Tài liệu

Rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1013     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh - tài liệu, sách iDoc.VnRèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh,
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt nhiều năm qua tôi đã được công tác tại trường THCS Sốp Cộp.
đây tôi đã nhận được sự quan tâm, chỉ bảo ân cần của Tập thể Ban giám hiệu nhà
trường, sự giúp đ của bạn đồng nghiệp. Được mang những kiến thức học được
trong trường phạm áp dụng vào giảng dạy thực thế. Với lòng yêu nghề, trách
nhiệm với học tròi đã đúc kết sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy ngữ văn lớp 6. Để
hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin trân thành cảm ơn Ban giám hiệu, các
em học sinh khối 6 Trường THCS Sốp Cộp đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy giáo, giáo tổ Khoa học hội
trường THCS Sốp Cộp mặc bận rộn nhiều công việc đã tham gia dự giờ rút kinh
nghiệm, góp ý đề cương để tôi sửa chữa và viết hoàn chỉnh sáng kiến kinh nghiệm.
Mặc đã rất cố gắng nhưng do lần đầu thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm
giảng dạy, kiến thức về nghiên cứu khoa học còn hạn chế nên sáng kiến kinh nghiệm
của tôi không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của các
thầy cô giáo để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn chỉnh hơn.
Trân trọng cảm ơn!
Người viết
Nguyễn Thị Thủy
3
MỤC LỤC
STT Nội dung Trang
1 Lời cảm ơn……………………………………………………………...
3
2 Mục lục………………………………………………………………….
4
3
Phần 1: Đặt vấn đề………………………………………….
…………
5
4 1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………
5
5 2. Mục đích nghiên cứu……………………………………………….
5
6
3. Đối tượng và khách thể nghiên
cứu………………………………
5
7 4. Các phương pháp nghiên cứu…………………………………….
6
8 5. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………
6
9 6. Giới hạn nghiên cứu……………………………………………….
6
10 7. Kế hoạch thời gian nghiên cứu…………………………………..
6
11 Phần II: Nôi dung của sáng kiến kinh nghiệm…………………….
7
12 1. Cơ sở lý luận………………………………………………………..
7
13 2. Cơ sở thực tiễn……………………………………………………..
14 3. Các giải pháp……………………………………………………….
9
15 4. Kết quả nghiên cứu……………………………………………….
15
16 Phần III: Kết luận và kiến nghị…………….……………..…………
16
17 1. Kết luận chung………………….…………………………………..
16
18 2. Bài học kinh nghiệm
16
19 3. Kiến nghị…………………………………………………………….
17
20 Tài liệu tham khảo…………………………………………………….
18
21 Nhận xét của hội đồng khoa học…………………………………….
19
4
Liên hệ quảng cáo

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Văn học vai trò quan trọng trong đời sống sự phát triển duy của loài
người. một môn học thuộc nhóm khoa học hội, môn văn tầm quan trọng
trong việc giáo dục quan điểm tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Đồng thời là môn học
thuộc nhóm công cụ, môn văn còn thể hiện mối quan hệ với các môn học khác.
Học tốt môn văn sẽ tác động tích cực tới các môn học khác và ngược lại các môn học
khác cũng góp phần học tốt môn văn. Điều đó đạt ra yêu cầu tăng cường tính thực
hành giảm lý thuyết, gắn học với hành, gắn kiến thức với thực tiễn hết sức phong phú,
sinh động của cuộc sống.
Những đổi mới đồng bộ về giáo dục THCS và việc xây dựng chương trình biên
soạn lại SGK các môn học theo tư tưởng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh
đã đặt ra những yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương pháp dạy học.
Đặc biệt trong chương tnh Ngữ văn THCS được xây dựng theo tinh thần tích
hợp. Các văn bản được la chọn theo tiêu chí kiểu văn bản và tương ứng với kiểu văn
bản là thể loại tác phẩm chứ không phải sự lựa chọn theo lịch sử văn học về nội
dung. Ngoài yêu cầu về tính tưởng, phù hợp với tâm lứa tuổi THCS còn nội
dung tính cập nhật, gắn kết với đời sống, đưa học sinh trở lại những vấn đề quen
thuộc, gần gũi hàng ngày, vừa có tính lâu dài mà mọi người đều quân tâm đến.
Rèn luyện kỹ ng làm văn miêu tả cho học sinh THCS việc làm rất quan
trọng, đặc biệt đối với học sinh lớp 6 trong việc giúp học sinh tạo lập văn bản. Từ
đó giúp học sinh nh thành ý thức nhân cách nhất đối với học sinh vùng đồng
bào dân tộc thiểu số khả năng s dụng tiếng Việt vẫn còn những hạn chế nhất định.
Học sinh vùng đồng bào dân tộc Sốp Cộp việc tiếp xúc với các loại sách báo rất hạn
chế, nhiều học sinh ngoài sách giáo khoa ra không còn thêm bất kỳ sách báo nào
để đọc và học thế rèn học sinh kỹ năng viết đoạn văn càng trở nên quan trọng. Tập
làm văn là phân môn có mức độ tổng hợp cao và cốt lõi của môn Ngữ văn.một
giáo viên nhiều năm dạy môn ngữ văn lớp 6, tôi luôn suy nghĩ trăn trở làm sao để
các em học sinh học văn viết văn tốt. Chính vậy năm học này tôi đã quyết định
thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh
lớp 6 trường THCS Sốp Cộp”.
2. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu luận về việc rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả t đó đề xuất
giải pháp rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6 trường THCS Sốp
Cộp
3. Đối tượng và khách thể.
3.1. Đối tượng.
Rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả.
5
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Rèn luyện kỹ năng viết văn miêu tả cho học sinh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1013     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161570
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112977
Có thể bạn quan tâm