Tài liệu

Quyết định thôi việc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4619     Tải về: 3     Lượt mua: 4    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Quyết định thôi việc - tài liệu, sách iDoc.Vnmẫu quyết định thôi việc làm bảo hiểm
Công Ty CP Th c Ph m Hoàng Long Phát C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
352/58 Gò D u, P Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM Đ c l p – T do – H nh phúc
******------******
TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 2011
S : 01/11/QĐNV
QUY T Đ NH THÔI VI C
- Căn c B Lu t Lao Đ ng.
- Căn c Biên b n Thanh lý H p đ ng Lao đ ng ký ngày 28/02/2011 c a Ông Hà Quang Tu n v i Công ty C Ph n
Th c Ph m Hoàng Long Phát
BAN GIÁM Đ C CÔNG TY C PH N TH C PH M HOÀNG LONG PHÁT
QUY T Đ NH
Đi u 1: Nay th a thu n cho ông (bà) có tên sau đây đ c ngh vi c t i Công ty CP Th c Ph m Hoàng Long Phát k t ượ
ngày 01/03/2011 và đ c h ng các kho n tr c p thôi vi c theo lu t đ nh: ượ ưở
Ông Hà Quang Tu n
Sinh ngày: 19/09/1986
Ch c v : Th kho
B ph n công tác: Kho hàng công ty
Đi u 2: Ông Hà Quang Tu n và các Ông/Bà Phó Giám đ c Hành chính, Tr ng phòng Phòng K Toán, Phòng T Ch c ưở ế
và các b ph n khác c a Công ty ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. ế
CÔNG TY CP TH C PH M HOÀNG LONG PHÁT
(T ng Giám Đ c ký tên và đóng d u)
N i nh n:ơ
- Ông Hà Quang Tu n bi t & thi hành) ế
- Phó Giám đ c Công Ty (đ bi t & thi hành) ế
- Phòng K Toán Công Ty (đ bi t & thi hành)ế ế
- Phòng T Ch c Công Ty (đ bi t & thi hành) ế
- Phòng LĐTB & XH qu n Tân Phú , TP. HCM (đ báo cáo).
Quyết định thôi việc
mẫu quyết định thôi việc làm bảo hiểm
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4619     Tải về: 3     Lượt mua: 4    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ Lượt tải: 341 Lượt xem: 87159
Đơn xin việc Lượt tải: 11 Lượt xem: 8501
Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT Lượt tải: 14 Lượt xem: 7916
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 5473
Có thể bạn quan tâm
biên bản điều chỉnh hóa đơn Lượt tải: 0 Lượt xem: 5473
PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC PCCC Lượt tải: 20 Lượt xem: 5280
Biên bản giao nhận chứng từ Lượt tải: 5 Lượt xem: 4681
Quyết định thôi việc Lượt tải: 3 Lượt xem: 4617
Mẫu tờ khai sơ yếu lý lịch Lượt tải: 35 Lượt xem: 3893