Tài liệu

Quyết định khen thưởng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6139     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Quyết định khen thưởng - tài liệu, sách iDoc.VnQuyết định khen thưởng,QUYẾT ĐỊNH :   Điều 1. Nay khen thưởng cho những ông (bà) đã có thành tích tốt trong công tác (có danh sách kèm theo). Điều 2. Mỗi cá nhân…
QU N (HUY N)………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
UBND PH NG (XÃ)……ƯỜ Đ c L p – T Do- H nh Phúc
S :…./QĐ-UBND Ph ng( xã)……, ngày ……tháng …….năm..ườ
QUY T Đ NH
V/v khen th ng cho nh ng cá nhân có thành tích t t trong công tác.ưở
Y BAN NHÂN DÂN PH NG (XÃ)…………….. ƯỜ
-Căn c vào Lu t t ch c H i đ ng nhân dân Uy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
-Căn c vào Pháp l nh cán b công ch c s a đ i b sung năm 2003;
-Căn c vào s ……/200…/QĐ-UBND (c p trên ho c c a UBND
ph ng (xã)(X) v thi đua khen th ng;ườ ưở
-Theo đ ngh c a H i đ ng thi đua khen th ng ph ng (xã)…………….., ưở ườ
QUY T Đ NH :
Đi u 1 . Nay khen th ng cho nh ng ông (bà) đã có thành tích t t trong côngưở
tác (có danh sách kèm theo).
Đi u 2 . M inhân có tên t i đi u 1 đ c th ng s ti n là ……………… ượ ưở
(vi t b ng c s và chế ) kèm theo gi y khen c a UBND.
Đi u 3 . UBND ph ng () …………, H i đ ng thi đua khen th ngườ ưở
ph ng (xã) nh ng ông (bà) tên t i đi u 1 ch u trách nhi m thi hànhườ
quy t đ nh này.ế
CH T CH UBND PH NG (XÃ) ƯỜ
N i nh nơ :
- Nh đi u 3;ư
- Đ ng y; Nguy n Văn A
- L u.ư
Quyết định khen thưởng

QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1. Nay khen thưởng cho những ông (bà) đã có thành tích tốt trong công tác (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Mỗi cá nhân có tên tại điều 1 được thưởng số tiền là ………………(viết bằng cả số và chữ) kèm theo giấy khen của UBND.
Điều 3 . UBND phường (xã) …………, Hội đồng thi đua khen thưởng phường (xã)  và những ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6139     Tải về: 17     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1018 Lượt xem: 167903
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 179 Lượt xem: 113079
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79920
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69920
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53074
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44370
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 28 Lượt xem: 42339