Tài liệu

Quyết định khen thưởng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6308     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Quyết định khen thưởng - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]QUYẾT ĐỊNH :[/b]   [b]Điều 1[/b]. Nay khen thưởng cho những ông (bà) đã có thành tích tốt trong công tác [i](có danh sác
QU N (HUY N)………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
UBND PH NG (XÃ)……ƯỜ Đ c L p – T Do- H nh Phúc
S :…./QĐ-UBND Ph ng( xã)……, ngày ……tháng …….năm..ườ
QUY T Đ NH
V/v khen th ng cho nh ng cá nhân có thành tích t t trong công tác.ưở
Y BAN NHÂN DÂN PH NG (XÃ)…………….. ƯỜ
-Căn c vào Lu t t ch c H i đ ng nhân dân Uy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
-Căn c vào Pháp l nh cán b công ch c s a đ i b sung năm 2003;
-Căn c vào s ……/200…/QĐ-UBND (c p trên ho c c a UBND
ph ng (xã)(X) v thi đua khen th ng;ườ ưở
-Theo đ ngh c a H i đ ng thi đua khen th ng ph ng (xã)…………….., ưở ườ
QUY T Đ NH :
Đi u 1 . Nay khen th ng cho nh ng ông (bà) đã có thành tích t t trong côngưở
tác (có danh sách kèm theo).
Đi u 2 . M inhân có tên t i đi u 1 đ c th ng s ti n là ……………… ượ ưở
(vi t b ng c s và chế ) kèm theo gi y khen c a UBND.
Đi u 3 . UBND ph ng () …………, H i đ ng thi đua khen th ngườ ưở
ph ng (xã) nh ng ông (bà) tên t i đi u 1 ch u trách nhi m thi hànhườ
quy t đ nh này.ế
CH T CH UBND PH NG (XÃ) ƯỜ
N i nh nơ :
- Nh đi u 3;ư
- Đ ng y; Nguy n Văn A
- L u.ư
Quyết định khen thưởng
[b]QUYẾT ĐỊNH :[/b]   [b]Điều 1[/b]. Nay khen thưởng cho những ông (bà) đã có thành tích tốt trong công tác [i](có danh sách kèm theo).[/i] [b]Điều 2[/b]. Mỗi cá nhân có tên tại điều 1 được thưởng số tiền là ………………([i]viết bằng cả số và chữ[/i]) kèm theo giấy khen của UBND. [b]Điều 3 .[/b] UBND phường (xã) …………, Hội đồng thi đua khen thưởng phường (xã)  và những ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nh
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6308     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315