Tài liệu

Quy hoạch tuyến tính

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6362     Tải về: 46     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 119
Tài liệu Quy hoạch tuyến tính - tài liệu, sách iDoc.VnQuy hoạch tuyến tính,ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG CHƯƠNG I :  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH   1- Bài…
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Quy hoạch tuyến tính

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC CHƯƠNG
CHƯƠNG I :  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
I- GIỚI THIỆU BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
  1- Bài toán vốn đầu tư
  2- Bài toán lập kế hoạch sản xuất
  3- Bài toán vận tải
II- ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ CƠ BẢN
  1- Quy hoạch tuyến tính tổng quát
  2- Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc
  3- Phương án
  4- Đa diện lồi các phương án khả thi - Phương pháp hình học
III- MỘT VÍ DỤ MỞ ĐẦU
IV- DẤU HIỆU TỐI ƯU
  1- Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến
  2- Dấu hiệu tối ưu
 
CHƯƠNG II : GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH
I- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CƠ BẢN
  1- Cơ sở lý thuyết
  2- Định lý về sự hội tụ
  3- Giải thuật đơn hình cơ bản
  4- Chú ý trong trường hợp suy biến
II- GIẢI THUẬT ĐƠN HÌNH CẢI TIẾN
  1- Một cách tính ma trận nghịch đảo
  2- Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn
  3- Giải thuật đơn hình cải tiến
  4- Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình
III- PHƯƠNG PHÁP BIẾN GIẢ CẢI BIÊN
  1- Bài toán cải biên
  2- Phương pháp hai pha
  3- Phương pháp M vô cùng lớn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6362     Tải về: 46     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm