Tài liệu

QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4437     Tải về: 65     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 87
Tài liệu QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP - tài liệu, sách iDoc.Vn
QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP

QUYẾT ĐỊNH
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 
-Căn cứ Nghị định 14/CP ngày 27 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ về
việc thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và ban hành điều lệ Tổng Công
ty.
-Căn cứ vào nhu cầu công tác quản lý kỹ thuật của Tổng Công ty.
-Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban KT nguồn và Ban KT lưới điện.
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình vậnn hành và
sửa chữa máy biến áp”.
 
Điều 2: Quy trình này áp dụng cho các Nhà máy điện, các Công ty Điện
lực, Truyền tải điện và các Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.
 
Điều 3: Quy trình này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các Ông Giám đốc
Nhà máy điện, các Công ty, các Xí nghiệp trực thuộc và các Ông Trưởng Ban
của Tổng Công ty có trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện này.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4437     Tải về: 65     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình điện tử công suất cực hay Lượt tải: 908 Lượt xem: 45394
Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh Lượt tải: 194 Lượt xem: 32235
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 170 Lượt xem: 22153
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 170 Lượt xem: 22153
Bài tập có lời giải môn Kỹ thuật số Lượt tải: 214 Lượt xem: 20407
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 118 Lượt xem: 16496
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 105 Lượt xem: 16391