Tài liệu

QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6371     Tải về: 90     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 87
Tài liệu QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP - tài liệu, sách iDoc.Vn
QUI TRÌNH VẬN HÀNH VÀ SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP
[b]QUYẾT ĐỊNH[/b] [b]CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM[/b]   -Căn cứ Nghị định 14/CP ngày 27 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và ban hành điều lệ Tổng Công ty. -Căn cứ vào nhu cầu công tác quản lý kỹ thuật của Tổng Công ty. -Xét đề nghị của Ông Trưởng Ban KT nguồn và Ban KT lưới điện.       [b]QUYẾT ĐỊNH[/b]   [b]Điều 1[/b]: Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình vậnn hành và sửa chữa máy biến áp”.   [b]Điều 2[/b]: Quy trình này áp dụng cho các Nhà máy điện, các Công ty Điện lực, Truyền tải điện và các Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.   [b]Điều 3[/b]: Quy trình này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các Ông Giám đốc Nhà máy điện, các Công ty, các Xí nghiệp trực thuộc và các Ông Trưởng Ban của Tổng Công ty có trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện này.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6371     Tải về: 90     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 239 Lượt xem: 29408
MẠCH DAO ĐỘNG TẠO XUNG SỬ DỤNG IC 555 Lượt tải: 218 Lượt xem: 22414
Kỹ thuật điện lạnh Lượt tải: 166 Lượt xem: 21719
Sữa chữa thiết bị điện tử gia dụng Lượt tải: 479 Lượt xem: 20957