Thành viên khuugiahy

QUẢN TRỊ RỦI RO (ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC)

- 07/16/2011
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên khuugiahy

QUẢN TRỊ RỦI RO (ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC)

- 07/16/2011
8,735
Báo lỗi

Quản trị rủi ro là một hoạt động cần thiết không
chỉ cho giới kinh doanh mà cho cả các lãnh vực đời sống bình thường. Quản trị
rủi ro hiệu quả sẽ giúp các doanh nghiệp giữ các hoạt động ổn định, chủ động
hơn và tránh được nhiều thiệt hại nhờ đã dự kiến trước. Môn học này trình bày
chi tiết các bước trong quy trình quản trị rủi ro: từ nhận dạng, đo lường, đến
kiểm soát và tài trợ nếu thiệt hại xảy ra. Các kỹ thuật phân tích định tính và
định lượng cũng được giới thiệu để đánh giá và xếp hạng rủi ro.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT

tag 1
Lên đầu trang