Tài liệu

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 450     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc - tài liệu, sách iDoc.VnPhương pháp vẽ hình chiếu vuông góc,Để biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt, ……
background image

CHƯƠNG XI 

PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH 

CHIẾU TRỤC ĐO 

 

Để biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông 

góc, hình chiếu phụ, hình cắt, … Trong chương này chúng ta đi tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu 
2D không cần dựng mô hình thực 3D. 

Phương pháp biểu diễn các hình chiếu theo TCVN khác với tiêu chuẩn ANSI của Mỹ. Tuỳ 

thuộc vào hình dạng vật thể mà ta có thể biểu diễn chúng dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, 
ba hình chiếu và với hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần… Để biểu thị phần bên trong vật thể ta 
sử dụng hình cắt và mặt cắt. 
10.1 Các hình chiếu trong bản vẽ kĩ thuật 

Trong ACAD ta có thể vẽ hình chiếu bằng các lệnh vẽ kết hợp với các lệnh hiệu chỉnh tạo hình, 

sao chép và biến đổi hình học … với sự trợ giúp của các lệnh Snap, Orthor, Xline, Ray, Object Snap 
(bắt điểm), Point Filter (lọc điểm)… Ngoài ra ta có thể tạo các hình chiếu bằng các phép toán đại số 
Boole đối với các region. 

Để sắp xếp vị trí các hình chiếu trên bản vẽ ta sử dụng lệnh Move với Point Filter, tracking hoặc 

kết hợp với chế độ ORTHOR và OSNAP. 

Đầu tiên ta xác định số hình chiếu tối thiểu cần thiết  để biểu diễn vật thể. Vẽ  dư hình chiếu 

không những tốn thời gian mà có phát sinh những lỗi trong các hình chiếu giống nhau. Tuỳ thuộc 
vào hình dạng vật thể biểu diễn dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu. 
10.1.1 Biểu diễn một hình chiếu cơ bản 

Một số vật thể chỉ cần biểu diễn bằng một hình chiếu cơ bản, thông thường các chi tiết này là 

các tấm phẳng có độ dày không đổi. Để thực hiện bản vẽ một hình chiếu ta sử dụng các lệnh vẽ cơ 
bản, các lệnh hiệu chỉnh và các phép biến đổi hình. 

 

background image

10.1.2 Biểu diễn hai hìnhchiếu cơ bản 

Một số vật thể chỉ cần biểu diễn dưới dạng hai hình chiếu cơ bản. Lựa chọn hình chiếu nào là rất 

quan trọng. Để vẽ các hình chiếu này ta sử dụng các lệnh vẽ, hiệu chỉnh và biến đổi hình học trong 
các chương trước kết hợp với các phương thức truy bắt điểm và point filter. Tuỳ vào mô hình mà 
hai hình chiếu có thể là hình chiếu bằng và hình chiếu đứng, hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh,… 

 

10.1.3 Biểu diễn ba hình chiếu cơ bản 

Nếu hai hình chiếu không biểu diễn đầy đủ mô hình vật thể thì ta sử dụng ba hình chiếu. Ba 

hình chiếu thông thường là: hình chiếu bằng, hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh. 
10.2 Các phương pháp vẽ hình chiếu 
10.2.1 Sử dụng lệnh Xline, Ray để vẽ các đường hìnhchiếu 

Sử dụng lệnh Xline và Ray để tạo các đường thẳng nằm ngang hay thẳng đứng (các đường này 

gọi là construction line). Các đường thẳng này sau khi Trim sẽ trở thành các cạnh của hình chiếu. 
Ta cáo thể sử dụng chúng như các đường thẳng phụ, khi đó các đường thẳng này lên vẽ trong một 
lớp riêng. Sau khi vẽ các hình chiếu ta đóng băng (FREEZE) lớp chứa các đường thẳng này. 

Ví dụ 1: Sau khi có hình chiếu đứng và bằng ta vẽ hình chiếu cạnh bằng cách vẽ đường trục t và 

các nửa đường thẳng (Ray) 

 

background image

 

Sử dụng lệnh Ray và Construction lines 

Sau khi thực hiện lệnh Trim để xén các đoạn thừa và sử dụng lệnh DDdchprp hoặc Properties 

chuyển các đường khuất sang lớp đường khuất ta thu được hình (A) 
10.2.2 Sử dụng lệnh Offset tạo các đường hình chiếu 

Ta có thể sử dụng lệnh Offset tạo các đường song song khi vẽ các hình chiếu 
Ví dụ 2: Giả sử ta có hai hình chiếu đứng và bằng, ta dựng hình chiếu cạnh như sau 

 

 

-  Sử  dụng lệnh Offset tạo  đoạn thẳng L1 song song với  đoạn thẳng P3P4 (Sử  dụng lựa chọn 

Through)  

-  Tạo đoạn thẳng L2 bằng lệnh Offset theo trình tự sau: 

Command: Offset

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc

Để biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt, … Trong chương này chúng ta đi tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu 2D không cần dựng mô hình thực 3D. Phương pháp biểu diễn các hình chiếu theo TCVN khác với tiêu chuẩn ANSI của Mỹ. Tuỳ thuộc vào hình dạng vật thể mà ta có thể biểu diễn chúng dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu và với hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần… Để biểu thị phần bên trong vật thể ta sử dụng hình cắt và mặt cắt.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1446 Lượt xem: 114195
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 554 Lượt xem: 109022
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 88202
Có thể bạn quan tâm
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 234 Lượt xem: 72621
tâm lý học đại cương Lượt tải: 320 Lượt xem: 66265
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 252 Lượt xem: 52163
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 183 Lượt xem: 51431