Tài liệu

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 636     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc - tài liệu, sách iDoc.VnĐể biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông góc, hình chiếu p
CHƯƠNG XI
PHƯƠNG PHÁP V HÌNH CHIU VUÔNG GÓC VÀ HÌNH
CHIU TRC ĐO
Để biu din các vt th 3D lên trên các bn v kĩ thut người ta s dng các hình chiếu vuông
góc, hình chiếu ph, hình ct, … Trong chương này chúng ta đi tìm hiu phương pháp v hình chiếu
2D không cn dng mô hình thc 3D.
Phương pháp biu din các hình chiếu theo TCVN khác vi tiêu chun ANSI ca M. Tu
thuc vào hình dng vt th mà ta có th biu din chúng dưới dng mt hình chiếu, hai hình chiếu,
ba hình chiếu và vi hình chi
ếu ph, hình chiếu riêng phn… Để biu th phn bên trong vt th ta
s dng hình ct và mt ct.
10.1 Các hình chiếu trong bn v kĩ thut
Trong ACAD ta có th v hình chiếu bng các lnh v kết hp vi các lnh hiu chnh to hình,
sao chép và biến đổi hình hc … vi s tr giúp ca các lnh Snap, Orthor, Xline, Ray, Object Snap
(bt đim), Point Filter (lc đim)… Ngoài ra ta có th t
o các hình chiếu bng các phép toán đại s
Boole đối vi các region.
Để sp xếp v trí các hình chiếu trên bn v ta s dng lnh Move vi Point Filter, tracking hoc
kết hp vi chế độ ORTHOR và OSNAP.
Đầu tiên ta xác định s hình chiếu ti thiu cn thiết để biu din vt th. V dư hình chiếu
không nhng tn thi gian mà có phát sinh nhng li trong các hình chiếu ging nhau. Tu thuc
vào hình dng vt th biu din dưới dng mt hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu.
10.1.1 Biu din mt hình chiếu cơ bn
Mt s vt th ch cn biu din bng mt hình chiếu cơ bn, thông thường các chi tiết này là
các tm phng có độ dày không đổi. Để thc hin bn v mt hình chiếu ta s dng các lnh v cơ
b
n, các lnh hiu chnh và các phép biến đổi hình.
10.1.2 Biu din hai hìnhchiếu cơ bn
Mt s vt th ch cn biu din dưới dng hai hình chiếu cơ bn. La chn hình chiếu nào là rt
quan trng. Để v các hình chiếu này ta s dng các lnh v, hiu chnh và biến đổi hình hc trong
các chương trước kết hp vi các phương thc truy bt đim và point filter. Tu vào mô hình mà
hai hình chiếu có th là hình chi
ếu bng và hình chiếu đứng, hình chiếu đứng và hình chiếu cnh,…
10.1.3 Biu din ba hình chiếu cơ bn
Nếu hai hình chiếu không biu din đầy đủ mô hình vt th thì ta s dng ba hình chiếu. Ba
hình chiếu thông thường là: hình chiếu bng, hình chiếu đứng và hình chiếu cnh.
10.2 Các phương pháp v hình chiếu
10.2.1 S dng lnh Xline, Ray để v các đường hìnhchiếu
S dng lnh Xline và Ray để to các đường thng nm ngang hay thng đứng (các đường này
gi là construction line). Các đườ
ng thng này sau khi Trim s tr thành các cnh ca hình chiếu.
Ta cáo th s dng chúng như các đường thng ph, khi đó các đường thng này lên v trong mt
lp riêng. Sau khi v các hình chiếu ta đóng băng (FREEZE) lp cha các đường thng này.
Ví d 1: Sau khi có hình chiếu đứng và bng ta v hình chiếu cnh bng cách v đường trc t và
các na đường thng (Ray)
Liên hệ quảng cáo

S dng lnh Ray và Construction lines
Sau khi thc hin lnh Trim để xén các đon tha và s dng lnh DDdchprp hoc Properties
chuyn các đường khut sang lp đường khut ta thu được hình (A)
10.2.2 S dng lnh Offset to các đường hình chiếu
Ta có th s dng lnh Offset to các đường song song khi v các hình chiếu
Ví d 2: Gi s ta có hai hình chiếu đứng và bng, ta dng hình chiếu cnh như sau
- S dng lnh Offset to đon thng L1 song song vi đon thng P3P4 (S dng la chn
Through)
- To đon thng L2 bng lnh Offset theo trình t sau:
Command: Offset
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc
Để biểu diễn các vật thể 3D lên trên các bản vẽ kĩ thuật người ta sử dụng các hình chiếu vuông góc, hình chiếu phụ, hình cắt, … Trong chương này chúng ta đi tìm hiểu phương pháp vẽ hình chiếu 2D không cần dựng mô hình thực 3D. Phương pháp biểu diễn các hình chiếu theo TCVN khác với tiêu chuẩn ANSI của Mỹ. Tuỳ thuộc vào hình dạng vật thể mà ta có thể biểu diễn chúng dưới dạng một hình chiếu, hai hình chiếu, ba hình chiếu và với hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần… Để biểu thị phần bên trong vật thể ta sử dụng hình cắt và mặt cắt.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190351
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 64 Lượt xem: 163249
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1970 Lượt xem: 142514
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 837 Lượt xem: 133857
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 837 Lượt xem: 133857
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2521 Lượt xem: 131825
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 341 Lượt xem: 92433
tâm lý học đại cương Lượt tải: 486 Lượt xem: 80271
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63206