Tài liệu

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2415     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 104
Tài liệu Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4 - tài liệu, sách iDoc.VnPhương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4,1. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Qua thực tế dạy tôi đã gặp phải không ít những khó khăn. Bởi đây là chương trình thay sách lớp…
PH N TH NH T: Đ T V N Đ
1. LÝ DO CH N SÁNG KI N KINH NGHI M.
Qua th c t d y tôi đã g p ph i không ít nh ng khó khăn. B i đây ế
ch ng trình thay sách l p 4 m i. Cùng t n t i v i nó là t ng ng pháp c aươ
ch ng trình c i cách đ u đ m nhi m cung c p v n t cho h c sinh, vi cươ
h ng d n làm các bài t p Luy n t câu mang tính ch t máy móc, không mướ
r ng cho h c sinh n m sâu ki n th c c a bài. V phía h c sinh, làm các bài t p ế
ch bi t làm không hi u t i sao làm nh v y, h c sinh không h ng thú ế ư
1
trong vi c gi i quy t ki n th c. Do v y vi c t ch c cho h c sinh trong các gi ế ế
gi i quy t các bài t p Luy n t câu v n đ trăn tr cho các giáo viên ế
ngay b n thân tôi.
Trong quá trình d y h c cũng nh vi c phát hi n h c sinh năng khi u, tôi ư ế
cũng nh m t s giáo viên khác khi d y đ n ti t Luy n t câu, đ c bi t cácư ế ế
khái ni m v t đ n, t ghép, các ki u t ghép...b c l không ít h n ch . V ề ừ ơ ế
n i dung ch ng trình d y ph n đó trong sách giáo khoa r t ít. Chính v y h c ươ
2
Liên hệ quảng cáo

sinh r t khó xác đ nh, d n đ n ti t h c tr nên nhàm chán không thu hút h c sinh ế ế
vào ho t đ ng này. Đ tháo g khó khăn đó r t c n có m t ph ng pháp t ch c ươ
t t nh t, hi u qu nh t cho ti t d y các d ng bài t p Luy n t câu cho ế
h c sinh l p 4.
T nh ng do khách quan ch quan đã nêu trên, thông qua vi c h c
t p, gi ng d y trong nh ng năm qua, tôi đã ch n đ tài này đ nghiên c u sâu
h n v ph ng pháp t ch c d y các d ng bài t p Luy n t câu cho h c sinhơ ươ
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

1. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
Qua thực tế dạy tôi đã gặp phải không ít những khó khăn. Bởi đây là
chương trình thay sách lớp 4 mới. Cùng tồn tại với nó là từ ngữ và ngữ pháp của
chương trình cải cách đều đảm nhiệm cung cấp vốn từ cho học sinh, việc
hướng dẫn làm các bài tập Luyện từ và câu mang tính chất máy móc, không mở
rộng cho học sinh nắm sâu kiến thức của bài. Về phía học sinh, làm các bài tập
chỉ biết làm mà không hiểu tại sao làm như vậy, học sinh không có hứng thú
cho học sinh trong các giờ
giải quyết các bài tập Luyện từ và câu là vấn đề trăn trở cho các giáo viên và
ngay bản thân tôi.
Trong quá trình dạy học cũng như việc phát hiện học sinh năng khiếu, tôi
cũng như một số giáo viên khác khi dạy đến tiết Luyện từ và câu, đặc biệt các
khái niệm về từ đơn, từ ghép, các kiểu từ ghép...bộc lộ không ít hạn chế. Về
nội dung chương trình dạy phần đó trong sách giáo khoa rất ít. Chính vì vậy học

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2415     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67360
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64243
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 643 Lượt xem: 63693
Có thể bạn quan tâm