Tài liệu

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 7

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 496     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH  Phần 7 - tài liệu, sách iDoc.VnPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 7,Kiến thức : Hiểu và nắm vững được những nội dung cơ bản của hoạt động thực hành mang tính chuyên môn đặc trưng của Đội TNTP Hồ…
background image

  
  
 Nêu các tính chất của hoạt động Đội ?  
  
  
  
  
  
 

 

 Nội dung cơ bản của hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ? 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 Giáo dục tác phong đạo đức công tác nhi đồng ở trường Tiểu học ?  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Giáo dục ý thức nề nếp, thái độ học tập công tác nhi đồng ở Tiểu học ? 
  
  
  
  
  
 
 Giáo dục lao động và ý thức tiết kiệm công tác nhi đồng ở Tiểu học ?  
  
  
  
  
  
 
 
 
 Giáo dục sức khỏe, vệ sinh công tác nhi đồng ở Tiểu học ?  
  

background image

  
  
  
  
  
 
 Theo Công ước Liên Hiệp Quốc thì trẻ em có bao nhiêu quyền cơ bản ? Em hãy nêu 
một số quyền mà em biết ? 
  
  
  
  
  
 

background image

 

 

 

 
 
 
 
  
 

Tiểu môđun 2 

NHỮNG KĨ NĂNG CƠ BẢN  

CỦA CÔNG TÁC ĐỘI 

 

I. MỤC TIÊU : 
Kiến thức : 
Hiểu và nắm vững được những nội dung cơ bản của hoạt động thực hành mang tính 
chuyên môn đặc trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh và lứa tuổi thiếu nhi. 
Nhận thức được ý nghĩa tác dụng của các hoạt động thực hành mang tính kĩ năng 
ứng dụng trong hoạt động Đội. 

Kĩ năng : 
Thuần thục các thao tác thực hành và hướng dẫn thực hành các hoạt động mang tính 
nghiệp vụ của Đội. 

Thái độ : 
Quan tâm, nhiệt tình, tôn trọng, phát huy vai trò tự quản của các em. 
Nâng cao lòng yêu mến trẻ, thích hoạt động với trẻ. 
II. THỜI GIAN : 15 tiết. 
III. GIỚI THIỆU MÔĐUN : 
  
 
 

STT Tên 

chủ đề 

Số tiết Trang 

 
 

Kĩ năng tổ chức và hướng dẫn trò chơi tập thể cho 
thiếu nhi. 
Kĩ năng tổ chức trại thiếu nhi. 
Kĩ năng dựng lều trại. 
Kĩ năng thực hiện nút dây và trang trí thủ công trại. 
Kĩ năng hướng dẫn thiếu nhi hát những bài hát truyền 
thống Đội. 
Kĩ năng hướng dẫn thiếu nhi múa tập thể. 

 
 

 

 

Tổng số 15 

 

IV. NỘI DUNG CỦA CÁC CHỦ ĐỀ : 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 7

Kiến thức : Hiểu và nắm vững được những nội dung cơ bản của hoạt động thực hành mang tính chuyên môn đặc trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh và lứa tuổi thiếu nhi. Nhận thức được ý nghĩa tác dụng của các hoạt động.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Chương 2. Hành vi cá nhân | Hành vi tổ… Lượt tải: 55 Lượt xem: 6232
Chương5. Hành vi Nhóm | Hành vi tổ chức Lượt tải: 53 Lượt xem: 4869
Tổ chức cuộc họp Lượt tải: 20 Lượt xem: 3314
Có thể bạn quan tâm