Tài liệu

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 7

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 684     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 20
Tài liệu PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH  Phần 7 - tài liệu, sách iDoc.VnPHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 7,Kiến thức : Hiểu và nắm vững được những nội dung cơ bản của hoạt động thực hành mang tính chuyên môn đặc trưng của Đội TNTP Hồ…
Nêu các tính cht ca hot động Đội ?
Ni dung cơ bn ca hot động Đội TNTP H Chí Minh ?
Giáo dc tác phong đạo đức công tác nhi đồng trường Tiu hc ?
Giáo dc ý thc n nếp, thái độ hc tp công tác nhi đồng Tiu hc ?
Giáo dc lao động và ý thc tiết kim công tác nhi đồng Tiu hc ?
Giáo dc sc khe, v sinh công tác nhi đồng Tiu hc ?
Theo Công ước Liên Hip Quc thì tr em có bao nhiêu quyn cơ bn ? Em hãy nêu
mt s quyn mà em biết ?
Liên hệ quảng cáo

Tiu môđun 2
NHNG KĨ NĂNG CƠ BN
CA CÔNG TÁC ĐỘI
I. MC TIÊU :
Kiến thc :
Hiu và nm vng được nhng ni dung cơ bn ca hot động thc hành mang tính
chuyên môn đặc trưng ca Đội TNTP H Chí Minh và la tui thiếu nhi.
Nhn thc được ý nghĩa tác dng ca các hot động thc hành mang tính kĩ năng
ng dng trong hot động Đội.
Kĩ năng :
Thun thc các thao tác thc hành và hướng dn thc hành các hot động mang tính
nghip v ca Đội.
Thái độ :
Quan tâm, nhit tình, tôn trng, phát huy vai trò t qun ca các em.
Nâng cao lòng yêu mến tr, thích hot động vi tr.
II. THI GIAN : 15 tiết.
III. GII THIU MÔĐUN :
STT Tên ch đề S tiết Trang
1
2
3
4
5
6
Kĩ năng t chc và hướng dn trò chơi tp th cho
thiếu nhi.
Kĩ năng t chc tri thiếu nhi.
Kĩ năng dng lu tri.
Kĩ năng thc hin nút dây và trang trí th công tri.
Kĩ năng hướng dn thiếu nhi hát nhng bài hát truyn
thng Đội.
Kĩ năng hướng dn thiếu nhi múa tp th.
4
2
2
2
2
3
Tng s 15
IV. NI DUNG CA CÁC CH ĐỀ :
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 7

Kiến thức : Hiểu và nắm vững được những nội dung cơ bản của hoạt động thực hành mang tính chuyên môn đặc trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh và lứa tuổi thiếu nhi. Nhận thức được ý nghĩa tác dụng của các hoạt động.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Chương 2. Hành vi cá nhân | Hành vi tổ… Lượt tải: 62 Lượt xem: 7609
Chương5. Hành vi Nhóm | Hành vi tổ chức Lượt tải: 57 Lượt xem: 5804
Tổ chức cuộc họp Lượt tải: 25 Lượt xem: 4386
Có thể bạn quan tâm