Tài liệu

phương pháp phân tích phổ NMR

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7452     Tải về: 130     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 39
Tài liệu phương pháp phân tích phổ NMR - tài liệu, sách iDoc.Vnphương pháp phân tích phổ NMR,phương pháp phân tích phổ NMRTác giả: Ths. Hoàng Minh Hảo
CHƯƠNG II
PH CNG HƯNG T HT NHÂN (NMR-
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE)
GV: ThS. Hoàng Minh Ho
TÀI LIU THAM KHO
1. Nguyn Kim Phi Phng (2005), Ph NMR s dng trong phân tích
hu cơ- Lý thuyết- Bài tp- Bài gii, NXB ĐH Quc Gia TP. HCM.
2. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster (1996), Spectrometic
Identification of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Sixth
Edition.
3. James. V. Cooper (1980), Spectroscopic Techniques for Organic
Chemist, John Wiley & Sons.
4. John McMurry (2004), Organic Chemistry, Physical Sciences,
Seventh Edition.
Liên hệ quảng cáo

II.1. LÝ THUYT CHUNG
Ht nhân ca mt s nguyên t cũng như đồng v nhng
tính cht như th chúng là nhng nam châm quay quanh mt
trc. Ht nhân ca hydrogene
1
H carbon
13
C tính cht
đó.
Khi đặt mt hp cht hu cơ (HCHC) cha
1
H
13
C
vào mt t trường rt mnh đồng thi chiếu x vi mt
năng lượng đin t, ht nhân ca chúng th hp th năng
lượng qua mt quá trình gi là: “Cng hưởng t”.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

phương pháp phân tích phổ NMR

phương pháp phân tích phổ NMRTác giả: Ths. Hoàng Minh Hảo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7452     Tải về: 130     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Bài tập môn XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Lượt tải: 555 Lượt xem: 24153
GIÁO TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - TẬP 2 -… Lượt tải: 471 Lượt xem: 22001
Công thức vật lý lớp 10 Lượt tải: 162 Lượt xem: 20572