Tài liệu

phương pháp khối phổ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1439     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 28
Tài liệu phương pháp khối phổ - tài liệu, sách iDoc.VnPhương pháp phổ khối là một kĩ thuật dùng để đo đạc tỉ lệ khối lượng-trên-điện tích của ion; dùng thiết bị c
Bùi Văn Hi u - Nguy nThi Ng c
L ́p: 10B CNSH - KHơ
N I DUNG CHÍNH
I. T ng quan v kh i ph
1. Kh i ph là gì?
2. Nguyên t c ho t đ ng và nguyên lý chung.
II. S k t h p gi a kh i ph các ph ng pháp ế ươ
khác
1. S c khí k t h p v i kh i ph ế
2. S c l ng k t h p v i kh i ph ế
3. K t h p đi n di hai chi u-kh i ph ế
III. Các ph ng pháp ion hóa hi n đ iươ
IV. Xác đ nh protein s d ng kh i ph
Liên hệ quảng cáo

T NG QUAN V KH I PH
KH I PH LÀ GÌ?
ph ng pháp nghiên c u các ch t b ng ươ
cách đo, phân tích chính xác kh i l ng ư
phân t c a ch t đó d a trên s chuy n
đ ng c a các h t mang đi n hay ion trong
m t đi n tr ng ho c t tr ng nh t đ nh. ườ ườ .
thu t này nhi u ng d ng, th ng ườ
đ c k t h p v i m t s sinh h c phân t ượ ế
khác như:
Kh i ph k t h p v i s c ký khí. ế
Kh i ph k t h p v i s c ký l ng. ế
Kh i ph k t h p đi n di ế
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

phương pháp khối phổ
Phương pháp phổ khối là một kĩ thuật dùng để đo đạc tỉ lệ khối lượng-trên-điện tích của ion; dùng thiết bị chuyên dụng là khối phổ kế. Kĩ thuật này có nhiều ứng dụng, bao gồm: Xác định các hợp chất chưa biết bằng cách dựa vào khối lượng của phân tử hợp chất hay từng phần tách riêng của nó Xác định kết cấu chất đồng vị của các thành phần trong hợp chất Xác định cấu trúc của một hợp chất bằng cách quan sát từng phần tách riêng của nó Định lượng lượng hợp chất trong một mẫu dùng các phương pháp khác (phương pháp phổ khối vốn không phải là định lượng) Nghiên cứu cơ sở của hóa học ion thể khí (ngành hóa học về ion và chất trung tính trong chân không) Xác định các thuộc tính vật lí, hóa học hay ngay cả sinh học của hợp chất với nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Một khối phổ kế là một thiết bị dùng cho phương pháp phổ khối, cho ra phổ khối lượng của một mẫu để tìm ra thành phần của nó. Có thể ion hóa mẫu và tách các ion của nó với các khối lượng khác nhau và lưu lại thông tin dựa vào việc đo đạc cường độ dòng ion. Một khối phổ kế thông thường gồm 3 phần: phần nguồn ion, phần phân tích khối lượng, và phần đo đạc.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1439     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1207 Lượt xem: 58763
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37519
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34298
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29882
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25480
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23813