Tài liệu

Phương pháp học thuộc lòng bảng Hệ thống tuần hoàn

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11581     Tải về: 21     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Phương pháp học thuộc lòng bảng Hệ thống tuần hoàn - tài liệu, sách iDoc.VnPhương pháp học thuộc lòng bảng Hệ thống tuần hoàn,Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết. Và việc học thuộc nó giúp các bạn sinh viên…
background image

Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh. 
http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/

1. Giới thiệu[1]

Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết. 
Và việc học thuộc nó giúp các bạn sinh viên suy đoán nhanh hơn về tính các hợp chất 
hóa học, ngoài ra giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm bài tập, nhất là hiện 
nay khi thi ĐH khối A hoặc khối B học sinh đi thi không được mang bảng hệ thống 
tuần hoàn vào phòng thi. Sau đây là những hướng dẫn đơn giản hóa cách nhớ bảng htth

Bảng tuần hoàn tiêu chuẩn

Nhóm

 

  

  4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

   Chu

 

  

kỳ

1

1

H

2

He

2

3

Li

4

Be

5

B

6

C

7

N

8

O

9

F

10

Ne

3

11

Na

12

Mg

13
Al

14

Si

15

P

16

S

17

Cl

18

Ar

4

19

K

20

Ca

21
Sc

22

Ti

23

V

24
Cr

25

Mn

26
Fe

27

Co

28
Ni

29

Cu

30

Zn

31

Ga

32

Ge

33

As

34
Se

35
Br

36

Kr

5

37

Rb

38

Sr

39

Y

40

Zr

41

Nb

42

Mo

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

6

55

Cs

56

Ba

57

La

* 72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85
At

86

Rn

7

87

Fr

88

Ra

89

Ac

**

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

113
Uut

114

Uuq

115

Uup

116

Uuh

117

Uu

s

118

Uuo

* Nhóm Lantan

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Pm

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

71

Lu

** Nhóm Actini

90

Th

91
Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98
Cf

99
Es

100

Fm

101

Md

102

No

103

Lr

Các nhóm cùng gốc trong bảng tuần hoàn

Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ nhóm Lantan nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim

Phi kim

Halôgen

Khí trơ

Trước tiên để nhớ bảng tuần hoàn ta nói sơ về lịch sử cũng như các khái niệm của nó:

2. Lịch sử[1]

 Sự ghi chép và sắp xếp các nguyên tố đã có từ rất xa, từ thời cổ đại, đặt biệt là từ thế 
kỷ 18 đã có những bảng liệt kê gần hơn 15 nguyên tố. Phần lớn các nguyên tố được 
phát hiện trong thế kỷ 19 và được ghi chép một cách khoa học. Đầu thế kỷ 20 chỉ 
khoảng 10 nguyên tố tự nhiên nữa được phát hiện, các nguyên tố còn lại là các nguyên 
tố nhân tạo và có tính phóng xạ. Tận đến tháng 12 năm 1994, hai nguyên tố nhân tạo là 
darmstadti (Ds) và roentgeni (Rg) mới được tạo ra.

1

background image

Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh. 
http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/

Đầu thế kỷ 19, Johann Döbereiner đã lập ra bảng ghi chép mối liên hệ giữa khối lượng 
nguyên tử và các tính chất hóa học của từng nguyên tố. Năm 1863 John Newlands lập 
một bảng các nguyên tố gồm 8 nhóm. Bảng tuần hoàn đầu tiên được lập vào năm 1869 
bởi Dmitri Ivanovich Mendeleev và Lothar Meyer, trong đó các nguyên tố được sắp 
tăng theo khối lượng nguyên tử, các nguyên tố có tính chất giống nhau được xếp thành 
một hàng (cùng electron hóa trị). Vào thế kỷ 20, các chu kì đã được giải thích dựa trên 
cấu hình electron của nguyên tố.

Nhóm và chu kỳ

Nhóm: 

 Một nhóm là một cột thẳng đứng trong bảng tuần hoàn. các nguyên tố trong cùng một 
nhóm có cấu hình electron như nhau trong lớp electron hóa trị của chúng, và đây là yếu 
tố lớn nhất trong việc xem xét sự giống nhau của chúng về các tính chất hóa học

.

Chu kỳ:
 Một chu kỳ là một hàng ngang trong bảng tuần hoàn gồm những nguyên tố có cùng số 
lớp electron

Ví dụ:

Khí hiếm

 Tất cả các nguyên tố của nhóm 18 (8 hay 0 nếu không kể đến các nguyên tố chuyển 
tiếp), là các khí hiếm (khí quý), có lớp hóa trị được điền đầy. Ngày nay người ta không 
gọi chúng là khí trơ nữa, vì đã tìm thấy hợp chất của Xe. Helium là nguyên tố trơ nhất 
trong các khí hiếm và khả năng phản ứng trong nhóm này tăng dần lên theo chu kỳ: có 
thể làm cho các khí hiếm nặng nhất phản ứng do chúng có các lớp electron lớn hơn. 
Tuy nhiên, khả năng phản ứng của chúng về tổng thể vẫn là rất thấp và kém.

Halogen

 Trong nhóm 17, (7 nếu loại đi các kim loại chuyển tiếp) được biết đến như là nhóm 
các halogen, các nguyên tố đều chỉ còn thiếu 1 electron là điền đầy lớp điện tử hóa trị. 
Vì thế, trong các phản ứng hóa học chúng có xu hướng thu thêm điện tử (xu hướng thu 
thêm điện tử gọi là độ âm điện). Thuộc tính này là rõ nét nhất ở Flo (nguyên tố có độ 
âm điện lớn nhất trong tất cả các nguyên tố) và nó giảm dần theo sự tăng lên của chu 
kỳ.

  Kết quả là tất cả các halogen tạo ra các axit với hidro, chẳng hạn axít flohiđric, axít 
clohiđric, axít brômhiđric và axít iốthiđric, tất cả đều trong dạng HX. Độ axít của chúng 
tăng lên theo sự tăng của chu kỳ, do ion I- lớn là ổn định hơn trong dung dịch khi so với 
ion F- nhỏ.

2

background image

Cẩm nang dùng bảng htth. Sưu tầm và sáng tác bởi Nguyễn Đình Vĩnh. 
http://vn.360plus.yahoo/vinh-nguyendinh/

Kim loại chuyển tiếp

 Trong các kim loại chuyển tiếp (các nhóm từ 3 đến 12), sự khác nhau giữa các nhóm là 
không quá lớn, và các phản ứng diễn ra ở trạng thái hỗn hợp, tuy nhiên, vẫn có thể thực 
hiện các dự đoán có ích tại đây được.

Các nhóm Lantan và Actini

 Các tính chất hóa học của nhóm Lantan (các nguyên tố từ 57 đến 71) và nhóm Actini 
(các nguyên tố từ 89 đến 103) là rất giống nhau trong nội nhóm hơn là giống các kim 
loại chuyển tiếp khác, và việc tách hỗn hợp các nguyên tố này có thể là rất khó. Nó là 
quan trọng trong sự làm tinh khiết hóa học cho urani (số nguyên tử bằng 92), một 
nguyên tố quan trọng trong năng lượng nguyên tử.

3. Cách nhớ[2,3,4]

3.1 Nhớ tổng quát

H    He

Hồi hộp

Li Be B    C  N     O    F  Ne 

Li bể bởi cô ném ông fải né

Na      Mg   Al Si  P     S     Cl   Ar

Nàng mang áo sĩ phu sang cho anh

K        Ca     Sc Ti V Cr  Mn  Fe Co  Ni    Cu     Zn   Ga  Ge  As   Se    Br    Kr

Không cần, sửa ti vi cũ mèn fải có niken đồng  kẽm  gắn gần ánh sáng ban khuya

3.2. Nhớ chi tiết

Nhóm A:

Nhóm IA

  H      Li  Na    K       Rb   Cs  Fr

Hồng lâu nay không rảnh coi fim

Nhóm IIA: Be  Mg    Ca   Sr    Ba   Ra
           Hai  Bé mang cây súng bắn ruồi 
(hay: bình minh chim sẻ bay ra, banh miệng cá sấu bẻ răng)

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phương pháp học thuộc lòng bảng Hệ thống tuần hoàn

Bảng htth đối với học sinh phổ thông và sinh viên học về môn hóa thì rất là cần thiết. Và việc học thuộc nó giúp các bạn sinh viên suy đoán nhanh hơn về tính các hợp chất hóa học, ngoài ra giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc làm bài tập, nhất là hiện nay khi thi ĐH khối A hoặc khối B học sinh đi thi không được mang bảng hệ thống tuần hoàn vào phòng thi. Sau đây là những hướng dẫn đơn giản hóa cách nhớ bảng htth.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 637 Lượt xem: 49018
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 427 Lượt xem: 26694
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 251 Lượt xem: 23253
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 18370
Có thể bạn quan tâm