Tài liệu

Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 404     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 79
Tài liệu Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2

Về kiến thức - Phân tích được vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức, các con đường cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Trình bày được các phương pháp cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Xác định được những giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Mô tả được những đặc trưng cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học hiện nay. - Nêu và giải thích được tầm quan trọng và nhiệm vụ của việc phối hợp các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 188585
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 53 Lượt xem: 162830
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1917 Lượt xem: 140805
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 795 Lượt xem: 132559
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 795 Lượt xem: 132559
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2457 Lượt xem: 130790
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 324 Lượt xem: 91195
tâm lý học đại cương Lượt tải: 470 Lượt xem: 79496
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 293 Lượt xem: 62479