Tài liệu

Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 388     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 79
Tài liệu Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Phương pháp dạy đạo đức cho học sinh tiểu học - Phần 2

Về kiến thức - Phân tích được vai trò quan trọng của giáo dục đạo đức, các con đường cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Trình bày được các phương pháp cơ bản để giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. - Xác định được những giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Mô tả được những đặc trưng cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học hiện nay. - Nêu và giải thích được tầm quan trọng và nhiệm vụ của việc phối hợp các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 182531
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 45 Lượt xem: 162674
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1847 Lượt xem: 139993
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 779 Lượt xem: 131921
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 779 Lượt xem: 131921
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2397 Lượt xem: 130055
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 302 Lượt xem: 90496
tâm lý học đại cương Lượt tải: 450 Lượt xem: 79198
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 289 Lượt xem: 62077