Tài liệu

Phương pháp chuẩn độ kết tủa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5244     Tải về: 36     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 18
Tài liệu Phương pháp chuẩn độ kết tủa - tài liệu, sách iDoc.VnPhương pháp chuẩn độ kết tủaPhương pháp xác định điểm dừng trong chuẩn độ đo bạc Nguyên tắc: Chuẩn độ kết t
Ph ng pháp chu n đ k t ươ ế
t a
Gi ng viên h ng d n: D ng Th Lan ướ ươ
Nhóm sinh viên th c hi n:
Ph ng pháp ươ
mohr
Nguy n Th Tuy t ế
Nguy n Th Thúy
Đào Th Bích
Nguy n Th H nh
Tr n Văn Tuy n ế
Nguy n Th H ng Lan ươ
L p CĐ9KM2
Ph ng pháp xác đ nh đi m ươ
d ng trong chu n đ đo b c
Nguyên t c:
Chu n đ k t t a là ph ng pháp th ế ươ
tíchd a trên c s c a các ph n ng t o ch t ơ
k t t a ít tanế
Liên hệ quảng cáo

Ph ng pháp xác đ nh đi m ươ
d ng trong chu n đ đo b c
Yêu c u c a ph n ng chu n đ :
+ Ph n ng x y ra đúng ph ng trình, kng ph n ươ
ng ph .
+ Ph n ng x y ra nhanh, nh y, ch n l c.
+ T o k t t a không tan. ế
+ Ch n đ c ch th thích h p ượ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Phương pháp chuẩn độ kết tủaPhương pháp xác định điểm dừng trong chuẩn độ đo bạc Nguyên tắc: Chuẩn độ kết tủa là phương pháp thể tíchdựa trên cơ sở của các phản ứng tạo chất kết tủa ít tan
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5244     Tải về: 36     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1120 Lượt xem: 76800
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75390
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 732 Lượt xem: 47770
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 411 Lượt xem: 45915
Có thể bạn quan tâm