Tài liệu

PHƢƠNG PHÁP MOGiảng viên: Nguyễn Minh KhaPhƣơng pháp orbital phân tử (Molecular Orbital -MO)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1685     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 35
Tài liệu PHƢƠNG PHÁP MOGiảng viên: Nguyễn Minh KhaPhƣơng pháp orbital phân tử (Molecular Orbital -MO) - tài liệu, sách iDoc.VnPHƢƠNG PHÁP MOGiảng viên: Nguyễn Minh KhaPhƣơng pháp orbital phân tử (Molecular Orbital -MO),Bài toán ion H2+ Quan niệm của phương pháp MO Các luận điểm cơ sở của phương pháp MO Áp dụng phương pháp MO cho các phân tử bậc…
PHƢƠNG PHÁP MO
Giảng viên: Nguyễn Minh Kha
Phƣơng pháp orbital
phân tử (Molecular
Orbital - MO)
Tính thuận từ của O
2
thuyết orbital phân tử – liên kết cộng hóa trị đƣợc
tạo thành từ sự tổ hợp tuyến tính các AO tạo thành
các MO.
O
O
Không điện tử độc thân
Nghịch từ
Thực nghiệm cho thấy O
2
thuận từ
Bất lợi của phƣơng pháp
VB
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

PHƢƠNG PHÁP MOGiảng viên: Nguyễn Minh KhaPhƣơng pháp orbital phân tử (Molecular Orbital -MO)

Bài toán ion H2+
Quan niệm của phương pháp MO
Các luận điểm cơ sở của phương pháp MO
Áp dụng phương pháp MO cho các phân tử bậc hai

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1685     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 632 Lượt xem: 48197
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 391 Lượt xem: 25272
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22813
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17817
Có thể bạn quan tâm