Tài liệu

PHIẾU NHẬP KHO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16231     Tải về: 275     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu PHIẾU NHẬP KHO - tài liệu, sách iDoc.VnPHIẾU NHẬP KHO,Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ…
Đơn vị:.............................. Mẫu số 01 – VT
Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày.......tháng.........năm… Nợ:...................................
Số:........................................ Có:....................................
- Họ và tên người giao:.....................................................................................................................
- Theo...............................số....................ngày.........tháng........năm.......của..................................
Nhập tại kho:..............................Địa điểm......................................................................................
S
T
T
Tên nhãn hiệu, quy cách
phẩm chất vật tư, dụng
cụ, sản phẩm, hàng h
số
Đơn
vị tính
Số lượng
Đơn g Thành tiền
Theo
chứng từ
Thực
nhập
A B C D 1 2 3 4
Cộng
- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ..........................................................................................................
- Số chứng từ gốc m theo .............................................................................................................
Ny..........tháng...........năm 200..
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Hoặc bộ phận
nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
PHIẾU NHẬP KHO

Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16231     Tải về: 275     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1022 Lượt xem: 168141
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 183 Lượt xem: 113277
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 80116
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 70038
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53190
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44423
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 30 Lượt xem: 43264