Thành viên idoc2012

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

- 10/13/2012
Chia sẻ
/17 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (17 trang)
Thành viên idoc2012

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

- 10/13/2012
11,063
Báo lỗi

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non.Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển của tâm lý trẻ em. Bên cạnh đo ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá. Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 4-5 tuổi nói riêng, trẻ rất nhạy cảm với nghệ thuật ngôn từ. Âm điệu ,hình tượng của các bài hát ru, đồng dao, ca dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ.

Nội dung
Microsoft Word - Ke chuyen sang tao - PTNN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

ĐỀ TÀI: phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động

dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

A/ phần mở đầu.

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất

của giáo dục mầm non.Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi.

Ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển của tâm lý trẻ em. Bên cạnh đo

ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát

triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá.

Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 4-5 tuổi nói riêng, trẻ rất nhạy cảm

với nghệ thuật ngôn từ. Âm điệu ,hình tượng của các bài hát ru, đồng dao, ca

dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ. Những câu chuyện cổ tích, thần thoại

đặc biệt hấp dẫn trẻ. Chính vì vậy cho trẻ tiếp xúc với văn học và đặc biệt là hoạt

động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo là con đường phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt

nhất, hiệu quả nhất.

Thông qua việc trẻ kể chuyện sáng tạo giúp trẻ phát triển năng lực tư duy,

óc tưởng tượng sáng tạo, biết yêu quý cái đẹp, hướng tới cái đẹp. Khi trẻ kể

chuyện, ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ rang mạch lạc, vốn từ phong

phú. Trẻ biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, kể về một sự vật hay sự kiện nào

đó…bằng chính ngôn ngữ của trẻ.

Năm học 2006-2007 Trường mầm non Cát Bi thực hiện chương trình thí

điểm chăm sóc giáo dục trẻ mầm non mới. Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là

một trong những mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Do vậy là giáo

viên dạy trẻ 4-5 tuổi tôi đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phát triển

ngôn ngữ cho trẻ. Đặc biệt là thong qua hoạt động kể chuyện sáng tạo. Từ đó tôi

đã đi sâu nghiên cứu và tìm ra một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

B/giải quyết vấn đề

I/Cơ sở lí luận.

Sự phát triênư ngôn ngữ của trẻ là một quá trình từ thấp đến cao với các

giai đoạn mang những đặc trưng khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Trẻ 4-5 tuổi sự phat triển ngôn ngữ mạch lạc chịu ảnh hưởng lớn của việc

tích cực hoá vốn từ, ngôn ngữ cũa trẻ đã trở nên được mở rộng hơn, có trật tự

hơn, mặc dù cấu trúc còn chưa hoàn thiện. Khả năng nói trình bày ý nghĩa, hiểu

ngôn ngữ hoàn cảnh của trẻ cũng đã bắt đầu phát triển.

Bằng các hình tượng văn học mở ra cho trẻ cuộc sống với xã hội và thiên

nhiên , các mối quan hệ qua lại của con người. Những hình tượng đó giúp trẻ

nhận thức được tính rõ rang, chính xác của từ ngữ trong tác phẩm văn học.

Với nhiệm vụ khơi dậy ở trẻ tình yêu đối với từ ngữ nghệ thuật thong qua

cách đọc kể diễn cảm, cao hơn nữa là biết dung ngôn ngữ của mình để kể chuyện

sáng tạo. Đây là một nhiệm vụ rất phức tạp, yêu cầu khi kể chuyện sáng tạo trẻ

phải tự nghĩ ra một nội dung câu chuyện, tạo ra cấu trúc logic được thể hiện

trong hình nói tương ứng (lời nói kết hợp với sử dụng đồ dung trực quan).

Yêu cầu này đòi hỏi trẻ phải có vốn từ phong phú, các kỹ năng tổng

hợp,kỹ năng truyền đạt ý nghĩ của mình một cách chính xác, tập trung chú ý và

nói biểu cảm. Những kỹ năng này trẻ lĩnh hội được trong quá trình nhận thức có

hệ thống bằng con đường luyện tập thường xuyên hang ngày. Từ những cơ sở lý

luận trên tôi đã đi sâu nghiên cưư đề tài: “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi

thong qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo” nhằm đáp ứng nhu cầu nhận

thức của trẻ mầm non hiện nay.

II/Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

Trong quá trình giảng dạy tôi thấy % trẻ biết kể chuyện sáng tạo còn rất

thấp. Vì vậy, tôi thường xuyên chú trọng tổ chức hoạt động cho trẻ kể chuyện

sáng tạo theo các chủ điểm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi đã gặp một

số thuận lơi và khó khăn sau:

1/ Thuận lợi:

- Bản than là giáo viên có trình độ chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình yêu

nghề mến trẻ. Có khả năng đọc kể diễn cảm cho trẻ nghe và biết định

hướngcho trẻ kể chuyện sáng tạo có hiệu quả, tạo được môi trường hoạt

động ở lớp tương đối phong phú.

- Được sự quan tâm tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường, đầu tư về

cơ sở vật chất tương đối đầy đủ và lớp tôi được chọn làm điểm cho khối.

- Ban giám hiệu đã thường xuyên tổ chức bồi dươững chuyên môn và các

đợt lên chuyên đề văn học, hội thi đồ dung đồ chơi cho chị em đồng

nghiệp học tập và rút kinh nghiệm.

- Được sự tín nhiệm và tin cậy của phụ huynh.

2/ Khó khăn:

- Số trẻ trong lớp quá đông, trong đó có 40% là trẻ mới đi học chưa có nề

nếp học tập cũng như kiến thức của trẻ còn hạn chế, nên gặp nhiều khó

khăn trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ kể chuyện sáng tạo.

- Đồ dung trực quan còn ít chưa đa dạng phong phú, thẩm mỹ chưa đạt, giá

trị sử dụng chưa cao. Đặc biệt là đồ dung cho trẻ hoạt động còn rất ít.

- Phụ huynh phần lớn là lao động nghèog, nên rất khó khăn trong việc hỗ

trợ đóng góp kinh phí để tạo góc hoạt động văn học cho trẻ.

- Khi dạy trẻ kể chuyện sáng tạo giáo viên chưa biết vận dụng tích hợp các

môn học khác và chưa đầu tư sưu tầm các câu chuyện ngoài chương trình.

Điều đó dẫn đến thực trạng:

+ Chỉ có 20% trẻ biết kể chuyện sáng tạo do vốn từ của trẻ còn ít, ngôn

ngữ nói chưa mạch lạc.

+ 40% trẻ nói được câu phức.

+ 20% trẻ hứng thú tham gia kể chuyện sáng tạo.

+ 55% trẻ phát âm rõ rang mạch lạc.

Để khắc phục và giải quyết thực trạng trên tôi đã suy nghĩ và tìm ra

một số biện pháp giúp trẻ hứng thú kể chuyện sáng tạo.

III/ Những biện pháp thực hiện:

* Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động cho trẻ kể chuyện sáng tạo.

Tạo môi trường cho trẻ hoạt động là rất cần thiết trong chương trình

đổi mới

Hiện nay, nếu cô tạo được môi trường cho trẻ hoạt động tốt thì sẽ kích

thích trẻ phát triển ngôn ngữ, tham gia vào các hoạt động và kết quả đạt được

rất cao. Vì thế ngay từ đầu năm học tôi đã đi sâu vào tạo môi trường bằng

cách đưa hình ảnh nhân vật của các câu chuyện nổi bật vào góc văn học và

một số góc trong và ngoài lớp học thể hiện trên các mảng tường. Vẽ và sưu

tầm một số bộ truyện tranh ngoài chương trình để đưa vào giảng dạy, vận

động phụ huynh đóng góp truyện tranh đưa vào góc văn học cho trẻ hoạt động

thường ngày. Những câu chuyện được thể hiện trên các mảng tường trong

không gian to đã giúp trẻ dễ tri giác, trẻ được thảo luận, bàn bạc về câu

chuyện đó. Từ đó trẻ biết vận dụng những kiến thức đó vào kể chuyện sáng

tạo một cách dễ dàng. Ngoài việc tạo những bức tranh trên mảng tường,

những tập truyện tranh chữ to tôi còn đi sâu làm một số đồ dung trực quan

cho trẻ hoạt động như: một số con rối dẹt có bánh xe, có cử động tay chân và

tận dụng những truyện tranh cũ, những sản phẩm vẽ của trẻ, cắt dán bồi bìa

cứng cho trẻ ghép tranh kể chuyện sáng tạo hoặc cắt dời các con vật cho trẻ tự

chọn các con vật đó để kể chuyện sáng tạo theo ý tưởng của mình.

Điều đặc biệt hơn nữa tôi đầu tư suy nghĩ và làm ra các loại rối tay cho

trẻ hoạt động. Thực tế tôi nhận thấy đồ dung làm bằng rối tay hầu như ở các

lớp không có cho trẻ hoạt động, qua nghiên cứu tìm tòi tôi đã vận dụng làm từ

các quả bong, chổi rơm, đĩa nhựa đồ chơi…để làm mặt con rối sau đó dùng

vải hoặc len móc làm váy, thân tay để khi trẻ sử dụng không bị thô và cứng.

Các khuôn mặt có thể thay đổi tuỳ theo nội dung, nhân vật của câu chuyện trẻ

kể.

Qua cách nghĩ và làm như vậy tôi đã tạo ra một góc văn học với đầy đủ

chủng loại về đồ dung trực quan đa dạng phong phú, đã giúp trẻ hứng thú

tham gia vào hoạt động và nhiều ý tưởng hay khi trẻ kể chuyện sáng tạo.

Bên cạnh đó trong giờ hoạt động ngoài trời tôi còn tận dụng những bức

tranh tường ở trong trường bằng cách gợi mở cho trẻ cùng nhau kể chuyện về

những bức tranh đó hoặc có các con vật trong sân trường tôi cũng gợi mở cho

trẻ thi nhau kể chuyện về các con vật đó…hình thức này đã giúp trẻ em có

nhiều ý tưởng sáng tạo hay và có ý thức thi đua để đạt kết quả tốt.

Tạo môi trường cho trẻ kể chuyện sáng tạo là một việc làm vô cùng

quan trọng bởi nó là chỗ dựa, là cơ sở vững chắc cho trẻ kể chuyện sáng tạo.

Đòi hỏi cô giáo phải biết tạo cảm xúc cho trẻ bằng các con vật ngộ nghĩnh,

đáng yêu, đồng thời cũng phải biết hướng lái, gợi mở cho trẻ có cảm xúc tích

cực khi tham gia hoạt động kể chuyện sáng tạo. Qua nội dung các bức tranh,

các nhân vật, các con rối trẻ được xem và nói lên nhận xét của mình về các đồ

dung đó. Như vậy ngôn ngữ cuả trẻ được phát triển một cách phong phú và đa

dạng.

*- Biện pháp 2: Dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn ngữ

lời kể sáng tạo.

Bên cạnh một môi trường hoạt động với đầy đủ các loại đồ dung trực

quan đa dạng phong phú, thu hút sự hứng thú tham gia kể chuyện sáng tạo

của trẻ thì chúng ta còn phải dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn

ngữ lời kể sáng tạo.

Khi dạy trẻ sáng tạo tôi đã chuẩn bị cho trẻ những tập truyện tranh sưu

tầm bằng cách đọc kể cho trẻ nghe ở các giờ đón, giờ trả trẻ và giở chơi hang

ngày. Đây là hình thức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, là cơ sở cho

trẻ có kiến thức vững vàng khi thực hiện kể chuyện sáng tạo. Qua cách làm

quen như vậy trẻ biết đánh giá, nhận xét về đặc điểm tính cách của các nhân

vật thong qua ngôn ngữ nói của mình.

Ví dụ: Gà cón xinh đẹp đáng yêu, sói già gian ác, bà tiên ông bụt thì tốt

bụng còn phù thuỷ thì độc ác.

Bên cạnh đó tôi còn định hướng cho trẻ quan sát các tranh chuyện , cho

trẻ xem qua đĩa hình các câu chuyện. Đồng thời kết hợp tri giác với đàm thoại

giữa cô và trẻ, giúp trẻ nhận xét đánh giá nội dung truyện một cách chính xác

và nói lên ý tưởng của mình qua sự nhận thức.

Tôi dạy trẻ kể chuyện theo từng nhóm, theo thời gian thực hiện một

tuần hoặc hai tuần, kết hợp lồng ghép các môn học khác, các trò chơi để củng

cố và khắc sâu kiến thức, mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanhcho

trẻ.

Sau đây là một số cách dạy trẻ sử dụng đồ dùng trực quan.

- Dạy trẻ sử dụng rối tay: dạy trẻ sử dụng từng con một, kết hợp với lời

nói, ngôn ngữ biểu cảm cùng với cách diễn rối qua cử động các con rối đi

lại.

- Dạy trẻ ghép tranh kể chuyện: chọn những tranh mà trẻ thích ghép thành

một dải câu chuyện sau đó kể từng tranh kết hợp với lời nói chỉ dẫn thông

qua các nhân vật trong tranh.

- Dạy trẻ ghép các nhân vật kể chuyện: chọn những nhân vật mà trẻ thích,

sau đó ghép các nhân vật với nhau tạo thành một câu chuyện theo ý tưởng

của trẻ.

- Dạy trẻ kể chuyện bằng sa bàn: chọn những nhân vật mà trẻ thích kết hợp

di chuyển các nhân vật đó trên sa bàn. Nói đến đâu đưa nhân vật ra đến đó,

lời kể đi theo nhân vật sử dụng.

Qua cách dạy trẻ tôi đã tiến hành tổ chức một giờ hoạt động có chủ

đích kể chuyện sáng tạo, chủ điểm thế giới động vật như sau:

Bước 1: Hát bài “ Gà trống mèo con và cún con”.Hỏi trẻ trong bài hát

có những con vật gì.

Bước 2: Nghe cô kể mẫu chuyện sáng tạo của cô, cô sử dụng rối kể 1

lần. Đàm thoại với trẻ về câu chuyện của cô (tên nhân vật, đặc điểm nhân vật,

đặt tên cho câu chuyện).

Bước 3: Trẻ đi chọn đồ dung trực quan mà trẻ yêu thích. Cô gợi mở ý

tưởng cho trẻ bằng cách mượn một con vật mà trẻ đã chọn và kể ngắn gọn vài

câu để trẻ biết cách kể chuyện sáng tạo.

Bước 4: Trẻ kể chuyện sáng tạo theo nhóm, cá nhân. Cô cho trẻ đánh

giá và nhận xét câu chuyện của bạn kể. Theo dõi cách sử dụng đồ dung trực

quan của trẻ để cô góp ý nhận xét.

Qua cách làm này, bước đầu tôi đã thành công trong việc thực hiện dạy

trẻ kể chuyện sáng tạo, giúp trẻ linh hoạt sử dụng đồ dung trực quan kết hợp

với ngôn ngữ nói rõ ràng mạch lạc, có kỹ năng tổng hợp về “ mắt nhìn, miệng

nói, tai nghe, tay sử dụng”.

Sau đây là một số câu chuyện của trẻ khi thực hiện kể chuyện sáng tạo.

Câu chuyện “ Con lợn nhựa của tôi” tác giả cháu Đăng Dũng với đồ

dung là một con lợn nhựa được cháu thể hiện như sau:

+ Chủ nhật tớ được về quê thăm bà. Ở quê bà tơ nuôi rất nhiều lợn, các

con lợn rất to và ăn rất nhiều rau với cám. Thấy tớ thích con lợn đó, bà tớ liền

mua cho tơ một con lợn, nhưng đó là con lợn nhựa. Con lợn nhựa của tớ nó

chẳng ăn được gì mà nó chỉ giúp tớ cất tiền. Đến tết ai mừng tuổi là tớ cho

vào con lợn nhựa này để gửi mẹ mua quần áo. Tớ rất yêu quý co lợ nhựa này

của tớ.

- Câu chuyện “Bác Voi tốt bụng” của cháu Thuỳ Linh, Lan Anh và Hải

Lan. Đồ dung là con gà, vịt, voi từ sản phẩm vẽ của trẻ bồi bìa cứng và

làm rối tay, câu chuyện được các bé thể hiện như sau:

+ Bạn vịt bầu ơi có đoi chơi với tớ là gà trống không.

+ Ừ hôm nauy trời đẹp chúng mình cùng đi chơi nhé.

+ Chúng mình đến vườn hoa kia chơi nhé! ở đó có nhiều trò chơi thích

lắm.

+ Hai bạn gà, vịt mải chơi đến khi trời tối không biết đường về nữa, cả

hai cùng khóc hu hu…

+ Lúc đó bác voi xuất hiện và nói đừng khóc nữa lên đây bác đưa về.

+ Hai bạn cùng trèo lên lưng bác voi đưa về, từ đó hai bạn không dám

đi chơi xa.

Ở câu chuyện này ba cháu sử dụng rối rất tốt. Các cháu đã biết kết hợp

với nhau sử dụng các nhân vật phù hợp ăn khớp với lời kể. Ngôn ngữ của các

cháu được thể hiện một cách rất tự nhiên và phong phú.

Trong quá trình nghiên cứu và tiến hành kể chuyện sáng tạo đến nay ở

lớp tôi đa số trẻ đã kể chuyện sáng tạo theo ý tưởng của mình mà kgông cần

sự gợi ý của cô. Từ những việc làm đó không những trẻ sử dụng thành thạo

đồ dung trực quan về các con vật mà còn biết vận dụng sử dụng đồ dung trực

quan ở các chủ đề khác.

Thông qua các câu truyện sáng tạo của trẻ, trẻ sử dụng các ngữ

điệu,ngắt nghỉ để truyền đạt thái độ, tình cảm của mình đối với tác phẩm. Trẻ

bắt chước giọng kể diễn cảm của cô,trẻ có thể hiểu được một từ dung với đồ

vật này lại có thể vào các đồ vật khác nữa. Từ đó ngôn ngữ của trẻ phát triển

mạnh mẽ, vốn từ được làm giàu them và qua đó trẻ cảm nhận được sự phong

phú của ngôn ngữ mẹ đẻ.

*Biện pháp 3: Lồng ghép các môn học khác khi dạy trẻ kể chuyện

sáng tạo.

Với lới kể diễn cảm, hấp dẫn đã làm rung động người nghe, nhưng biết

tích hợp các môn học khác thì còn hay hơn vì nó làm thay đổi không khí, làm

thay đổi trạng thái khi kể chuyện. Bằng những lời ca, lời đối thoại,những câu

đố, những bài đồng dao, ca dao hay một số trò chơi xen lẫn.

Ví dụ: Bài thơ “Thỏ bông bị ốm” “Ong và bướm”, “Cá vàng

bơi”….hoặc cho trẻ đọc thuộc các câu đố về con chó, mèo, lợn, cá, gà…hay

một số bài đồng dao, ca dao “Vè chim”, “Đi cầu đi quán”….

Âm nhạc là môn bổ trợ cho rẻ làm quen với tác phẩm văn học, dễ gây

ấn tượngcho người xem, vì thế tôi cho trẻ hát thuộc các bài hát: “ Thương con

mèo”, “Một con vịt”, “đố biết con gì”, “Trời nắng trời mưa”…giúp trẻ khi kể

chuyện về con vật nào trẻ có thể hát về các con vật đó phù hợp với nội dung

câu chuyện.

Trò chơi là hình thức chuyển tiếp giữa các lần kể hay thay cho phần

củng cố câu chuyện mà các tiết dạy thường áp dụng. Tôi cho trẻ chơi một số

trò chơi ở dạng động như trò chơi: Mèo và chim sẻ, gà gáy vịt kêu, trời nắng

trời mưa, cáo và thỏ…

Việc tích hợp các môn học khác, các trò chơi vào cho trẻ kể chuyện

sáng tạo là việc cung cấp thêm một số kiến thức bổ trợ cho câu chuyện sinh

động hơn. Ở lứa tuổi này tâm lý của trẻ thường mau nhớ chóng quên. Vì vậy

vào giờ đón trả trẻ tôi đưa trẻ vào góc văn học để hướng dẫn trẻ kiến thức mới

và củng cố kiến thức cũ. Đây là hình thức cho trẻ trải nghiệm những gì mình

có sẵn và học tập ở cô và bạn, trẻ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn.

Việc tích hợp các môn học khác cô giáo phải linh hoạt, lựa chọn nội

dung sao cho phù hợp với nội dung câu chuyện, giúp trẻ tham gia vào hoạt

động một cách tích cực nhất và ngôn ngữ của trẻ được phát triển mạnh mẽ

nhất.

* Biện pháp 4: Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh.

Như chúng ta đã thấy môi trường tiếp xúc của trẻ chủ yếu là gia đình

và nhà trường. Chính vì vậy việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một

biện pháp không thể thiếu. Phụ huynh chính là nhân tố quết định trong việc

tạo nguồn nhiên liệu của góc văn học để phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi nêu tầm quan trọng của lĩnh

vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đặc biệt là thong qua hoạt động kể chuyện

sáng tạo. Hàng tháng tuyên truyền với phụ huynh qua các biểu bảng nêu lên

nội dung về chủ điểm, về các câu chuyện sáng tạo của cô và trẻ. Qua đó phụ

huynh thấy được ngôn ngữ của trẻ phát triển như thế nào và có biện pháp kích

thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình.

Ví dụ: Cô trao đổi với phụ huynh về những câu chuyện sáng tạo trẻ đã

kể, yêu cầu phụ huynh về nhà cho trẻ kể lại câu chuyện đó hoặc kích thích trẻ

kể các câu chuyện khác. Như vậy ngôn ngữ của trẻ được phát triển một cách

phong phú và đa dạng.

Huy động phụ huynh đóng góp tiền ủng hộ tạo góc văn học hoặc thu

nhập những nguyên vật liệu sẵn có, dễ tìm như báo hoạ mi, vải vụn, len vụn,

các vỏ hộp, mút xốp…kết hợp trong và ngoài giờ đón trả trẻ để trao đổi với

phụ huynh.

Có thể nói công tác tuyên truyền với phụ huynh là một việc làm rất

quan trọng trong việc dạy trẻ kể chuyện sáng tạo để phát triển ngôn ngữ cho

trẻ.

III/ Kết quả:

Sau khi thực hiện các biện pháp tôi đã thu được một số kết quả sau:

1/Về bản thân:

-Tôi thấy mình đã nâng cao được phong cách nghệ thuật lên lớp,giọng

kể được trau dồi diễn cảm, thu hút trẻ hứng thú tham gia vào tiết học.

-Tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm qua cách dạy trẻ kể chuyện sáng

tạo, sưu tầm được nhiều truyện tranh, học thuộc nhiều truyện ngoài chương

trình.

- Tạo được môi trường cho trẻ hoạt động tốt ở các góc, đặc biệt là góc

văn học.

- Tôi đã tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có, dễ tìm để tạo ra nhiều loại

rối phong phú, đa dạng, sử dụng có hiệu quả trong việc dạy trẻ kể chuyện

sáng tạo.

-Các tiết dạy kể chuyện sáng tạo tôi tham gia lên chuyên đề của trường

và các hội thi do quận tổ chức tôi đều được xếp loại giỏi.

2/Về trẻ:

Nội dung Trước khi thực hiện Sau khi thực hiện

Phát âm rõ ràng mạch lạc 55% 95% (Tăng 45%)

Phát âm câu phức 40% 95% (Tăng 55%)

Hứng thú tham gia kể chuyện

sáng tạo

20% 90% (Tăng 70%)

Biết thể hiện ngôn ngữ hoàn

cảnh (kể chuyện sáng tạo)

20% 80% (Tăng 60%%

3/ Về đồ dùng trực quan;

- Xây dựng một góc tuyên truyền về các câu chuyện sáng tạo của cô của

trẻ đa dạng, phong phú.

- Làm 30 bộ truyện tranh chữ to.

- Sưu tầm rất nhiều tranh ảnh theo từng chủ điểm cho trẻ kể chuyện.

- Làm 15 con rối dẹt, 30 con rối tay cho trẻ hoạt động ở mỗi chủ điểm.

- Làm 20 con rối tay cho cô hoạt động.

- Có một bảng gài và một bảng dính cho trẻ ghép tranh kể chuyện sáng tạo.

- Một sân khấu rối, sa bàn cho cô và trẻ kể chuyện sáng tạo.

4. Về phụ huynh:

- Nhận thức rã được tầm quan trọng của việc dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

để phát triện ngôn ngữ cho trẻ.

- Đóng góp về kinh phí là 2 triệu đồng và nhiều vật liệu để tạo góc văn

học cho lớp.

IV – Bài học kinh nghiệm:

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện các biện pháp trên vào việc dạy

trẻ kể chuyện sáng tạo để phát triển ngôn ngữ cho trẻ tôi đã rút ra nhưng bài

học kinh nghiệm sau:

1 - Cô giáo phải đi sâu nghiên cứu để tạo ra được môi trường tốt cho trẻ

hoạt động một cách tích cực nhất, biết tao cảm xúc cho trẻ khi kể chuyện sáng

tạo.

2 - Thường xuyên trò chuyện với trẻ, khơi gợi trẻ đặt tên cho nội dung

vừa trò chuyện hoặc tóm tắt ngắn gọn những điều vừa trò chuyện.

3 - Khuyến khích trẻ nói những ý nghĩ của trẻ qua nội dung hay chủ

điểm nào đó nhằm giúp trẻ luyện cách trình bày, diễn đạt ý.

4 - Cho trẻ tham quan, hướng dẫn từ quan sát sự vật, hiện tượng nhằm

mở rộng vốn hiểu biết cho trẻ; kết hợp đàm thoại để trẻ hiểu sâu bản chất của

sự vật, hiện tượng và nói lên nhận xét của mình.

5 - Mở rộng vốn từ cho trẻ và khuyến khích trẻ sử dụng vốn từ trẻ học

được trong các hoạt động khác nhau, đặc biệt qua các trò chơi ngôn ngữ, trò

chuyện, đàm thoại giưa co với trẻ, trẻ với trẻ.

C: Kết luận

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng

tạo là một việc làm thiết thực nhất trong chương trình đôi mới hiện nay, đòi

hỏi cô giáo phải có sự sáng tạo linh hoạt khi dạy trẻ, phải có sự kiên trì rèn

luyện giữa co và trẻ thì sẽ đem lại kết quả cao.

Trên đây là một số kinh nghiệm “ phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi

thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo” tôi xin giới thiệu để chị em

đồng nghiệp cùng`tham khảo và đóng góp thêm ý kiến để giúp tôi có thêm

kinh nghiệm trong giảng dạy

Xin chân thành cảm ơn!

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang