Tài liệu

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8436     Tải về: 40     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo - tài liệu, sách iDoc.VnPhát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo,Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non.Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp,…
background image

  

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

ĐỀ

 TÀI: phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động 

dạy trẻ kể chuyện sáng tạo 

A/ phần mở đầu. 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất 

của giáo dục mầm non.Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. 

Ngôn  ngữ  giữ  vai trò  quyết  định sự phát  triển  của  tâm  lý trẻ em.  Bên cạnh  đo 

ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát 

triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá. 

Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 4-5 tuổi nói riêng, trẻ rất nhạy cảm 

với  nghệ  thuật  ngôn  từ.  Âm  điệu  ,hình  tượng  của  các  bài  hát  ru,  đồng  dao,  ca 

dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ. Những câu chuyện cổ tích, thần thoại 

đặc biệt hấp dẫn trẻ. Chính vì vậy cho trẻ tiếp xúc với văn học và đặc biệt là hoạt 

động  dạy  trẻ  kể  chuyện  sáng  tạo  là  con  đường  phát  triển  ngôn  ngữ  cho  trẻ  tốt 

nhất, hiệu quả nhất. 

Thông qua việc trẻ kể chuyện sáng tạo giúp trẻ phát triển năng lực tư duy, 

óc  tưởng  tượng  sáng  tạo,  biết  yêu  quý  cái  đẹp,  hướng  tới  cái  đẹp.  Khi  trẻ  kể 

chuyện, ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ rang mạch lạc, vốn từ phong 

background image

  

phú.  Trẻ  biết  trình  bày  ý  kiến,  suy  nghĩ,  kể  về  một  sự  vật  hay  sự  kiện  nào 

đó…bằng chính ngôn ngữ của trẻ. 

Năm học 2006-2007 Trường mầm non  Cát Bi thực hiện chương trình  thí 

điểm chăm sóc  giáo dục trẻ  mầm non mới.  Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là 

một trong những mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Do vậy là giáo 

viên dạy trẻ 4-5 tuổi tôi đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ. Đặc biệt là thong qua hoạt động kể chuyện sáng tạo. Từ đó tôi 

đã  đi  sâu  nghiên  cứu  và  tìm  ra  một  số  biện  pháp  phát  triển  ngôn  ngữ  cho  trẻ 

thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo 

B/giải quyết vấn đề 

I/Cơ sở

 lí luận. 

Sự phát triênư ngôn ngữ của trẻ là một quá trình từ thấp đến cao  với các 

giai đoạn mang những đặc trưng khác nhau tuỳ thuộc vào độ tuổi của trẻ. 

Trẻ 4-5 tuổi sự phat triển ngôn ngữ mạch lạc chịu ảnh hưởng lớn của việc 

tích cực hoá  vốn từ, ngôn ngữ cũa trẻ đã trở nên được mở rộng hơn, có trật tự 

hơn, mặc dù cấu trúc còn chưa hoàn thiện. Khả năng nói trình bày ý nghĩa, hiểu 

ngôn ngữ hoàn cảnh của trẻ cũng đã bắt đầu phát triển. 

Bằng các hình tượng văn học mở ra cho trẻ cuộc sống với xã hội và thiên 

nhiên  ,  các  mối  quan  hệ  qua  lại  của  con  người.  Những  hình  tượng  đó  giúp  trẻ 

nhận thức được tính rõ rang, chính xác của từ ngữ trong tác phẩm văn học. 

background image

  

Với nhiệm vụ khơi dậy ở trẻ tình yêu đối với từ ngữ nghệ thuật thong qua 

cách đọc kể diễn cảm, cao hơn nữa là biết dung ngôn ngữ của mình để kể chuyện 

sáng tạo. Đây là một nhiệm vụ rất phức tạp, yêu cầu khi kể chuyện sáng tạo trẻ 

phải  tự  nghĩ  ra  một  nội  dung  câu  chuyện,  tạo  ra  cấu  trúc  logic  được  thể  hiện 

trong hình nói tương ứng (lời nói kết hợp với sử dụng đồ dung trực quan). 

Yêu  cầu  này  đòi  hỏi  trẻ  phải  có  vốn  từ  phong  phú,  các  kỹ  năng  tổng 

hợp,kỹ năng truyền đạt ý nghĩ của mình một cách chính xác, tập trung chú ý và 

nói biểu cảm. Những kỹ năng này trẻ lĩnh hội được trong quá trình nhận thức có 

hệ thống bằng con đường luyện tập thường xuyên hang ngày. Từ những cơ sở lý 

luận  trên tôi  đã đi sâu nghiên cưư đề  tài: “Phát triển  ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi 

thong  qua hoạt  động dạy trẻ  kể chuyện sáng  tạo”  nhằm  đáp  ứng  nhu cầu nhận 

thức của trẻ mầm non hiện nay. 

II/Thực trạng vấn đề nghiên cứu: 

Trong  quá  trình giảng dạy tôi thấy % trẻ biết kể chuyện sáng tạo còn rất 

thấp.  Vì  vậy, tôi  thường  xuyên  chú  trọng  tổ chức  hoạt  động  cho  trẻ  kể  chuyện 

sáng tạo theo các chủ điểm. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện tôi đã gặp một 

số thuận lơi và khó khăn sau: 

1/ Thuận lợi: 

- Bản  than  là  giáo  viên  có  trình độ chuẩn  về  chuyên  môn, nhiệt tình  yêu 

nghề  mến  trẻ.  Có  khả  năng  đọc  kể  diễn  cảm  cho  trẻ  nghe  và  biết  định 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non.Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển của tâm lý trẻ em. Bên cạnh đo ngôn ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá. Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ 4-5 tuổi nói riêng, trẻ rất nhạy cảm với nghệ thuật ngôn từ. Âm điệu ,hình tượng của các bài hát ru, đồng dao, ca dao, dân ca sớm đi vào tâm hồn tuổi thơ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 193 Lượt xem: 61664
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 54652
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54342
Có thể bạn quan tâm