Tài liệu

Phản ứng tráng gương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1555     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Phản ứng tráng gương - tài liệu, sách iDoc.Vn
Phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 65 Lượt xem: 62099
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57253
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 768 Lượt xem: 45890
Có thể bạn quan tâm