Tài liệu

Phản ứng tráng gương

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1634     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Phản ứng tráng gương - tài liệu, sách iDoc.Vn
Phản ứng tráng gương
Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm C H Các hchc có nhóm O Andehyt HCOOH Este hoặc Muối của HCOOH Gluxit: Glucozơ; Mantozơ C H O Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng C H O COOH R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓ CHO CH3CHO + Ví dụ: Cách 1: Ag2O → → CH3 COOH + 2 Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện: Hợp chất hữu cơ phải có nhóm Phản ứng
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62299
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57465
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 780 Lượt xem: 46388
Có thể bạn quan tâm