Tài liệu

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1459     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG - tài liệu, sách iDoc.VnPHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG,Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp…
background image

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

Contents

Câu hoi

̉

Vai tro cua tin dung

̀

̉

́

̣

Khai niêm vê tin dung

́

̣

̀ ́

̣

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai niêm vê tin dung

́

̣

̀ ́

̣

Tín d ng

 là m t ph m trù kinh t  và nó cũng là s n ph m 

ế

c a  n n  kinh  t   hàng  hóa.  Tín  d ng,  là  vi c  m t  bên  (bên 

ế

cho vay) cung c p ngu n tài chính cho đ i t

ng khác (bên 

ố ượ

đi vay) trong đó bên đi vay s  hoàn tr  tài chính cho bên cho 

vay  trong  m t  th i  h n  th a  thu n  và  th

ng  kèm  theo  lãi 

ườ

su t. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này