Tài liệu

Phân tích những điểm độc đáo trong phương pháp lai của Menđen

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1835     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Phân tích những điểm độc đáo trong phương pháp lai của Menđen - tài liệu, sách iDoc.VnPhân tích những điểm độc đáo trong phương pháp lai của Menđen,Người đặt nền móng cho Di truyền học là linh mục Grêgo Menđen (1822 - 1884). Sau khi học hết bậc trung học, do hoàn cảnh gia đình khó khăn,…
background image

Phân tích những điểm độc đáo trong 

phương pháp lai của Menđen

 

 
Người đặt nền móng cho Di truyền học là linh mục Grêgo 

Menđen (1822 - 1884). Sau khi học hết bậc trung học, do hoàn 
cảnh gia đình khó khăn, Menđen vào học ở trường dòng tại 
thành phố Brunơ- quê hương ông (nay thuộc Cộng hoà Séc) và 
sau 4 năm đã trở thành linh mục (năm 1847). Thủa đó, tu viện 
có lệ các thầy dòng phải dạy các môn khoa học cho các trường 
của thành phố, do đó Menđen được cử đi học Đại học ở Viên 
(1851 - 1853). Khi trở về Brunơ, ông vừa tham gia dạy học vừa 
nghiên cứu khoa học. Menđen tiến hành thí nghiệm chủ yếu ở 
đậu Hà Lan từ năm 1856 đến năm 1863 trên mảnh vườn nhỏ 
trong tu viện. Các kết quả nghiên cứu này đã giúp Menđen phát 
hiện ra các quy luật di truyền và đã được công bố chính thức vào 
năm 1866. Do hạn chế của khoa học đương thời nên người ta 
chưa hiểu hết được giá trị phát minh của Menđen. Đến năm 
1900, các quy luật Menđen được các nhà khoa học khác phát 
hiện cũng bằng thực nghiệm và năm đó được xem là năm Di 
truyền học chính thức ra đời.  
Grêgo Menđen là người đầu tiên vận dụng phương pháp khoa 
học vào việc nghiên cứu di truyền. Phương pháp độc đáo của 
Menđen được gọi là phương pháp phân tích các thế hệ lai: Là 
phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen 
với cá thể mang tính trạng lặn tương ứng. Nếu kết quả phép lai 
mang tính trạng trội thì kiểu gen của tính trạng cần xác định là 
đồng hợp. Nếu kết quả phép lai phân tính thì cá thể mang tính 
trạng trội có kiểu gen dị hợp.  

Nội dung cơ bản là:  

 + Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính 

background image

trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ 
của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ. 
 +  Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó 
rút ra các quy luật di truyền các tính trạng.  
Menđen đã thí nghiệm trên nhiều loại đối tượng nhưng công phu 
và hoàn chỉnh nhất là trên đậu Hà Lan. Làm thí nghiệm nghiên 
cứu đậu Hà Lan với 3 thuận lợi: 
 
+ Thời gian sinh trưởng phát triển ngắn 
 
+ Có nhiều tính trạng đối lập và dơn gen 
 
+ Có khả năng tự thụ phấn cao, do vậy tránh được sự tạp giao 
trong lai giống, nhờ đó mà đảm bảo được độ thuần nhất của 
phép lai 
Ông đã trồng khoảng 3700 cây, tiến hành lai 7 cặp tính trạng 
thuộc 22 giống đậu trong 8 năm liền, phân tích trên một vạn cây 
lai và khoảng 300000 hạt. Từ đó, rút ra các quy luật di truyền 
(năm 1865), đặt nền móng cho Di truyền học. 

Phân tích những điểm độc đáo trong phương pháp lai của Menđen

Người đặt nền móng cho Di truyền học là linh mục Grêgo Menđen (1822 - 1884). Sau khi học hết bậc trung học, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Menđen vào học ở trường dòng tại thành phố Brunơ- quê hương ông (nay thuộc Cộng hoà Séc) và sau 4 năm đã trở thành linh mục (năm 1847). Thủa đó, tu viện có lệ các thầy dòng phải dạy các môn khoa học cho các trường của thành phố, do đó Menđen được cử đi học Đại học ở Viên (1851 - 1853). Khi trở về Brunơ, ông vừa tham gia dạy học vừa nghiên cứu khoa học. Menđen tiến hành thí nghiệm chủ yếu ở đậu Hà Lan từ năm 1856 đến năm 1863 trên mảnh vườn nhỏ trong tu viện.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1472 Lượt xem: 116198
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 573 Lượt xem: 111156
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Có thể bạn quan tâm
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 4 Lượt xem: 89896
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 247 Lượt xem: 74378
tâm lý học đại cương Lượt tải: 337 Lượt xem: 67622
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 256 Lượt xem: 53078
Bài tập ma trận và định thức Lượt tải: 185 Lượt xem: 51747