Tài liệu

PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 243     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 15
Tài liệu PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT - tài liệu, sách iDoc.VnPHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT,
background image

I.NGUỒN GỐC CỦA MA TRẬN SWOT.

Mô hình phân tích SWOT là kết quả của một cuộc khảo sát trên 500 công 
ty có doanh thu cao nhất do tạp chí Fortune bình chọn và được tiến hành 
tại Viện Nghiên cứu Standford trong thập niên 60-70, nhằm mục đích tìm 
ra nguyên nhân vì sao nhiều công ty thất bại trong việc thực hiện kế 
hoạch. Nhóm nghiên cứu gồm có Marion Dosher, Ts. Otis Benepe, Albert 
Humphrey, Robert Stewart và Birger Lie.
Việc Du Pont lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vào năm 1949 đã khơi 
mào cho một phong trào “tạo dựng kế hoạch” tại các công ty. Cho tới 
năm 1960, toàn bộ 500 công ty được tạp chí Fortune bình chọn đều có 
“Giám đốc kế hoạch” và các “Hiệp hội các nhà xây dựng kế hoạch dài 
hạn cho doanh nghiệp”, hoạt động ở cả Anh quốc và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, tất cả các công ty trên đều thừa nhận rằng các kế hoạch dài 
hạn này không xứng đáng để đầu tư công sức bởi không có tính khả thi, 
chưa kể đây là một khoản đầu tư tốn kém và có phần phù phiếm.
Trên thực tế, các doanh nghiệp đang thiếu một mắt xích quan trọng: làm 
thế nào để ban lãnh đạo nhất trí và cam kết thực hiện một tập hợp các 
chương trình hành động mang tính toàn diện mà không lệ thuộc vào tầm 
cỡ doanh nghiệp hay tài năng của các chuyên gia thiết lập kế hoạch dài 
hạn.
Để tạo ra mắt xích này, năm 1960, Robert F. Stewart thuộc Viện Nghiên 
cứu Standford, Menlo Park, California, đã tổ chức một nhóm nghiên cứu 
với mục đích tìm hiểu quá trình lập kế hoạch của doanh nghiệp nhằm tìm 
ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng thuận và tiếp tục thực hiện việc 
hoạch định, điều mà ngay nay chúng ta gọi là “thay đổi cung cách quản 
lý”.
Công trình nghiên cứu kéo dài 9 năm, từ 1960 đến 1969 với hơn 5000 
nhân viên làm việc cật lực để hoàn thành bản thu thập ý kiến gồm 250 nội 
dung thực hiện trên 1100 công ty, tổ chức. Và sau cùng, nhóm nghiên cứu 
đã tìm ra 7 vấn đề chính trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp hiệu 
quả. Tiến sĩ Otis Benepe đã xác định ra “Chuỗi lôgíc”, hạt nhân của hệ 
thống như sau:
1. Values (Giá trị) 2. Appraise (Đánh giá) 3. Motivation (Động cơ) 4. 
Search (Tìm kiếm) 5. Select (Lựa chọn) 6. Programme (Lập chương 
trình) 7. Act (Hành động) 8. Monitor and repeat steps 1 2 and 3 (Giám sát 
và lặp lại các bước 1, 2 và 3).
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, không thể thay đổi giá trị của 
nhóm làm việc hay đặt ra mục tiêu cho nhóm làm việc, vì vậy nên bắt đầu 
bước thứ nhất bằng cách yêu cầu đánh giá ưu điểm và nhược điểm của 
công ty. Nhà kinh doanh nên bắt đầu hệ thống này bằng cách tự đặt câu 
hỏi về những điều “tốt” và “xấu” cho hiện tại và tương lai. Những điều 

1

background image

“tốt” ở hiện tại là “Những điều hài lòng” (Satisfactory), và những điều 
“tốt” trong tương lai được gọi là “Cơ hội” (Opportunity); những điều 
“xấu” ở hiện tại là “Sai lầm” (Fault) và những điều “xấu” trong tương lai 
là “Nguy cơ” (Threat). Công việc này được gọi là phân tích SOFT.
Khi trình bày với Urick và Orr tại Hội thảo về Lập kế hoạch dài hạn tại 
Dolder Grand, Zurich, Thụy Sĩ năm 1964, nhóm nghiên cứu quyết định 
đổi chữ F thành chữ W (viết tắc từ Weaknesses:Điểm yếu) và từ đó 
SOFT đã chính thức được đổi thành SWOT.

II.MA TRẬN SWOT.

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh
Còn gọi là ma trận điểm mạnh - điểm 
yếu - cơ hội - nguy cơ.
S: Strengths – điểm mạnh
W: weaknesses – điểm yếu
O: opportunities – cơ hội
T: threats – nguy cơ
Để thực hiện phân tích SWOT cho vị 
thế cạnh tranh của một công ty, người 
người ta thường đặt câu hỏi sau:

- Strengths: Lợi thế của mình là gì? 
Công việc nào mình làm tốt nhất? Nguồn lực nào mình cần, có thể sử 
dụng? Ưu thế mà người khác thấy được ở mình là gì? Phải xem xét vấn 
đề từ trên phương diện bản thân và của người khác. Cần thực tế chứ 
không khiêm tốn. Các ưu thế thường được hình thành khi so sánh với đối 
thủ cạnh tranh. Chẳng hạn, nếu tất cả các đối thủ cạnh tranh đều cung cấp 
các sản phẩm chất lượng cao thì một quy trình sản xuất với chất lượng 
như vậy không phải là ưu thế mà là điều cần thiết phải có để tồn tại trên 
thị trường.

- Weaknesses: Có thể cải thiện điều gì? Công việc nào mình làm tồi 
nhất? Cần tránh làm gì? Phải xem xét vấn đề trên cơ sở bên trong và cả 
bên ngoài. Người khác có thể nhìn thấy yếu điểm mà bản thân mình 
không thấy. Vì sao đối thủ cạnh tranh có thể làm tốt hơn mình? Lúc này 
phải nhận định một cách thực tế và đối mặt với sự thật.

- Opportunities: Cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hướng đáng quan tâm nào 
mình đã biết? Cơ hội có thể xuất phát từ sự thay đổi công nghệ và thị 
trường dù là quốc tế hay trong phạm vi hẹp, từ sự thay đổi trong chính 
sách của nhà nước có liên quan tới lĩnh vự hoạt động của công ty, từ sự 
thay đổi khuôn mẫu xã hội, cấu trúc dân số hay cấu trúc thời trang..., từ 

2

background image

các sự kiện diễn ra trong khu vực. Phương thức tìm kiếm hữu ích nhất là 
rà soát lại các ưu thế của mình và tự đặt câu hỏi liệu các ưu thế ấy có mở 
ra cơ hội mới nào không. Cũng có thể làm ngược lại, rà soát các yếu điểm 
của mình và tự đặt câu hỏi liệu có cơ hội nào xuất hiện nếu loại bỏ được 
chúng.

- Threats: Những trở ngại đang phải? Các đối thủ cạnh tranh đang làm 
gì? Những đòi hỏi đặc thù về công việc, về sản phẩm hay dịch vụ có thay 
đổi gì không? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì với công ty hay không? 
Có vấn đề gì về nợ quá hạn hay dòng tiền? Liệu có yếu điểm nào đang đe 
doạ công ty? Các phân tích này thường giúp tìm ra những việc cần phải 
làm và biến điểm yếu thành triển vọng. 

- Mô hình phân tích SWOT thích hợp cho việc đánh giá hiện trạng của 
công ty thông qua việc phân tích tinh hình bên trong (Strengths và 
Weaknesses) và bên ngoài (Opportunities và Threats) công ty. SWOT 
thực hiện lọc thông tin theo một trật tự dễ hiểu và dễ xử lý hơn.

Các yếu tố bên trong cần phân tích có thể là:
- Văn hóa công ty.
- Hình ảnh công ty.
- Cơ cấu tổ chức.
- Nhân lực chủ chốt.
- Khả năng sử dụng các nguồn lực.
- Kinh nghiệm đã có.
- Hiệu quả hoạt động.
- Năng lực hoạt động.
- Danh tiếng thương hiệu.
- Thị phần.
- Nguồn tài chính.
- Hợp đồng chính yếu.
- Bản quyền và bí mật thương mại.

Các yếu tố bên ngoài cần phân tích có thể là:
- Khách hàng.
- Đối thủ cạnh tranh.
- Xu hướng thị trường.
- Nhà cung cấp.
- Đối tác.
- Thay đổi xã hội.
- Công nghệ mới.
- Môi truờng kinh tế.
- Môi trường chính trị và pháp luật.

3

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm