Thành viên hoangngoctu

phân tích lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

- 09/05/2011
Chia sẻ
/34 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (34 trang)
Thành viên hoangngoctu

phân tích lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những giá trị khoa học của nó

- 09/05/2011
6,946
Báo lỗi

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ
bản và giữ một vị trí hết sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do
K.Marx xây dựng nên. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý
luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học.
Nhờ có lý luận hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội
học K. Marx đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển
xã hội, chỉ rõ được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý luận hình
thái kinh tế – xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học
vận hành của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định.

Nhưng ngày nay, đứng trước những sự kiện lớn
như  sự 
sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô -
ngọn cờ đầu của chủ nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán
từ  rất nhiều phía sự phê phán không chỉ
từ phía đối lập  của chủ nghĩa Marx-
Lênin mà còn  cả một số người đã từng đi
theo con đường của chủ nghĩa Marx – Lênin. Nói chung họ cho rằng: lý luận hình
thái kinh tế xã hội đã lỗi thời, lạc hậu không thể áp dụng vào điều kiện hiện
nay mà phải thay thế bằng một lý luận khác. Trước tình hình đó buộc chúng ta
làm rõ thực chất của lý luận hình thái kinh tế xã hội và giá trị về mặt khoa
học, tính thời đại của nó là rất cần thiết ; về thực tiễn nước ta đang trong
quá trình xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình
đó rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra đòi hỏi phải nghiên cứu giải quyết.

Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế
– xã hội với những giá trị khoa học  của
nó, em xin có một vài phân tích về vấn đề trên nhằm hiểu thêm về tính đúng đắn
của nó.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang