Tài liệu

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 26259     Tải về: 218     Lượt mua: 13    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 50
Tài liệu PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN   CHI NHÁNH AN GIANG - tài liệu, sách iDoc.VnPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN _ CHI NHÁNH AN GIANG Trong tất cả hoạt động
TR NG Đ I H C AN GIANGƯỜ
KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH
----------
NGUY N TH THÙY NHI
Chuyên ngành: K Toán Doanh Nghi pế
KHÓA LU N T T NGHI P Đ I H C
Long Xuyên, 06/2008
CÔNG TRÌNH ĐƯ C HOÀN THÀNH T I
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
Đ I H C AN GI ANG
Người hướng dn: ………………………….…….
…………………………………………………….
Người ch m, nh n xét 1 …………….…………………..
…………………………………………………………….
Người ch m, nh n xét 2 : …………………………..
…………………………………………………………..
Lu n văn đ c ượ b o v t i H i đ ng ch m thi
Khoa Kinh T -ế Qu n Tr Ki nh Doanh
ngày 27/06/2008
L I C M NƠ

Em xin chân thành c m n t t c các th y cô Tr ng Đ i H c An Giang, h n ai ơ ườ ơ
h t các th y Khoa Kinh T - Qu n Tr Kinh Doanh đã trang b cho chúng emế ế
nh ng ki n th c đ b c vào đ i, không ch có th em còn c m n th y cô đã đem l i ế ướ ế ơ
cho em m t môi tr ng thân thi n trong h c t p, t o đi u ki n thu n l i đ em phát ườ
huy h t kh năng c a mình và hoàn thành t t các ch ng trình h c.ế ươ
C ng v i th i gian th c t p t i Ngân hàng Sacombank An Giang, đâyd p giúp
em ti p xúc v i th c t cũng n i đ em hoàn thi n h n n a ki n th c c a mình.ế ế ơ ơ ế
Qua th i gian th c t p t i Ngân hàng em đã thu đ c nhi u ki n th c r t b ích. ượ ế
Qua đây, em xin chân thành c m n Ban giám đ c Sacombank An Giang cùng ơ
các anh ch trong Ngân hàng, đ c bi t là t p th nhân viên tín d ng đã t n tình ch b o
h ng d n nghi p v .ướ
Đ c bi t em xin c m n giáo viên h ng d n lu n văn th y Bùi Văn Đ o đã ơ ướ
t n tình h ng d n em, k t h p gi a lu n v i th c ti n đ em hoàn thành cu n ướ ế
lu n văn này.
M t l n n a em xin chân thành c m n kính chúc quý th y cùng các anh ơ
ch t i Ngân hàng Sacombank An Giang d i dào s c kho thành công trong công
tác.
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH AN GIANG
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN _ CHI NHÁNH AN GIANG Trong tất cả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động cho vay là hoạt động có thể xem là chủ yếu nhất và cũng gặp nhiều rủi ro nhất, đòi hỏi ngân hàng phải thận trọng trong việc quản lý. Do đó việc phân tích và đánh giá hoạt động cho vay của ngân hàng là rất cần thiết. Vì vậy, khi phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín_ Chi Nhánh An Giang đề tài tập trung phân tích và đánh giá những vấn đề cốt lõi đối với hoạt động tín dụng cá nhân, phân tích những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng cá nhân, phân tích thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân mà cụ thể là phân tích doanh số cho vay, thu nợ, tình hình dư nợ và nợ quá hạn; qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm đem lại kết quả tốt hơn trong hoạt động tín dụng.  
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 26259     Tải về: 218     Lượt mua: 13    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm