Thành viên docx2012

Phân tích hình tượng con sông Đà

- 04/20/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên docx2012

Phân tích hình tượng con sông Đà

- 04/20/2012
1,925
Báo lỗi

I. MB
Nguyễn Tuân là cây bút tài hoa , uyên bác , cả đời say mê tìm kiếm vẻ đẹp của cuộc sống . Ông có sở
trường về thể loại tuỳ bút . Một trong những sáng tác tiêu biểu của ông là tuỳ bút " Người lái đò sông Đà" .
Tác phẩm đã khắc hoạ vẻ đẹp đa dạng vừa hung bạo vừa trữ tình của con sông Đà và ca ngợi người lái đò
giản dị mà kì vĩ trên dòng sông .
II . TB
1. Giới thiệu chung .
Tuỳ bút "Người lái đò sông Đà" dược in trong tập tuỳ bút "Sông Đà" (1960), gồm 15 bài tuỳ bút và một bài
thơ ở dạng phác thảo. Tác phẩm được viết trong thời kì xây dựng CNXH ở miền Bắc. Đó là kết quả của
chuyến đi thực tế của nhà văn đến Tây Bắc trong kháng chiến chống Pháp,đặc biệt là chuyến đi thực tế
năm 1958. Nguyễn Tuân đến với nhiều vùng đất khác nhau, sống với bộ đội, công nhân và đồng bào các dân
tộc. Thực tiễn xây dựng cuộc sống mới ở vùng cao đã đem đến cho nhà văn nguồn cảm hứng sáng tạo.
Ngoài phong cảnh Tây Bắc uy nghiêm, hùng vỹ và tuyệt vời thơ mộng, NT còn phát hiện những điểm quý
báu trong tâm hồn con người mà ông gọi là "thứ vàng mười đã được thử lửa, là chất vàng mười của tâm hồn
Tây Bắc."
Qua "Người lái đò sông Đà", Nguyễn Tuân với lòng tự hào của mình đã khắc hoạ những nét thơ mộng, hùng
vỹ nhưng khắc nghiệt của thiên nhiên đất nước qua hình ảnh con sông Đà hung bạo và trữ tình. Đồng thơi,
nhà văn cũng phát hiện và ca ngợi chất nghệ sĩ, sự tài ba trí dũng của con người lao động mới : chất vàng
mười của đất nước trong xây dựng CNXH qua hình ảnh người lái đò sông Đà.Từ đó nhà văn ca ngợi sông
Đà, núi rừng Tây Bắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, đồng bào Tây Bắc cần cù, dũng cảm, rất tài tử, tài hoa.
2. Phân tích hình tượng dòng sông Đà .
Trước hết , con sông đà được Nguyễn Tuân miêu tả là dòng sông hung bạo , dữ dội . Khi hung bạo, sông Đà
là kẻ thù số một sẵn sàng cướp đi mạng sống con người, có tâm địa độc ác như người dì ghẻ. Để khắc hoạ
tính cách của sông Đà, tác giả đã dựng lại khúc sông nguy hiểm . Đó là đoạn cảnh đá bờ sông dựng đứng
vách thành: chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Đó là quãng Hát Loóng dài hàng cây số nước xô đá, đá
xô sóng , sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ xuýt bất cứ người lái
đò sông Đà nào tóm được qua đây. Lại một đoạn sông khác, sông Đà là cái hút nước xoáy tít. Có những
thuyền đã bị nó hút tụt xuống, thuyền trồng cây chuối ngược rồi vụt biến đi dến mười phút sau mới thấy
tan xác ở khuỷnh sông dưới..Nhưng dữ dội nhất là ở những thác đá. Nguyễn Tuân đã buộc sự dữ dội, nham
hiểm của sông Đà phải hiện lên thành hình và gào thét bằng trăm ngàn âm thanh. Chưa thấy sông nhưng
người ta đã bị đe doạ bởi tiếng thác nước nghe như oán trách gì, rồi lại như van xin, rồi lại như khiêu khích,
giọng nghe gằn mà chế nhạo. Tác giả đã dựng lại cuộc thuỷ chiến giữa sông Đà và người lái đò để lột tả
cho được tính hung bạo của nó và tài nghệ của người lái đò. Thác đá được xếp thành từng tuyến mà nhà văn
gọi là thạch trận, nhằm ăn chết cái thuyền đơn độc. Ở tuyến một, thác đá mở ra năm cửa trận, bốn cửa tử,
một cửa sinh, cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn. Ở tuyến hai, tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con
thuyền vào, và cửa sinh lại nằm bên phía hữu ngạn. Ở tuyến ba, bên phải bên trái đều là luồng chết, luồng
sống nằm ở giữa. Người lái đò phải nhắm đúng luồng sinh để vượt qua.
Bên cạnh tính cách hung bạo, dưới ngòi bút Nguyễn Tuân con sông Đà lại rất trữ tình , gợi bao c ảm xúc làm
mê say lòng người. Khi trữ tình, sông Đà hiền hoà, mềm mại, huyền ảo như mái tóc của một phụ nữ kiều
diễm: con sông tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở
hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mây mù khói núi Mèo nương xuân.

Nội dung
Phân tích hình tượng con sông Đà

Phân tích hình t ng con sông Đà ượ

I. MB

Nguy n Tuân là cây bút tài hoa , uyên bác , c đ i say mê tìm ki m v đ p c a cu c s ng . Ông có sễ ả ờ ế ẻ ẹ ủ ộ ố ở tr ng v th lo i tuỳ bút . M t trong nh ng sáng tác tiêu bi u c a ông là tuỳ bút " Ng i lái đò sông Đà" .ườ ề ể ạ ộ ữ ể ủ ườ Tác ph m đã kh c ho v đ p đa d ng v a hung b o v a tr tình c a con sông Đà và ca ng i ng i lái đòẩ ắ ạ ẻ ẹ ạ ừ ạ ừ ữ ủ ợ ườ gi n d mà kì vĩ trên dòng sông . ả ị

II . TB

1. Gi i thi u chung .ớ ệ

Tuỳ bút "Ng i lái đò sông Đà" d c in trong t p tuỳ bút "Sông Đà" (1960), g m 15 bài tuỳ bút và m t bàiườ ượ ậ ồ ộ th d ng phác th o. Tác ph m đ c vi t trong th i kì xây d ng CNXH mi n B c. Đó là k t qu c aơ ở ạ ả ẩ ượ ế ờ ự ở ề ắ ế ả ủ chuy n đi th c t c a nhà văn đ n Tây B c trong kháng chi n ch ng Pháp,đ c bi t là chuy n đi th c tế ự ế ủ ế ắ ế ố ặ ệ ế ự ế năm 1958. Nguy n Tuân đ n v i nhi u vùng đ t khác nhau, s ng v i b đ i, công nhân và đ ng bào các dânễ ế ớ ề ấ ố ớ ộ ộ ồ t c. Th c ti n xây d ng cu c s ng m i vùng cao đã đem đ n cho nhà văn ngu n c m h ng sáng t o. ộ ự ễ ự ộ ố ớ ở ế ồ ả ứ ạ

Ngoài phong c nh Tây B c uy nghiêm, hùng v và tuy t v i th m ng, NT còn phát hi n nh ng đi m quýả ắ ỹ ệ ờ ơ ộ ệ ữ ể báu trong tâm h n con ng i mà ông g i là "th vàng m i đã đ c th l a, là ch t vàng m i c a tâm h nồ ườ ọ ứ ườ ượ ử ử ấ ườ ủ ồ Tây B c." ắ

Qua "Ng i lái đò sông Đà", Nguy n Tuân v i lòng t hào c a mình đã kh c ho nh ng nét th m ng, hùngườ ễ ớ ự ủ ắ ạ ữ ơ ộ v nh ng kh c nghi t c a thiên nhiên đ t n c qua hình nh con sông Đà hung b o và tr tình. Đ ng th i,ỹ ư ắ ệ ủ ấ ướ ả ạ ữ ồ ơ nhà văn cũng phát hi n và ca ng i ch t ngh sĩ, s tài ba trí dũng c a con ng i lao đ ng m i : ch t vàngệ ợ ấ ệ ự ủ ườ ộ ớ ấ m i c a đ t n c trong xây d ng CNXH qua hình nh ng i lái đò sông Đà.T đó nhà văn ca ng i sôngườ ủ ấ ướ ự ả ườ ừ ợ Đà, núi r ng Tây B c v a hùng vĩ v a th m ng, đ ng bào Tây B c c n cù, dũng c m, r t tài t , tài hoa. ừ ắ ừ ừ ơ ộ ồ ắ ầ ả ấ ử

2. Phân tích hình t ng dòng sông Đà .ượ

Tr c h t , con sông đà đ c Nguy n Tuân miêu t là dòng sông hung b o , d d i . Khi hung b o, sông Đàướ ế ượ ễ ả ạ ữ ộ ạ là k thù s m t s n sàng c p đi m ng s ng con ng i, có tâm đ a đ c ác nh ng i dì gh . Đ kh c hoẻ ố ộ ẵ ướ ạ ố ườ ị ộ ư ườ ẻ ể ắ ạ tính cách c a sông Đà, tác gi đã d ng l i khúc sông nguy hi m . Đó là đo n c nh đá b sông d ng đ ngủ ả ự ạ ể ạ ả ờ ự ứ vách thành: ch t lòng sông Đà nh m t cái y t h u. Đó là quãng Hát Loóng dài hàng cây s n c xô đá, đáẹ ư ộ ế ầ ố ướ xô sóng , sóng xô gió, cu n cu n lu ng gió gùn ghè su t năm nh lúc nào cũng đòi n xuýt b t c ng i láiồ ộ ồ ố ư ợ ấ ứ ườ đò sông Đà nào tóm đ c qua đây. L i m t đo n sông khác, sông Đà là cái hút n c xoáy tít. Có nh ngượ ạ ộ ạ ướ ữ thuy n đã b nó hút t t xu ng, thuy n tr ng cây chu i ng c r i v t bi n đi d n m i phút sau m i th yề ị ụ ố ề ồ ố ượ ồ ụ ế ế ườ ớ ấ tan xác khu nh sông d i..Nh ng d d i nh t là nh ng thác đá. Nguy n Tuân đã bu c s d d i, nhamở ỷ ướ ư ữ ộ ấ ở ữ ễ ộ ự ữ ộ hi m c a sông Đà ph i hi n lên thành hình và gào thét b ng trăm ngàn âm thanh. Ch a th y sông nh ngể ủ ả ệ ằ ư ấ ư ng i ta đã b đe do b i ti ng thác n c nghe nh oán trách gì, r i l i nh van xin, r i l i nh khiêu khích,ườ ị ạ ở ế ướ ư ồ ạ ư ồ ạ ư gi ng nghe g n mà ch nh o. Tác gi đã d ng l i cu c thu chi n gi a sông Đà và ng i lái đò đ l t tọ ằ ế ạ ả ự ạ ộ ỷ ế ữ ườ ể ộ ả cho đ c tính hung b o c a nó và tài ngh c a ng i lái đò. Thác đá đ c x p thành t ng tuy n mà nhà vănượ ạ ủ ệ ủ ườ ượ ế ừ ế g i là th ch tr n, nh m ăn ch t cái thuy n đ n đ c. tuy n m t, thác đá m ra năm c a tr n, b n c a t ,ọ ạ ậ ằ ế ề ơ ộ Ở ế ộ ở ử ậ ố ử ử m t c a sinh, c a sinh n m l p l phía t ng n. tuy n hai, tăng thêm nhi u c a t đ đánh l a conộ ử ử ằ ậ ờ ả ạ Ở ế ề ử ử ể ừ thuy n vào, và c a sinh l i n m bên phía h u ng n. tuy n ba, bên ph i bên trái đ u là lu ng ch t, lu ngề ử ạ ằ ữ ạ Ở ế ả ề ồ ế ồ s ng n m gi a. Ng i lái đò ph i nh m đúng lu ng sinh đ v t qua. ố ằ ở ữ ườ ả ắ ồ ể ượ

Bên c nh tính cách hung b o, d i ngòi bút Nguy n Tuân con sông Đà l i r t tr tình , g i bao c m xúc làmạ ạ ướ ễ ạ ấ ữ ợ ả mê say lòng ng i. Khi tr tình, sông Đà hi n hoà, m m m i, huy n o nh mái tóc c a m t ph n ki uườ ữ ề ề ạ ề ả ư ủ ộ ụ ữ ề di m: con sông tuôn dài nh m t áng tóc tr tình, đ u tóc chân tóc n hi n trong mây tr i Tây B c bung nễ ư ộ ữ ầ ẩ ệ ờ ắ ở hoa ban hoa g o tháng hai và cu n cu n mây mù khói núi Mèo n ng xuân. ạ ồ ộ ươ

Không ch đ p hình dáng, sông Đà còn g i c m màu s c, mà tác gi đã bao l n dày công quan sát m iỉ ẹ ở ợ ả ở ắ ả ầ ớ nói h t đ c v đ c đáo y: Mùa xuân dòng sông xanh ng c bích (nghĩa là m t màu xanh trong và sáng);ế ượ ẻ ộ ấ ọ ộ mùa thu n c sông Đà l l chín đ nh m t ng i bâm đi vì r u b a . Đ c bi t là không khí hoang d i,ướ ừ ừ ổ ư ặ ườ ượ ữ ặ ệ ạ tĩnh l ng : B sông hoang d i nh b ti n s . B sông h n nhiên nh m t n i ni m c tích tu i x a. Đ l tặ ờ ạ ư ờ ề ử ờ ồ ư ộ ỗ ề ổ ổ ư ề ộ t không khí đ y th y.Nguy n Tuân đã t đàn h u ng ng đ u ng ngác m m t ti ng còi s ng, và cáiả ầ ơ ấ ễ ả ươ ẩ ầ ơ ơ ộ ế ươ n ng tháng ba Đ ng thi Yên hoa tam nguy t há D ng Châu, g i tâm s c a ng i tình nhân ch a quenắ ườ ệ ươ ợ ự ủ ườ ư bi t ! Lúc này, không th y đâu con sông Đà di n m o và tâm đ a đ c ác, mà ch th y tình c m c a dòng sôngế ấ ệ ạ ị ộ ỉ ấ ả ủ đ i v i con ng i nh m t c nhân, xa thì th y nh th ng, g p l i thì th y m ng vui nh n i l i chiêmố ớ ườ ư ộ ố ấ ớ ươ ặ ạ ấ ừ ư ố ạ bao đ t quãng. Còn con sông l i mang bao rung đ ng yêu th ng nh nh nh ng hòn đá xa xôi đ l i n iứ ạ ộ ươ ư ớ ữ ể ạ ơ th ng ngu n . Khi t con sông Đà tr tình, Nguy n Tuân đã s d ng nh ng câu văn nh nhàng, êm ái. Câuượ ồ ả ữ ễ ử ụ ữ ẹ ng n, v ng di n t tr ng thái bình l ng, đ l i trong lòng ng i âm h ng mênh mang, th m ng . ắ ị ữ ế ả ạ ặ ể ạ ườ ưở ơ ộ

III . K t bài ế

Trong tuỳ bút " Ng i lái đò sông Đà" , nhà văn Nguy n Tuân đã r t thành công trong vi c s d ng nhi uườ ễ ấ ệ ử ụ ề thu t ng c a các ngành ngh khác nhau nh m miêu t v hùng vĩ , th m ng c a con sông Đà và m ra baoạ ữ ủ ề ằ ả ẻ ơ ộ ủ ở liên t ng đ c đáo , b t ng trong tâm trí ng i đ c . Qua đó , ta th y đ c tài hoa , v n văn hoá uyên thâmưở ộ ấ ờ ườ ọ ấ ượ ố và phong cách ngh thu t đ c đáo c a Nguy n Tuân . Đ ng th i ta còn th y đ c c m h ng ng i ca , tệ ậ ộ ủ ễ ồ ờ ấ ượ ả ứ ợ ự hào v ch t vàng thiên nhiên , v giang s n g m vóc Vi t Nam c a tác gi . ề ấ ề ơ ấ ệ ủ ả

Phân tích hình tượng con sông Đà

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang