Tài liệu

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7826     Tải về: 31     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu, sách iDoc.VnPhân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh,Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất…
Liên hệ quảng cáo

Phân tích cơ sở hình thành của tư tưởng Hồ Chí Minh

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước được hình thành từ rất sớm và trở thành một tính chất của mọi người dân Việt và đây là một yếu tố quan trọng nhất để Nguyễn Tất Thành đi vào con đường cách mạng (Lòng yêu nước là cái vốn có của người dân Việt. Vấn đề đặt ra là Đảng phải khơi gợi). - Cho đến nay, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể cả thắng lợi công cuộc đổi mới đều có cội nguồn từ lòng yêu nước, với học thuyết được du nhập vào Việt Nam đều phải thông qua lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước của người dân Việt.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7826     Tải về: 31     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 49 Lượt xem: 161232
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 6 Lượt xem: 152126
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1714 Lượt xem: 131953
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 711 Lượt xem: 125947
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 711 Lượt xem: 125947
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2109 Lượt xem: 117603
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 289 Lượt xem: 85172
tâm lý học đại cương Lượt tải: 404 Lượt xem: 76380
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 283 Lượt xem: 59127