Tài liệu

Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6316     Tải về: 45     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh    hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa - tài liệu, sách iDoc.Vn
Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

 Trong điều kiện kinh tế hiện nay, công tác phân tích tài chính của  

các doanh nghiệp đang được chú trọng hơn trước kia bởi nó đem lại cho  

nhà quản trị   những cái nhìn xác thực về tình hình sử dụng tài sản và  

nguồn vốn tại doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích tài chính còn đóng vai  

trò dự báo tình hình trong tương lai thông qua nhiều chỉ tiêu khác nhau,  

hơn nữa đối với các cổ đông và các nhà đầu tư thì việc phân tích tài chính  

của các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định đầu  

tư. Không chỉ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị và các cổ đông  

hay nhà đầu tư đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính của doanh  

nghiệp mà phân tích tài chính còn giúp doanh nghiệp dự báo những rủi ro  

sáp  ảxy ra để có biện pháp khắc phục.

       Với vai trò quan trọng như vậy của phân tích tài chính, nhóm NHS  

muốn góp một phần nhỏ để có thể giúp bạn hình dung được tiềm năng  

của môn này. Chúng tôi chọn đề tài “Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh  

hưởng của cấu trúc tài chính đến rủi ro hoạt động của Công ty Cổ Phần  

đường Ninh Hòa” để các bạn có thể hình dung rõ ràng hơn về các rủi ro  

có thể   ảxy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

       Để tài của chúng tôi gồm ba phần:

   -   Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

   -   Phần 2: Phân tích cấu trúc tài chính và ảnh hưởng của cấu trúc tài  

       chính đến rủi ro hoạt động  của Công ty Cổ Phần đường Ninh Hòa

   -   Phần 3: Các biện pháp cơ bản khắc phục rủi ro tại Công ty Cổ  

       Phần đường Ninh Hòa

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm