Tài liệu

Phân tích câu thơ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 896     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Phân tích câu thơ - tài liệu, sách iDoc.VnPhân tích giá trị của những biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ: "Nhớ nước đau lòng con quốc, thương
Bài làm
Trong hai câu thơ:
“Nhớ nước đau lòng con quốc quc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”
Bà Huyn Thanh Quan đã sử dng thành công nhiu bin pháp
tu từ: chơi chữ đồng âm đồng nghĩa, nhân hóa, đối và đảo ng.
Hai câu thơ trên nằm trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của tác
giả. Đèo Ngang xưa kia vốn là ranh giới ngăn cách đất nước ta
trong mt thi gian dài to ra hai khu vc riêng biệt Đàng Trong
Đàng Ngoài. Khi làm bài thơ này, Bà Huyện Thanh Quan đã
t giã quê nhà là Thăng Long để lên đường vào Huế. Rời Đèo
Ngang đây là bà rời Đàng Ngoài xưa để bước vào nơi Đàng
Trong. Ni bun su phi rời xa quê hương cùng vi lch s xa
xưa của Đèo Ngang đã khiến tâm hồn đa cảm ca n sĩ đã khiến
bà viết nên hai câu thơ thật bun.
Nơi Đèo Ngang heo hút, sự sống con người vng v và xơ
xác. Nhiều hơn là sự hoang dã ca c cây muông thú. Tiếng
chim cuộc và chim đa đa vang lên khiến bà chạnh lòng nghĩ đến
ni bun riêng. Tiếng kêu của hai loài chim được liên tưởng
đồng âm vi hai danh t “quốc” và “gia” nên thành loài chim
“quốc quốc” và “gia gia”. Mặt khác, “quốc” có nghĩa là “nước”
và “gia” có nghĩa là “nhà” vậy nên có s tương ứng gia ni
buồn đau được nhân hóa ca mi loài vt vi tên gi và tiếng
kêu ca chúng: con quốc đau lòng nhớ nước, con gia gia mi
miệng thương nhà. Phép chơi chữ độc đáo ấy to nên nét riêng
rất đặc sắc cho hai câu thơ. Chng nhng vậy, hai câu thơ còn sử
dụng phép đảo ng và phép đối.
Theo cách viết thông thường, hai câu thơ trên sẽ được viết
là: con quc quc nh nước đau lòng, cái gia gia thương nhà
mi miệng (kêu). Nhưng nay, những động t th hin tâm trng
nhân vt tr tình đều được đảo lên phía đầu câu thơ đồng thi
hai câu thơ đối rt nhp nhàng : Nh nước “Thương nhà”,
“đau lòng” mi ming, con quc quc cái gia gia.
Điều đó góp phần quan trng nhn mnh tâm trng ca ch th
tr tình trong hai câu thơ
Phân tích câu thơ
Phân tích giá trị của những biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ: "Nhớ nước đau lòng con quốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia " trong tác phẩm "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan