Tài liệu

Phân tích bào thơ Cửa Biển Bạch Đằng của Nguyễn Trãi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1584     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Phân tích bào thơ Cửa Biển Bạch Đằng của Nguyễn Trãi - tài liệu, sách iDoc.VnPhân tích bào thơ Cửa Biển Bạch Đằng của Nguyễn Trãi,Nguyễn Trãi (1380 – 1442), vị anh hùng dân tộc, nhà chính trị lỗi lạc và đặc biệt ông còn là một văn hào ưu tú của dân tộc ta. Tấm…
Bài làm 1
Nguyn Trãi (1380 – 1442), v anh hùng dân tc, nhà chính tr li lc và
đặc bit ông còn là mt văn hào ưu tú ca dân tc ta. Tm lòng yêu thương
đất nước quê hương ca Nguyn Trãi thường được biu hin trong hu hết
các tác phm thơ văn ca ông. Bài thơ Ca bin Bch Đằng có th xem như
mt biu hin cho nim hoài sâu sc ca nhà thơ trước khung cnh đất nước
nhân mt dp ngon cnh sau nhng năm chinh chiến:
Bin lùa gió bc thi băng băng
Nh kéo bum thơ vượt Bch Đằng
Ngc cht kình băm non lm chm
Giáo chìm gương gãy bãi giăng giăng
Quan hà him tr tri kia dng
Hào kit công danh đất y tng
Vic cũ ngonh đầu ôi, đã dt!
Dòng trôi tìm bóng d bâng khuâng
Bài thơ trên được dch t mt bài thơ ch Hán, th tht ngôn bát cú
Đường lut ca Nguyn Trãi. Bài thơ va t cnh ca bin Bch Đằng đồng
thi biu hin cm xúc ca nhà thơ trước cnh vt.
M đầu, hai câu đề:
Bin lùa gió bc thi băng băng
Nh kéo bum thơ vượt Bch Đằng
đã làm ni bt lên mt không gian rng m, giao hòa gia bin c vi gió
lùa lng lng ca mùa đông. Và gia khung cnh đó, cánh bum ngon cnh
ca nhà thơ li nh lướt đi trên sông nước. Tâm hn thơ ca tác gi như
đượm v tĩnh lng, trm tư, th hn theo suy tưởng sâu xa nào đó… dù cho
ngon cnh đang thay đổi d di vô cùng.
Hai câu thc:
Ngc cht kình băm non lm chm
Giáo chìm gương gãy bãi giăng giăng
Đã đem đến cho không gian trên nhng nét c th ca cnh vt nhưng
đồng thi li m ra mt hình tượng v b sâu nơi trang s đấu tranh ca dân
tc. Nhà thơ dùng hình nh n d ngc cht, kình băm, non lm chm như
thế để gi lên nhng chiến công xưa kia: gic bao đời d dn như cá kình,
cá ngc nhưng ri chúng cũng b đánh bi tan tành, b băm vm cht khúc,
đâu có khác gì núi non lm chm, gi đây.
Hình nh Giáo chìm gươm gãy bãi giăng giăng li là mt hình nh hoán
d hàm cha biết bao cnh tht trn thê thm ca gic thù mi khi chúng trm
ti bến b, bin c núi sông ca quê hương. Câu thơ như dng lên các trn
đánh hào hùng ca quân dân ta trước gic thù Hán, Tng, Nguyên, Minh…
Liên hệ quảng cáo

Hai câu lun:
Quan hà him tr tri kia dng
Hào kit công danh đất y tng
Là cm xúc và suy tưởng tiếp theo ca nhà thơ trước khung cnh him
tr, kì vĩ nơi ca sông, ca bin, núi non, nơi còn in đậm chiến tích ngàn
xưa. S tưởng cm xúc đó va như ni nh hàm ân, va như mt nim t
hào trước địa thế diu k ca núi sông, bin c quê hương, nơi như còn lưu
danh bao anh hùng hào kit ca ngàn xưa, ý nghĩa ca dòng thơ y bng làm
cho khung cnh như mun đầy âm vang ca mt truyn thng lch s,
thiêng lieng lâu đời. Phép đối tng hình nh ca các cp câu thc và lun
cũng góp phn cô đúc, làm ni bt được tm vóc rng ln và ý nghĩa ca
núi, sông, bin, bãi ln chiu sâu cùng ý nghĩa lch s đấu tranh hào hùng
ca dân tc.
Cui cùng, hai câu kết ca bài thơ:
Vic cũ ngonh đầu ôi, đã dt!
Dòng trôi tìm bóng d bâng khuâng
Như để kết đọng li cm xúc suy tưởng: nhng trang s đã đi qua, cnh
vt như còn đây nhưng soi mình xung dòng sông bên du tích, tìm đâu
được bóng dáng bao anh hùng tha trước! Câu thơ như trĩu nng tâm hn
hoài cm ca Nguyn Trãi, mt tâm hn vn c đời vui bun gn bó vi đất
nước và nhân dân…
Ca bin Bch Đằng có li thơđọng, giàu sc to hình và truyn cm
gói gn trong mt bài thơ Đường lut trang trng và lng sâu, đã biu hin
được ni nim sâu sc ca Nguyn Trãi trước cnh sc ca quê hương…
Bài thơ còn gi lên nơi tâm tư ca mi chúng ta nim t hào v chiu sâu
ca lch s dân tc anh hùng cũng như tình cm gn bó tha thiết vi v đẹp
ca quê hương, vi hình nh ca bao v anh hùng thu trước trong đó có
Nguyn Trãi – nhà thơ và cũng là v anh hùng ca đất nước…
Bài làm 2
Bch Đằng giang, cái tên gi vang lên biết bao chiến công chói li trong
lch s v vang ca dân tc. Cnh trí non sông đất nước hùng vĩ tươi đẹp nơi
đây cũng đã gi lên biết bao thi hng cho các nhà văn, nhà thơ, các bc anh
hùng hào kit xưa nay. Nguyn Trãi, người anh hùng, nhà thơ ln, cũng đã
có nhiu cm hng v dòng sông lch s này, to nên nhng bc tranh tuyt
tác qua thơ văn ca ông: Ca bin Bch Đằng trong c Trai thi tp là mt
trong nhng bài thơ bt h đó. Đứng trước cnh thiên nhiên hùng vĩ tươi
đẹp, cm hng ca nhà thơ đã hướng v nhng trang lch s oanh lit,
nhng anh hùng hào kit ca dân tc đã lp biết bao chiến công. V đẹp ca
cnh vt va nên thơ, va trang trong, giàu cm xúc ca mt tâm hn sâu
lng, nhưng li vô cùng phóng khoáng.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phân tích bào thơ Cửa Biển Bạch Đằng của Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380 – 1442), vị anh hùng dân tộc, nhà chính trị lỗi lạc và đặc biệt ông còn là một văn hào ưu tú của dân tộc ta. Tấm lòng yêu thương đất nước quê hương của Nguyễn Trãi thường được biểu hiện trong hầu hết các tác phẩm thơ văn của ông. Bài thơ Cửa biển Bạch Đằng có thể xem như một biểu hiện cho niềm hoài sâu sắc của nhà thơ trước khung cảnh đất nước nhân một dịp ngoạn cảnh sau những năm chinh chiến:
Biển lùa gió bấc thổi băng băng
Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng Ngạc chặt kình băm non lởm chởm Giáo chìm gương gãy bãi giăng giăng Quan hà hiểm trở trời kia dựng
Hào kiệt công danh đất ấy từng
Việc cũ ngoảnh đầu ôi, đã dứt!
Dòng trôi tìm bóng dạ bâng khuâng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1584     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan