Tài liệu

Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1606     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu - tài liệu, sách iDoc.VnBình giảng 20 dòng đầu của bài thơ "Việt Bắc" Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất
Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bc ca T Hu
Bình ging 20 dòng đầu của bài thơ "Vit Bc"
T Hu là mt trong những nhà thơ lớn nht, tiêu biu nht ca nn thi ca hiện đại.
“Ngn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tng cng sn”. Tập thơ Việt
Bắc”, là đỉnh cao của thơ T Hữu đồng thi cũng là thành tựu hàng đầu của thơ ca
kháng chiến chống Pháp, trong đó bài thơ “Việt Bắc” đợc coi là kết tinh s trng
ngh thut ca ngòi bút T Hữu. Đó là khúc hát ân tình ca ngi kháng chiến đối
với quê hương, đất nước vi nhân dân cách mạng được th hin bng mt ngh
thut va cổ điển va hiện đại mà ct lõi là truyn thng ân nghĩa đo lý thy
chung ca dân tc.
Được coi là người sinh ra để thơ hoá nhng vấn đề chính trị, thơ Tố Hu luôn bám
sát các s kin cách mạng. Men theo năm tháng những bài thơ của T Hu, ta có
th tái hin li nhng chặng đường hào hùng ca cách mng Việt Nam. Thơ ông
qucun biên niên s bằng thơ” như có nhà nghiên cứu đã đánh giá. Việt
Bc” không phi là ngoi l.
Tháng 7/1954 cuc kháng chiến chng thc dân Pháp thng li hoà bình được lp
li, min Bắc nước ta hoàn toàn gii phóng, mt trang s mi mở ra cho đất nước.
Tháng 10/1954, cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước chuyn từ căn cứ địa
v thủ đô. Trong thời điểm lch s ấy, bài thơVit Bắc” đã ra đời. “Vit Bc”
không còn là tình cm riêng ca T Hu mà còn tiêu biu cho tình cm của người
kháng chiến miền xuôi đối vi chiến khu cách mng, với đất nước, vi nhân dân.
Mt s kin chính trị đã chuyển hoá thành thơ ca theo cách “Tâm tình hoá, là mt
đặc trng ca lối thơ trữ tình chính tr T Hữu. 20 câu thơ đầu tiên ca “Vit Bc”
th hin rt rõ đặc trưng nghệ thut này.
Đoạn thơ mở đầu bng những câu thơ ngọt ngào:
Mình v mình có nh ta
Mời năm năm ấy thiết tha mn nng.
Câu thơ m ra cnh giã bit, mt hoàn cảnh đặc biệt để bc l cm xúc tr tình dt
dào. Cnh giã bit vn quen thuc trong thơ ca dân gian và cổ điển truyn thng
đã được T Hu khéo vn dụng để din t tâm trng mang tính thời đại. Cuc chia
tay ln ca cán bộ Đảng, Chính ph vi Vit Bắc được thu vào cuc chia tay ca
một đôi trai gái: người li rng núi chiến khu là cô gái Vit Bắc, người v xuôi
là anh cán b cách mng. Chuyện chung đã hoá thành chuyn riêng, chuyn cách
mng của dân nước tr thành chuyn tình yêu ca lứa đôi, cuộc chia tay đy bn
rịn lưu luyến gia những người đã tng gn bó sâu nng dài lâu:
“Mười lăm năm” “thiết tha mn nồngđược T Hu th hin bng mt thể thơ
giàu tính dân tc. Th lc bát, cách kết cấu đối đáp, s dụng đại từ nhân xưng
“Mình”, Ta” quen thuộc trong thơ ca dân gian, có khả năng “biểu hin mt cách
thun tin, phù hp với điệu hn chung ca cộng đồng người Vit” “Rung lên cái
sợi tơ lòng chung ca nhng tm lòng Vit”. Tt c nhng yếu tố đó đã din t tht
xúc động tình cm quyến luyến thiết tha trong mt cuộc chia tay đặc biệt: chưa xa
đã nh, để chia mà không xa, cách mà
không bit.
Mình v mình có nhớ ta” đã là chuyn chung thuỷ, riêng tư. Nhưng đến:
“Mình v mình có nh không
Nhìn cây nh núi nhìn sông nh ngun”
Liên hệ quảng cáo

thì không còn là chuyn ca tình yêu lứa đôi mà đã là chuyn ân nghĩa thủy chung
của đạo lý dân tộc. Câu thơ lục bát điệp hai ln t “mình” nghe như lối tâm tình
thương mến mà day dứt. Băn khoăn ln nht ca ta và mình trong cuc chia tay
ân tình thủy chung. Cái độc đáo ở ch: mt câu hi v thi gian, mt câu hi v
không gian. Ch mt khổ thơ đã gói gn mt thi cách mng, mt tri cách mng.
Tác giả đã chn tình yêu một đôi trai gái làm một góc nhìn để bao quát toàn cnh
Vit Bc với Mười lăm năm ấy thiết tha mn nng” T thu cách mng còn trng
nước đến khi trưởng thành vững vàng đó là điểm nhìn ngh thut rt T Hu-
người thi sĩ luôn khơi ngun cm hng t nhng s kin ln ca cách mng.
Tiếp theo câu hi ca ngi là tiếng lòng của người đi:
Tiếng ai tha thiết bên cn
Bâng khuâng trong d bn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cm tay nhau biết nói gì hôm nay
Người đi đã nghe câu hi, lòng tràn đầy bâng khuâng bn chn” mt tình cm
thương nhớ thiết tha”. Tâm trạng lúc chia tay được din t thật đắt qua s luyến
láy ca ngôn t và c nhạc điệu của câu thơ: Hai câu đầu là nhp 2/2 hi hoàn
ca lục bát đến đây đã vn mình chuyển điu 3/3:
“Áo chàm đưa/ bui phân ly
Cm tay nhau/ biết nói gì / hôm nay"
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu
Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ "Việt Bắc" Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thi ca hiện đại. “Ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tởng cộng sản”. Tập thơ “Việt Bắc”, là đỉnh cao của thơ Tố Hữu đồng thời cũng là thành tựu hàng đầu của
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1606     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 260 Lượt xem: 42094
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37422
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32821