Tài liệu

phan phoi chuong trinh Vat li 6(2011-2012) ghi san giam tai

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 169     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu phan phoi chuong trinh Vat li 6(2011-2012) ghi san giam tai - tài liệu, sách iDoc.VnPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍLỚP 6Cả năm: 35 tuần – 35 tiết.Học kỳ I: 18 tuần –18 tiết.Học kỳ II: 17 tuần –
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ
LỚP 6
Cả năm: 35 tuần – 35 tiết.
Học kỳ I: 18 tuần –18 tiết.
Học kỳ II: 17 tuần – 17 tiết.
Tiết Bài Tên bài
Nội dung điều chỉnh (so với SGK xuất
bản 2011) và hướng dẫn thực hiện
HỌC KÌ I
Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)
1 1+2 Đo độ dài
Mục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự
ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2):
Chuyển một số thành bài tập về nhà.
2 3 Đo thể tích chất lỏng Mục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn tập.
3 4 Đo thể tích chất rắn không thấm nước
4 5 Khối lượng. Đo khối lượng
Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng
cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-
van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị
định số 134/2007/NĐ-CP ngày
15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ
vàng có khối lượng là 3,75 gam”.
5 6 Lực. Hai lực cân bằng
6 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
7 8 Trọng lực. Đơn vị lực
8 Kiểm tra
9 9 Lực đàn hồi
10 10
Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và
khối lượng
Câu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS
trả lời.
11 11 Khối lượng riêng + Bài tập
Mục III. Xác định trọng lượng riêng
của một chất: Không dạy.
12 Trọng lượng riêng +Bài tập
13 12
Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác
định khối lượng riêng của sỏi
14 13 Máy cơ đơn giản
15 14 Mặt phẳng nghiêng
16 15 Đòn bẩy
17 Ôn tập
18 Kiểm tra học kỳ I
1
HỌC KÌ II
19 16 Ròng rọc
20 17 Tổng kết chương I : Cơ học
Chương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết)
21 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Câu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS
trả lời.
22 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
23 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí
Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không
yêu cầu HS trả lời.
24 21 Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt
Thí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành
thí nghiệm biểu diễn.
25 22 Nhiệt kế. Nhiệt giai
Mục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêm
Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin
gọi là kenvin, kí hiệu là K.
26 Kiểm tra
27 23
Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo
nhiệt độ
28 24 Sự nóng chảy và đông đặc
Thí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc
làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và
đưa ra kết quả bảng 24.1.
29 25 Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo)
30 26 Sự bay hơi và ngưng tụ
Mục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu
phương án thí nghiệm, n tiến hành thí nghiệm
thì HS có thể thực hiện ở nhà.
31 27 Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo )
32 28 Sự sôi
Thí nghiệm hình 28.1: Chuyển thành
thí nghiệm biểu diễn.
33 29 Sự sôi (tiếp theo)
34 30 Tổng kết chương II: Nhiệt học. Bài tập
35 Kiểm tra học kỳ II
GVBM:
Vương Thị Thu
2
phan phoi chuong trinh Vat li 6(2011-2012) ghi san giam tai
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍLỚP 6Cả năm: 35 tuần – 35 tiết.Học kỳ I: 18 tuần –18 tiết.Học kỳ II: 17 tuần – 17 tiết.TiếtBàiTên bàiNội dung điều chỉnh (so với SGK xuất bản 2011) và hướng dẫn thực hiệnHỌC KÌ IChương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)11+2Đo độ dàiMục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2): Chuyển một số thành bài tập về nhà.23Đo thể tích chất lỏngMục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn tập.34Đo thể tích chất rắn không thấm nước45Khối lượng. Đo khối lượngMục II. Đo khối lượng: Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.56Lực. Hai lực cân bằng67Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực78Trọng lực. Đơn vị lực8Kiểm tra99Lực đàn hồi1010Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượngCâu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS trả lời.1111Khối lượng riêng + Bài tập Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất: Không dạy.12Trọng lượng riêng +Bài tập1312Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi1413Máy cơ đơn giản1514Mặt phẳng nghiêng1615Đòn bẩy17Ôn tập18Kiểm tra học kỳ IHỌC KÌ II1916Ròng rọc2017Tổng kết chương I : Cơ họcChương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết)2118Sự nở vì nhiệt của chất rắnCâu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS trả lời.2219Sự nở vì nhiệt của chất lỏng2320Sự nở vì nhiệt của chất khíCâu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không yêu cầu HS trả lời.2421Một số ứng dụng sự nở vì nhiệtThí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.2522Nhiệt kế. Nhiệt giaiMục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêmLưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K.26Kiểm tra2723Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo nhiệt độ 2824Sự nóng chảy và đông đặcThí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.2925Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo)3026Sự bay hơi và ngưng tụMục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì HS có thể thực hiện ở nhà.3127Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo )3228Sự sôiThí nghiệm hình 28.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.3329Sự sôi (tiếp theo)3430Tổng kết chương II: Nhiệt học. Bài tập35Kiểm tra học kỳ II GVBM: Vương Thị Thu
Nội dung trích xuất từ tài liệu
B

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ

LỚP 6

Cả năm: 35 tuần – 35 tiết.

Học kỳ I: 18 tuần –18 tiết.

Học kỳ II: 17 tuần – 17 tiết.

Tiết

Bài

Tên bài

Nội dung điều chỉnh (so với SGK xuất bản 2011) và hướng dẫn thực hiện

HỌC KÌ I

Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)

1

1+2

Đo độ dài

Mục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2): Chuyển một số thành bài tập về nhà.

2

3

Đo thể tích chất lỏng

Mục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn tập.

3

4

Đo thể tích chất rắn không thấm nước

4

5

Khối lượng. Đo khối lượng

Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.

5

6

Lực. Hai lực cân bằng

6

7

Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

7

8

Trọng lực. Đơn vị lực

8

Kiểm tra

9

9

Lực đàn hồi

10

10

Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Câu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS trả lời.

11

11

Khối lượng riêng + Bài tập

Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất: Không dạy.

12

Trọng lượng riêng +Bài tập

13

12

Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi

14

13

Máy cơ đơn giản

15

14

Mặt phẳng nghiêng

16

15

Đòn bẩy

17

Ôn tập

18

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KÌ II

19

16

Ròng rọc

20

17

Tổng kết chương I : Cơ học

Chương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết)

21

18

Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Câu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS trả lời.

22

19

Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

23

20

Sự nở vì nhiệt của chất khí

Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không yêu cầu HS trả lời.

24

21

Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt

Thí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.

25

22

Nhiệt kế. Nhiệt giai

Mục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêm

Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K.

26

Kiểm tra

27

23

Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo nhiệt độ

28

24

Sự nóng chảy và đông đặc

Thí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.

29

25

Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo)

30

26

Sự bay hơi và ngưng tụ

Mục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì HS có thể thực hiện ở nhà.

31

27

Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo )

32

28

Sự sôi

Thí nghiệm hình 28.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.

33

29

Sự sôi (tiếp theo)

34

30

Tổng kết chương II: Nhiệt học. Bài tập

35

Kiểm tra học kỳ II

GVBM:

Vương Thị Thu

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 169     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 70 Lượt xem: 169720
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121247
Có thể bạn quan tâm