Tài liệu

phần mềm làm đề thi trắc nghiệm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 269     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu phần mềm làm đề thi trắc nghiệm - tài liệu, sách iDoc.Vnphần mềm làm đề thi trắc nghiệm,Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến sẽ sử dụng hình thức thi, kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan một cách rộng rãi từ…
background image

PHẦN MỀM  LÀM ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM 

--------------------------------------- 

 

A.- ĐẶT VẤN ĐỀ : 

Bộ  Giáo  dục  &  Đào  tạo  dự  kiến  sẽ  sử  dụng  hình  thức  thi, 

kiểm  tra  bằng  phương  pháp  trắc  nghiệm  khách  quan  một  cách  rộng 

rãi từ năm học 2005-2006, trước hết là ở môn Ngoại ngữ. Hình thức 

chủ yếu là dạng câu hỏi với 4 phương án trả lời (a, b, c, d). Yêu cầu 

trong  phòng  thi  có  ít  nhất  2  phiên  bản  của  bộ  đề  (cùng  nội  dung, 

nhưng  số  thứ  tự  câu  hỏi  và  thứ  tự  các  phương  án  trả  lời  trong  mỗi 

câu  hỏi  phải  được  thay  đổi)  để  hạn  chế  việc  thí  sinh  xem  bài  của 

nhau. Phần mềm “Làm đề thi trắc nghiệm” do chúng tôi thiết kế có 

thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên. 

 

background image

B.- MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG: 

- Phần mềm chạy trên môi trường Visual Foxpro. 

- Mã Tiếng Việt : 

+ Dữ liệu nhập : Bộ font ABC (TCVN3) 

+  Văn  bản  xuất  :  Các  bộ  đề  thi  được  xuất  ra  các  file 

Doccument,  có  thể  mở  bằng  Winword,  font  Tiếng  Việt  VNI  For 

Windows. 

- Yêu cầu thiết lập câu hỏi : mỗi câu hỏi có 4 phương án trả 

lời (a, b, c, d). Mỗi phương án trả lời phải là một ý độc lập. Không 

nên  xây  dựng  theo  dạng  “Câu  a,  b  đều  đúng”,  “Cả  3  câu  trên  đều 

đúng”,...  Vì  chương  trình  sẽ  xếp  ngẫu  nhiên  vị  trí  các  câu  trả  lời 

trong bộ đề khi ta thiết lập các phiên bản đề khác nhau. 

background image

-  Phần  mềm  có  thể  lưu  trữ  ngân  hàng  câu  hỏi  của  10  môn, 

mỗi môn chia ra làm 2 CSDL cho từng học kỳ. Như vậy, khi bạn lập 

đề thi cho học kỳ I sẽ không chọn nhầm các câu hỏi của học kỳ II. 

C.- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

Màn hình chính yêu cầu bạn chọn môn, khối lớp, học kỳ mà 

bạn muốn làm việc, giao diện như sau : 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

phần mềm làm đề thi trắc nghiệm

Bộ Giáo dục & Đào tạo dự kiến sẽ sử dụng hình thức thi, kiểm tra bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan một cách rộng rãi từ năm học 2005-2006, trước hết là ở môn Ngoại ngữ. Hình thức chủ yếu là dạng câu hỏi với 4 phương án trả lời (a, b, c, d). Yêu cầu trong phòng thi có ít nhất 2 phiên bản của bộ đề (cùng nội dung, nhưng số thứ tự câu hỏi và thứ tự các phương án trả lời trong mỗi câu hỏi phải được thay đổi) để hạn chế việc thí sinh xem bài của nhau. Phần mềm “Làm đề thi trắc nghiệm” do chúng tôi thiết kế có thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 269     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm