Tài liệu

Ôn thi đại học môn văn – Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 491     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Ôn thi đại học môn văn – Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo - tài liệu, sách iDoc.VnÔn thi đại học môn văn – Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo,Trong dòng văn học hiện thực phê phán 1930-1945. Chí Phèo có lẽ là tác phẩm thành công hơn cả trong việc đem lại cho người đọc những…
background image

Ôn thi đại học môn văn –phần 78 

Giá tr

ị hiện thực và nhân đạo của tác 

ph

ẩm Chí Phèo 

Trong dòng v

ăn học hiện thực phê phán 1930-1945. Chí Phèo có 

l

ẽ là tác phẩm thành công hơn cả trong việc đem lại cho người 

đọc những ấn tượng mạnh mẽ, không thể quên về bức tranh đen 

t

ối ngột ngạt, bế tắc của nông thôn Việt Nam trước Cách mạng 

tháng Tám, đồng thời thức tỉnh cái phần lương tri tốt đẹp nhất 

c

ủa con người, khơi dậy lòng căm ghét cái xã hội vạn ác đã chà 

đạp lên nhân phẩm con người, thương xót, cảm thông với những 

thân ph

ận cùng đinh bị giày vò, tha hóa trong chế độ cũ. Căm 

ghét xã h

ội thực dân phong kiến thối nát, phê phán mãnh liệt các 

th

ế lực thống trị xã hội, trên cơ sở cảm thông, yêu thương trân 

tr

ọng con người, nhất là những con người bị vùi dập, chà đạp, đó 

là c

ảm hứng chung của các nhà văn hiện thực phê phán giai 

đoạn 30-45. Tuy nhiên, trong tác phẩm Chí Phèo, Nam Cao đã 

background image

khám phá hi

ện thực ấy bằng một cái nhìn riêng biệt. Nam Cao 

không tr

ực tiếp miêu tả quá trình bần cùng, đói cơm, rách áo dù 

đó cũng là một hiện thực phổ biến. Nhà văn trăn trở, suy ngẫm 

nhi

ều hơn đến một hiện thực con người: con người không được 

là chính mình, th

ậm chí, không còn được là con người mà trở 

thành m

ột con “quỉ dữ”, bởi âm mưu thâm độc và sự chà đạp của 

m

ột guồng máy thống trị tàn bạo. Với một cái nhìn sắc bén, đầy 

tính nhân văn, bằng khả năng phân tích lý giải hiện thực hết sức 

tinh t

ế, bằng vốn sống dồi dào và trái tim nhân ái, nhà văn đã xây 

d

ựng nên một tác phẩm với những giá trị hiện thực và nhân đạo 

đặc sắc không thể tìm thấy ở các nhà văn đương thời.  

 

Th

ật ra trong bất cứ tác phẩm nghệ thuật chân chính nào, giá trị 

hi

ện thực bao giờ cũng đi liền với giá trị nhân đạo. Tác phẩm 

càng xu

ất sắc, những giá trị ấy càng thẩm thấu, thống nhất với 

nhau, khó tách r

ời. Chí Phèo của Nam Cao cũng không nằm 

ngoài quy lu

ật ấy. Bởi vì nội dung phản ánh (và tiếp nhận) - yêu 

thương, trân trọng hay căm ghét, khinh bỉ? Tách riêng ra hai giá 

background image

tr

ị là làm phá vỡ sự gắn liền hữu cơ của một chỉnh thể nghệ thuật 

v

ốn dĩ thống nhất.  

 

Đọc xong tác phẩm Chí Phèo ta thấy gì? Mở đầu tác phẩm là 

c

ảnh Chí Phèo ngật ngưởng trên đường đi vừa chửi, từ trời đến 

người, tiếng chửi hằn học, cay độc và chua xót. Kết thúc là cảnh 

Chí Phèo giãy 

đành đạch giữa bao nhiêu là máu tươi. Bao trùm 

lên t

ất cả, tác phẩm ám ảnh ta một không khí ngột ngạt, bế tắc 

đến khủng khiếp, đầy những mâu thuẫn không thể dung hòa của 

m

ột làng quê Việt Nam trước Cách mạng, với bao cảnh cướp 

bóc, d

ọa nạt, giết chóc, ăn vạ, gây gổ… trong đó Chí Phèo hiện 

lên như một biếm họa tiêu biểu. Hãy nghe nhà văn miêu tả: “Bây 

gi

ờ thì hắn trở thành người không tuổi rồi. Ba mươi tám hay ba 

mươi chín? Bốn mươi hay là ngoài bốn mươi. Cái mặt hắn không 

tr

ẻ cũng không già; nó không còn phải là mặt người: nó là mặt 

m

ột con vật lạ, nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi?. Sau 

khi 

ở tù về, hắn đã trở thành một con quỉ dữ của làng Vũ Đại mà 

không t

ự biết. Cuộc đời hắn không có ngày tháng bởi những cơn 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Ôn thi đại học môn văn – Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo

Trong dòng văn học hiện thực phê phán 1930-1945. Chí Phèo có lẽ là tác phẩm thành công hơn cả trong việc đem lại cho người đọc những ấn tượng mạnh mẽ, không thể quên về bức tranh đen tối ngột ngạt, bế tắc của nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời thức tỉnh cái phần lương tri tốt đẹp nhất của con người, khơi dậy lòng căm ghét cái xã hội vạn ác đã chà đạp lên nhân phẩm con người, thương xót, cảm thông với những thân phận cùng đinh bị giày vò, tha hóa trong chế độ cũ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm