Tài liệu

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1651     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Ôn tập về văn bản thuyết minh - tài liệu, sách iDoc.VnÔn tập về văn bản thuyết minh,Giúp học sinh ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh và nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh 2/. Kĩ năng: -Lập ý và lập dàn bài, viết…
background image

Tiết 84. 

 

 

 

Ôn tập về văn bản thuyết minh 

 

A. Mục tiêu: 

1/.Kiến thức : 

Giúp  học  sinh  ôn  lại  khái  niệm  về  văn  bản  thuyết  minh  và  nắm  chắc  cách 

làm bài văn thuyết minh 

2/. Kĩ năng: 

-Lập  ý  và  lập  dàn  bài,  viết  đoạn  văn  kĩ  năng  vận  dụng  các  phương  pháp 

thuyết minh. 

3/. Thái độ: 

Giáo dục HS ý thức học tập 

B. Các hoạt động dạy học: 

- Kiểm tra bài cũ: Khi làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh em cần chú 

ý điều gì? 

- Bài học: 

GV 

HS 

Nội dung cần đạt 

-  Hướng  dẫn  học  sinh  thực   

I. Lý thuyết: 

background image

hiện  phần  ôn  tập  lý  thuyết 

theo hệ thống câu hỏi. 

SGK 

1.VB  thuyết  minh  là  kiểu  văn  bản 

thông  dụng  trong  mọi  lĩnh  vực  đời 

sống  nhằm  cung  cấp  tri  thức  (kiến 

thức)  về  đặc  điểm,  tính  chất, 

nguyên nhân... 

GV  giao  cho  4  tổ  thảo  luận, 

mỗi  tổ  1  câu,  sau  đó  đại  diện 

các tổ lần lượt trình bày 

-Đại 

diện  tổ 

trình 

bày. 

-  Nhận 

xét  bổ 

sung 

của  các  hiện  tượng  sự  vật  trong  tự 

nhiên,  xã  hội  bằng  phương  thức 

trình bày, giải thích. 

2.  Ví  dụ  thuyết  minh  đòi  hỏi  tính 

chất  khách  quan,  xác  thực,  hữu  ích 

cho con người được trình bày chính 

xác, rõ ràng. 

- GV chốt (10') 

 

3.  Muốn  làm  tốt  bài  văn  thuyết 

minh  cần  phải  quan  sát,  học  tập, 

tích lũy tri thức. 

- Bài thuyết minh phải nêu bật được 

đặc điểm  bản chất, tiêu biểu của sự 

vật hiện tượng. 

4.  Các  phương  pháp  thuyết  minh 

thường đựơc sử dụng: 

background image

- Nêu định nghĩa, giải thích. 

- Liệt kê 

- Nêu ví dụ 

- Nêu số liệu 

- So sánh 

- Phân loại, phân tích. 

Chia  mỗi  tổ  lập  ý  và  dàn  bài 

một  đề.  Đại  diện  tổ,  nhóm 

trình bày. 

GV  chốt:  với  mỗi  đề  bài 

thuyết minh cụ thể sẽ có cách 

lập  ý khác nhau (20'). 

 

Dặn dò: 

- ôn lại lý thuyết 

-  Viết  thêm  một  số  đoạn  văn 

theo bài tập 2. (3đoạn) 

- Soạn bài tiếp theo 

 

II. Luyện tập. 

Bài tập 1. 

Bài tập 2. 

Cho  học sinh tự  lựa chọn 1 trong 6 

đề bài để viết đoạn văn của mình. 

- Gọi khoảng 3 - 5 em đọc đoạn văn 

của mình. 

-  GV  +  HS  nhận  xét  rút  kinh 

nghiệm. 

 

 

 

Ôn tập về văn bản thuyết minh

Giúp học sinh ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh và nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh 2/. Kĩ năng: -Lập ý và lập dàn bài, viết đoạn văn kĩ năng vận dụng các phương pháp thuyết minh. 3/. Thái độ: Giáo dục HS ý thức học tập B. Các hoạt động dạy học: - Kiểm tra bài cũ: Khi làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh em cần chú ý điều gì?

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm