Tài liệu

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2186     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 112
Tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet - tài liệu, sách iDoc.Vn
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh 2. Noun phrase (ngữ danh từ) 3. Verb phrase (ngữ động từ) 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 5. Đại từ 6. Tân ngữ (complement/object) và các vấn đề liên quan 7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) 8. Câu hỏi 9. Lối nói phụ họa 10. Câu phủ định (negation) 11. Câu mệnh lệnh ......
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2186     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập về giới từ có đáp án Lượt tải: 483 Lượt xem: 44574
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lượt tải: 274 Lượt xem: 41564
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án Lượt tải: 643 Lượt xem: 29154
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh Lượt tải: 692 Lượt xem: 26270
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 469 Lượt xem: 23904
Có thể bạn quan tâm
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 469 Lượt xem: 23904
Hình thái học tiếng anh Lượt tải: 153 Lượt xem: 11458
GERUND AND INFINITIVE (DANH ĐỘNG TỪ) Lượt tải: 203 Lượt xem: 10186