Tài liệu

Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2191     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 112
Tài liệu Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet - tài liệu, sách iDoc.Vn
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh violet
1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh 2. Noun phrase (ngữ danh từ) 3. Verb phrase (ngữ động từ) 4. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 5. Đại từ 6. Tân ngữ (complement/object) và các vấn đề liên quan 7. Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) 8. Câu hỏi 9. Lối nói phụ họa 10. Câu phủ định (negation) 11. Câu mệnh lệnh ......
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2191     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài tập về giới từ có đáp án Lượt tải: 486 Lượt xem: 44734
Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lượt tải: 278 Lượt xem: 42102
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án Lượt tải: 655 Lượt xem: 29581
Tổng hợp từ A-Z ngữ pháp tiếng anh Lượt tải: 701 Lượt xem: 26610
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 472 Lượt xem: 24090
Có thể bạn quan tâm
Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Lượt tải: 472 Lượt xem: 24090
Hình thái học tiếng anh Lượt tải: 153 Lượt xem: 11486
GERUND AND INFINITIVE (DANH ĐỘNG TỪ) Lượt tải: 206 Lượt xem: 10400