Thành viên idoc2012

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

- 04/17/2013
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

- 04/17/2013
997
Báo lỗi

Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài. - Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài. - Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

Nội dung

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS củng cố về:

- Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn

vị đo độ dài.

- Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.

- Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy Hoạt động học

KIỂM TRA BÀI CŨ

- Kiểm tra bài cũ:

Chị Lan cú một số tiền, nếu mua

dầu phụng với giỏ 15000đ/1l thì mua

được 4l. Hỏi nếu mua dầu giá

20000đ/1l thì mua được mấy l?

- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới

lớp theo dừi và nhận xét.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

DẠY - HỌC BÀI MỚI

2.1. Giới thiệu bài: Hôm nay, cô

cùng cả lớp sẽ ôn tập về đơn vị đo độ

dài và giải một số bài toán.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ

của tiết học.

2.2. Hướng dẫn ôn tập

Bài 1

- GV treo bảng có sẵn nội dung bài

tập và yêu cầu HS đọc đề bài.

- HS đọc đề bài.

- GV hỏi: 1m bằng bao nhiờu dm? - HS: 1m = 10dm.

- GV viết vào cột một: 1 m = 10dm

- 1m bằng bao nhiờu dam? - HS: 1m = 10

1 dam

- GV viết tiếp vào cột mét để có

1m = 10dm = 10 1

dam.

- GV yờu cầu HS làm tiếp cỏc cột

còn lại trong bảng.

- 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập.

- GV hỏi: Dựa vào bảng hóy cho - HS nêu: Trong 2 đơn vị đo độ dài

biết trong hai đơn vị đo độ dài liền

nhau thì đơn vị lớn gấp mấy lần đơn

vị bé, đơn vị bé bằng mấy phần đơn

vị lớn.

liền nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần

đơn vị bé, đơn vị bé bằng 10 1

đơn vị

lớn.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc về nài và tự

làm bài.

- 3 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp

làm bài vào vở bài tập.

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên

bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi

chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. - HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- GV viết lờn bảng 4km 37m = ...

m và yờu cầu HS nờu cách tỡm số

thích hợp điền vào chỗ trống.

- HS nờu:

4km 37m = 4km + 37m

= 4000m + 37m

= 4037m

Vậy 4km 37m = 4037m.

- GV yờu cầu HS làm tiếp cỏc

phần còn lại của bài.

- 1 HS làm bài trờn bảng lớp, HS

cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV nhận xét bài làm của HS, sau

đó cho điểm.

Bài 4

- GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp,

HS cả lớp đọc thầm đề bài trong

SGK.

- GV yêu cầu các HS khá tự làm

bài, hướng dẫn các HS kém vẽ sơ đồ

bài toán rồi giải.

- 1 HS làm bài trờn bảng lớp, HS

cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài và cho điểm HS. - HS cả lớp theo dừi bài chữa của

GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra

bài lẫn nhau.

CỦNG CỐ - DẶN DÒ

- GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS

chuẩn bị bài sau: Ôn tập: Bảng đơn

vị đo khối lượng.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang