Tài liệu

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 641     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI - tài liệu, sách iDoc.VnÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI,Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài. - Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.…
background image

 

 

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 

I. MỤC TIÊU: 

Giúp HS củng cố về: 

- Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn 

vị đo độ dài. 

- Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài. 

- Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 

Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: 

Hoạt động dạy 

Hoạt động học 

 

KIỂM TRA BÀI CŨ 

 

- Kiểm tra bài cũ:  

 

Chị  Lan  cú  một  số  tiền,  nếu  mua 

dầu phụng  với  giỏ 15000

đ/1l thì mua 

được  4l.  Hỏi  nếu  mua  dầu  giá 

20000

đ/1l thì mua được mấy l? 

-  1  HS  lên  bảng  làm  bài,  HS  dưới 

lớp theo dừi và nhận xét. 

background image

- GV nhận xét và cho điểm HS. 

 

DẠY - HỌC BÀI MỚI 

 

2.1.  Giới  thiệu  bài:  Hôm  nay,  cô 

cùng cả lớp sẽ ôn tập về đơn vị đo độ 

dài và giải một số bài toán. 

-  HS  nghe  để  xác  định  nhiệm  vụ 

của tiết học. 

2.2. Hướ

ng dẫn ôn tập 

 

Bài 1 

 

- GV treo bảng có sẵn nội dung bài 

tập và yêu cầu HS đọc đề bài. 

- HS đọc đề bài. 

- GV hỏi: 1m bằng bao nhiờu dm? 

- HS: 1m = 10dm. 

- GV viết vào cột một: 1 m = 10dm 

 

- 1m bằng bao nhiờu dam? 

- HS: 1m = 

10

1

dam 

- GV viết tiếp vào cột mét để có 

1m = 10dm = 

10

1

dam. 

 

-  GV  yờu  cầu  HS  làm  tiếp  cỏc  cột 

còn lại trong bảng. 

- 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp 

làm bài vào vở bài tập. 

-  GV  hỏi:  Dựa  vào  bảng  hóy  cho 

- HS nêu: Trong 2 đơn vị đo độ dài 

background image

biết  trong  hai  đơn  vị  đo  độ  dài  liền 

nhau thì  đơn  vị  lớn  gấp  mấy  lần đơn 

vị  bé,  đơn  vị  bé  bằng  mấy  phần  đơn 

vị lớn. 

liền  nhau  thì  đơn  vị  lớn  gấp  10  lần 

đơn vị bé, đơn vị bé bằng 

10

1

 đơn vị 

lớn. 

Bài 2 

 

- GV  yêu cầu  HS đọc  về  nài  và tự 

làm bài. 

- 3 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp 

làm bài vào vở bài tập. 

- GV gọi HS chữa bài của bạn trên 

bảng  lớp,  sau  đó  yêu  cầu  HS  đổi 

chéo vở để kiểm tra bài của nhau. 

 

Bài 3 

 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

- HS đọc thầm đề bài trong SGK. 

-  GV  viết  lờn  bảng  4km  37m  =  ... 

m  và  yờu  cầu  HS  nờu  cách  tỡm  số 

thích hợp điền vào chỗ trống. 

- HS nờu: 

4km 37m  = 4km + 37m 

 

 

= 4000m + 37m 

 

 

= 4037m 

Vậy 4km 37m = 4037m. 

-  GV  yờu  cầu  HS  làm  tiếp  cỏc 

phần còn lại của bài. 

-  1  HS  làm  bài  trờn  bảng  lớp,  HS 

cả lớp làm bài vào vở bài tập. 

- GV nhận xét bài làm của HS, sau 

 

Liên hệ quảng cáo

ÔN TẬP; BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Các đơn vị đo độ dài, mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo độ dài. - Chuyển đổi các đơn vị đo độ dài. - Giải các bài tập có liên quan đến đơn vị đo độ dài. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 1.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm