Tài liệu

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3428     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC - tài liệu, sách iDoc.VnHiểu và bứoc đầu biết vận dụng các khái niệm nội dung và hình thức khi phân tích văn bản văn học. Thấy rõ mối qua
Tiết 93-BCB
NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CA VĂN BẢN VĂN HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Giúp HS:
- Hiểu và boc đầu biết vn dụng các khái nim nội dung hình thức
khi phân tích văn bn n học.
- Thấymối quan h của nội dung và hình thức trong văn bn n
học.
II. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN
- SGK, SGV
- Bài soạn
III. CÁHC THỨC TIẾN HÀNH
Tiếnnh gi dạy theo phương pháp kết hợpc hình thức: trao đổi
thảo lun, đặt câu hi
và tr lời caâu hỏi.
IV. TIẾN TRÌNH THC HIỆN
1.Ổn định t chức
2.Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới
Hoạt động của GV& HS Nội dung cn đạt
GV hướng dn hs đọc phần I-
SGK.
Gv định hướng HS : n bn
vh ko th tách biệt nội dung
khỏi hình thức, hay hình thức
khỏi ni dung. Ni dung ch
th th hhiện trong hình thức
hình thức hình thức của một
nội dung nào đóNhưng chúng
ta can phân chia 2 khái niệm
này để có th điu vào tng
lớp của vb, cũng như để hiểu
dần mối quan h giữa nhà văn
và cuộc sống
I. Các khái niệm của nội dung và hình
thức trong văn bn n học
1. Khái nim của nội dung
Khái nim nội dung bao gm
những gì?
Vậy thế nào đề tài?
Vd : Đề i trong Tắt đèn của
NTT là cuộc sống bi thm của
người nông dân Việt Nam
trước CMT8 1945 , trong
những ngày u thuế.
Thế nào là ch đề?
Ch đề trong Tắt đèn là s mâu
thuẫn giữa nông dân và bn
cường hào quan li trong nông
thôn Việt Nam.
.
Các khái nim tng được coi là thuộc v
mặt nội dung của n bn văn học: đề tài ,
ch đề, tưởng, cm hng ngh thuật.
+ Đ tài:
- Là lĩnh vực đời sống được nhà n
nhân thức, lựa chọn, khái quát, bình giá và
th hiện trong n bản.
- Khuynh ướng ý đồng tác của
tác gi được th hin trong việc lựa chọn
đềi.
+ Ch đề:
- Là vấn đề bản được u ra trong
văn bn. Nó th hin s quan tâm cũng
như chiềuu nhận thức cua 3nhà n đối
với cuộc sống.
- Tầm quan trọng của ch đề không
ph thuộc vào khuôn kh của văn bn.
- Mỗi n bn có thmột hoặc
nhiều ch đề. Có những văn bn đềi có
NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC
Hiểu và bứoc đầu biết vận dụng các khái niệm nội dung và hình thức khi phân tích văn bản văn học. Thấy rõ mối quan hệ của nội dung và hình thức trong văn bản văn học
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3428     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm