Thành viên dinhphung1201

Nhật kí thực tập sư phạm

- 11/07/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên dinhphung1201

Nhật kí thực tập sư phạm

- 11/07/2013
1,744
Báo lỗi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCGhi tên đề tài....Giáo sinh thực tập: Lớp: Khoa: Tại chứcThực hiện tại: ....Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬPGiáo sinh thực tập: Lớp: Khoa: Tại chứcThực hiện tại: ...Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠMGiáo sinh thực tập: Lớp: ĐH Khoa: Tại chứcThực hiện tại: Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày tháng năm 2011BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CÁ NHÂNHọ và Tên sinh viên: Lớp Đơn vị thực tập: Căn cứ vào hướng dẫn thực tập sư phạm đào tạo cử nhân khoa học của trường ĐHSP2 dành cho sinh viên đào tạo liên thông lên đại học.Qua quá trình thực tập sư phạm tại trường THCS Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang, Tôi đã thu hoạch đ ược những kết quả như sau:1. Về nhận thức:Với cương vị là một giáo viên giảng dạy bộ môn Toán tại trường THCS, Tôi thấy người thầy phải luôn tự ý thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên tự trau dồi kiến thức, phải coi đó là nhu cầu bắt buộc, thường xuyên, phải trăn trở trước những kết quả học tập chưa cao của học trò.Toán là môn khoa học có ứng dụng rất nhiều trong đời sống cũng như trong rất nhiều ngành khoa học khác. Môn Toán tại trường học là công cụ cần thiết để học rất nhiều môn học khác và nó có tác đụng to lớn trong việc phát triển trí tuệ, tư duy, linh hoạt sáng tạo trong việc hình thành, rèn luyện nếp sống, tác phong làm việc khoa học. Đó là điều cân fthiết trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, góp phần giáo dục những đức tính tốt như cần cù, nhẫn nại, vượt khó, tác phong khoa học...V ì vậy toán học trở thành nhu cầu cần thiết với học sinh.Việc tìm ra những phương pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học là vô cùng cần thiết và bức xúc với thực tiễn hiện nay tại các trường phổ thông.Phương pháp giải pt vô tỉ tại trường THCS là một trong những mảng kiến thức hay và cần thiết với học sinh THCS, đặc biệt là với học sinh cuối cấp.Bài tập toán học có nhiều loại, nhiều dạng, mỗi loại lại có tính chất đặc thù riêng, đòi hỏi phải có phương pháp giải riêng phù hợp.Giải phương trình vô tỉ là một mảng bài tập mà học sinh lớp 9 gặp không ít khó khăn khi làm bài.2. Nội dung:- Lựa chọn chủ đề nghiên cứu- Xác định đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.- Xây dựng phương pháp nghiên cứu.- Tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu.- Phân tích và xử lý dữ liệu.- Viết đề tài.3. Kế hoạch: + Từ 15/9/2011 đến 24/9/2011: Chọn đề tài, xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Xây dựng phương pháp nghiên cứu. Liên hệ với tường và xin giáo viênhướng dẫn. Thực hiện giảng dạy chuyên môn, dự giờ.+ Từ 25/9/2011 đến 1/10/2011: tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu. Sưu tầm và thu thập tài liệu hỗ trợ.Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn, các vấn đề nảy sinh liên quan tới đề tài. giảng dạy chuyên môn.+ Từ 2/10/2011 đến 8/10/2011: Phân tích và xử lý số liệu, viết nháp đề tài. giảng dạy chuyên môn.+ Từ 9/10/2011 đến 15/10/2011: viết và hoàn thành đề tài. Báo cáo đề tài đã hoàn thiện với ban chỉ đạo trường thực tập, hoàn thành hồ sơ thực tập, thực hiện giảng dạy chuyên môn. Kết thúc thời gian thực tập.4. Thuận lợi và khó khăn:a./ Thuận lợi: - Đợt thực tập sư phạm đào tạo cử nhân khoa học của trường ĐHSPII được sự thống nhất của

Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ghi tên đề tài....

Giáo sinh thực tập:

Lớp: Khoa: Tại chức

Thực hiện tại: ....

Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP

Giáo sinh thực tập:

Lớp: Khoa: Tại chức

Thực hiện tại: ...

Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM

Giáo sinh thực tập:

Lớp: ĐH Khoa: Tại chức

Thực hiện tại:

Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng năm 2011

BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CÁ NHÂN

Họ và Tên sinh viên:

Lớp

Đơn vị thực tập:

Căn cứ vào hướng dẫn thực tập sư phạm đào tạo cử nhân khoa học của trường ĐHSP2 dành cho sinh viên đào tạo liên thông lên đại học.

Qua quá trình thực tập sư phạm tại trường THCS Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang, Tôi đã thu hoạch đ ược những kết quả như sau:

1. Về nhận thức:

Với cương vị là một giáo viên giảng dạy bộ môn Toán tại trường THCS, Tôi thấy người thầy phải luôn tự ý thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên tự trau dồi kiến thức, phải coi đó là nhu cầu bắt buộc, thường xuyên, phải trăn trở trước những kết quả học tập chưa cao của học trò.

Toán là môn khoa học có ứng dụng rất nhiều trong đời sống cũng như trong rất nhiều ngành khoa học khác. Môn Toán tại trường học là công cụ cần thiết để học rất nhiều môn học khác và nó có tác đụng to lớn trong việc phát triển trí tuệ, tư duy, linh hoạt sáng tạo trong việc hình thành, rèn luyện nếp sống, tác phong làm việc khoa học. Đó là điều cân fthiết trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, góp phần giáo dục những đức tính tốt như cần cù, nhẫn nại, vượt khó, tác phong khoa học...V ì vậy toán học trở thành nhu cầu cần thiết với học sinh.

Việc tìm ra những phương pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học là vô cùng cần thiết và bức xúc với thực tiễn hiện nay tại các trường phổ thông.

Phương pháp giải pt vô tỉ tại trường THCS là một trong những mảng kiến thức hay và cần thiết với học sinh THCS, đặc biệt là với học sinh cuối cấp.

Bài tập toán học có nhiều loại, nhiều dạng, mỗi loại lại có tính chất đặc thù riêng, đòi hỏi phải có phương pháp giải riêng phù hợp.Giải phương trình vô tỉ là một mảng bài tập mà học sinh lớp 9 gặp không ít khó khăn khi làm bài.

2. Nội dung:

- Lựa chọn chủ đề nghiên cứu

- Xác định đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

- Xây dựng phương pháp nghiên cứu.

- Tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu.

- Phân tích và xử lý dữ liệu.

- Viết đề tài.

3. Kế hoạch:

+ Từ 15/9/2011 đến 24/9/2011: Chọn đề tài, xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Xây dựng phương pháp nghiên cứu. Liên hệ với tường và xin giáo viên

hướng dẫn. Thực hiện giảng dạy chuyên môn, dự giờ.

+ Từ 25/9/2011 đến 1/10/2011: tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu. Sưu tầm và thu thập tài liệu hỗ trợ.Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn, các vấn đề nảy sinh liên quan tới đề tài. giảng dạy chuyên môn.

+ Từ 2/10/2011 đến 8/10/2011: Phân tích và xử lý số liệu, viết nháp đề tài. giảng dạy chuyên môn.

+ Từ 9/10/2011 đến 15/10/2011: viết và hoàn thành đề tài. Báo cáo đề tài đã hoàn thiện với ban chỉ đạo trường thực tập, hoàn thành hồ sơ thực tập, thực hiện giảng dạy chuyên môn. Kết thúc thời gian thực tập.

4. Thuận lợi và khó khăn:

a./ Thuận lợi:

- Đợt thực tập sư phạm đào tạo cử nhân khoa học của trường ĐHSPII được sự thống nhất của ban chỉ đạo TTSP trường ĐHSPII và trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang tạo điều kiện cho sinh viên lớp Toán k5 viết đề tài NCHK .

- Bản thân tôi là một giáo viên trẻ nhiệt tình trong công tác, là giáo viên giảng dạy môn Toán nên đã phần nào hiểu được những thuận lợi khó khăn trong việc tìm ra phương pháp giải toán nhất là đối với các em học sinh.

- Trường thực tập là nơi tôi đang công tác

- Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập.

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng đủ cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh,học sinh đều ngoan, có ý thức.

b/ Khó khăn:

- phương trình vô tỉ là loại toán khó, nhiều học sinh không biết giải phương trình vô tỉ như thế nào.

- Các tài liệu viết về phương trình vô tỉ còn hạn chế hoặc chưa hệ thống thành các phương pháp gây nhiều khó khăn cho học sinh trong khi giải các bài tập dạng này.

- Việc tìm hiểu các phương pháp giải phương trình vô tỉ ít được giáo viên quan tâm tới.

- Bản thân vừa công tác vừa nghiên cứu nên rất khó khăn về thời gian.

- Thời gian nghiên cứu ngắn nên đôi khi đánh giá vấn đề còn chưa sát.

5. Kết quả:

- Điều tra toàn diện được 4 lớp về ứng dụng các phương pháp giải phương trình vô tỉ.

- Một số lớp điều tra chọn lọc.

- Tham khảo ý kiến một số giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý.

- Có sự nhìn nhận cơ bản về việc ứng dụng các phương pháp giải phương trình vô tỉ trong trường THCS.

- Đề xuất được một số biện pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng các phương pháp giải phương trình vô tỉ vào dạy học ở trườngTHCS.

6. Kiến nghị: không

SINH VIÊN THỰC TẬP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm 2011

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:

Đơn vị thực tập:

Họ và tên giáo sinh thực tập:

Lớp Khoa

Thời gian thực tập: từ 15/9/2011 đến 15/10/2011

Nội dung đánh giá

Xếp loại

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu/Kém

Tinh thần kỷ luật, thái độ

Thực hiện nội quy cơ quan

chấp hành giờ làm việc

Thái độ giao tiếp với đồng nghiệp

ý thức bảo vệ của công

Tích cực trong công việc

Chuyên môn nghiệp vụ

Đáp ứng yêu cầu công việc

Tinh thần học hỏi, nâng cao chuyên môn

có đề xuất, năng động trong công việc

Kết quả công tác

Hoàn thành công việc được giao

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG THỰC TẬP .... ngày tháng 10 năm 2011

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày tháng năm 2011

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Họ tên sinh viên:

Lớp Khoa

Trường thực tập: ............

Thời gian thực tập: từ 15/9/2011 đến 15/10/2011

Kế hoạch thực tập cụ thể từng tuần như sau:

+ Tuần 1. (Từ ngày 15/9/2011 đến 24/9/2011)

Liên hệ địa điểm thực tập, báo cáo với nhà trường, xin phép thực tập, báo cáo đề tài, xin giáo viên hướng dẫn đề tài, thực hiện giảng dạy chuyên môn, dự giờ.

+ Tuần 2. (Từ ngày 26/9/2011 đến 01/10/2011)

Điều tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đặc biệt là thiết bị môn Toán. Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn trong giảng dạy, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp.

Phân tích, lựa chọn và sàng lọc số liệu liên quan đến đề tài.

+ Tuần 3. (Từ ngày 03/10/2011 đến 08/10/2011)

Nghiên cứu tài liệu hỗ trợ đề tài

Viết bài tập NCKH

Tiếp tục giảng dạy và dự giờ đồng nghiệp

+ Tuần 4. (Từ ngày 10/10/2011 đến 15/10/2011)

Hoàn thành bài tập NCKH

Báo cáo đề tài với ban chỉ đạo trường thực tập

hoàn thành hồ sơ thực tập

Thực hiện giảng dạy và các nhiệm vụ tại trường

Kết thúc thời gian tập sự

SINH VIÊN THỰC TẬP

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang