Tài liệu

NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1353     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU - tài liệu, sách iDoc.Vn[color=#000000]Học xong bài này học sinh cần phải : - Hiểu qui tắc nhân hai số nguyên . Biết vận dụng qui tắc dấu để t
§11 . NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
Số âm x Số âm = Số dương
Thật là dnh !
I.- Mc tiêu :
- Học xong bài này học sinh cần phải :
- Hiu qui tắc nhân hai số nguyên .
- Biết vận dụng qui tắc dấu để tính tích các số nguyên .
II.- Phương tiện dạy học :
- Sách Giáo khoa .
III Hoạt động trên lớp :
1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp
2 ./ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh làm các bài tập đã cho về nhà 75 / 89
a) (-67) . 8 < 0 b) 15 . (-3) < 15 c) (-7) . 2 < -7
Học sinh cần chú ý : Tích của hai số nguyên khác dấu là một số âm
Khi nhân một số âm cho một số dương thì tích nhn số đó
3./ Bài mới :
Giáo viên Học sinh Bài ghi
- GV : Nhân hai s nguyên
dương chính là nhân hai số tự
nhiên
- Học sinh làm ?1
a) 12 . 3 = 36
b) 5 . 120 = 600
I .- Nhân hai số nguyên dương :
Nhân hai s nguyên dương chính
nhân hai số tự nhiên khác 0 .
12 . 3 = 36
5 . 120 = 600
- Nhận xét khi nhân (-4) với
ln lượt 3 ; 2 ; 1 ; 0 (gim
1 đơn vị) thì tích nhn
được lần lượt ng 4 đơn v
. vậy ta thể suy ra kết
quca (-1) . (- 4) (-2)
. (- 4)
- Học sinh làm ?2
- Học sinh phát biu qui tắc
II.- Nhân hai s nguyên âm :
3 . (- 4) = -12
tăng 4
2 . (- 4) = -8
tăng 4
1 . (- 4) = -4
NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU
[color=#000000]Học xong bài này học sinh cần phải : - Hiểu qui tắc nhân hai số nguyên . Biết vận dụng qui tắc dấu để tính tích các số nguyên . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa .[/color]
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm