Tài liệu

NGỌC PHÒNG BÍ KÍP - TÂN CỔ KỲ THƯ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13364     Tải về: 113     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 111
Tài liệu NGỌC PHÒNG BÍ KÍP - TÂN CỔ KỲ THƯ - tài liệu, sách iDoc.VnNGỌC PHÒNG BÍ KÍP - TÂN CỔ KỲ THƯ,Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục, nhất là khi đã nhận thức rằng trong mọi bộ môn thuộc khoa học nhân văn, nó…
background image

 

background image

 

TÂN CỔ KỲ THƯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGỌC PHÒNG 

BÍ KÍP

 

 

 

 

 

 

 

background image

Khoái lạc và trường sinh 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục, nhất là khi đã 

nhận thức rằng trong mọi bộ môn thuộc khoa học nhân văn, nó luôn hiện 
diện, ẩn hiện lung linh… càng làm chúng ta thêm khoan dung, tăng thêm 
hiểu biết. Mà biết thêm rằng cùng tột của tính dục lại là nghệ thuật kềm 
chế, thì đó là sự hành dâm cao thượng hơn hết thảy. 

Các cảm quan đủ vẻ do ngũ dục đem lại, nếu hiểu là đáng buồn rầu, thì 

là buồn rầu thanh bai. Nếu hiểu (cuốn này) chỉ cốt viết ra để khuyến khích 
sự đắm đuối dục lạc thì đấy là loại dục lạc thô trọc. Tính dục được loài 
người nghiên cứu, viết ra, đã từng lưu hành ở khắp nơi, qua mọi thời đại 
như Kama-Sutra (Ấn  Độ), Nhục Bồ  Đoàn,  Đạo Ma Mật Truyền, Ngọc 
Phòng Bí Kiếp (Trung Hoa), … thì độc giả sẽ không coi bản dịch này chỉ 
chứa hậu ý khuyến dâm. 

Bản chất của tính dục thì có một. Cảm quan tính dục thì khác nhau, tuỳ 

cách tuỳ người, tuỳ thời: Nếu  ăn ngon chả là điều nhân loại luôn tán 
thưởng, phải chăng nghệ thuật nấu nướng đã chẳng luôn luôn được đề 
cao? Tình dục cũng có điểm chung như thế. Xưa, Tố Nữ Bí Truyền được 
coi là pho sách phải cấm, dành riêng cho tầng lớp thuợng lưu, Trưởng 
giả phong kiến của Trung Hoa, nay chúng tôi cố thực hiện qua Việt ngữ 
với thiện ý và cẩn trọng. Cách thế tương quan giữa nhân loại ngày nay 
ngày càng mật thiết hơn: Đúng, sai, xấu, tốt… không hoàn toàn bị ai độc 
quyền giải thích, tách bạch giản dị như  xưa. Những tàng ẩn, bí truyền 
cấm kỵ, phải tránh né của một thời, ngày càng được bạch hóa. Tính dục, 
lâu nay đã là một đề tài nghiêm cẩn, đúng đắn… đến với bất cứ ai muốn 
tìm hiểu, suy ngẫm… 

LỜI DỊCH GIẢ 

Trung Hoa có nhiều chuyện gợi trí tò mò của thiên hạ, ngoài pho dịch lý 

– kho tàng vô giá của Đông Phương – Trung Hoa còn có “TỐ NỮ KINH”, 
pho sách nói lên cái tuyệt vời của chuyện lứa đôi
 vượt hẳn Kama Sutra – 
pho kinh điển về nghệ thuật yêu đương của xứ Aán Độ. 

Tiếc thay, người xưa cố chấp, mang nặng tinh thần bảo thủ, khăng 

khăng cho rằng thố lộ chuyện ái ân là hành động làm đồi phong bại tục, 
phạm điều răn cấm của thánh hiền! Bởi quan niệm hẹp hòi như vậy mà 
Tố Nữ Kinh bị giấu kín ở Viện Bảo Tàng đến cả hàng ngàn năm chẳng 
mấy ai biết  đến. (Ngoại trừ các bậc vua chúa, hàng Vương tôn và các 
quyền thần ở triều nội dành độc quyền hưởng thụ). 

Trong khi đó thì thế giới Tây phương quan niệm ngược lại, cho rằng 

sinh lý cũng là một trong những nhu cầu cần thiết như đói ăn, khát uống, 

 2

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

NGỌC PHÒNG BÍ KÍP - TÂN CỔ KỲ THƯ

Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục, nhất là khi đã nhận thức rằng trong mọi bộ môn thuộc khoa học nhân văn, nó luôn hiện diện, ẩn hiện lung linh… càng làm chúng ta thêm khoan dung, tăng thêm hiểu biết. Mà biết thêm rằng cùng tột của tính dục lại là nghệ thuật kềm chế, thì đó là sự hành dâm cao thượng hơn hết thảy. Các cảm quan đủ vẻ do ngũ dục đem lại, nếu hiểu là đáng buồn rầu, thì là buồn rầu thanh bai. Nếu hiểu (cuốn này) chỉ cốt viết ra để khuyến khích sự đắm đuối dục lạc thì đấy là loại dục lạc thô trọc. Tính dục được loài người nghiên cứu, viết ra, đã từng lưu hành ở khắp nơi, qua mọi thời đại như Kama-Sutra (Ấn Độ), Nhục Bồ Đoàn, Đạo Ma

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
NGỌC PHÒNG BÍ KÍP - TÂN CỔ KỲ THƯ Lượt tải: 113 Lượt xem: 13364
YOGA THỰC HÀNH Lượt tải: 19 Lượt xem: 2483
Hý đạo-khúc dạo đầu chuyện ái ân Lượt tải: 16 Lượt xem: 2364
3 loại sinh tố giúp "yêu" mặn nồng Lượt tải: 6 Lượt xem: 2010
Có thể bạn quan tâm
3 loại sinh tố giúp "yêu" mặn nồng Lượt tải: 6 Lượt xem: 2010
Hút nàng bằng cơ thể Lượt tải: 7 Lượt xem: 1648
Tố nữ kinh Lượt tải: 3 Lượt xem: 1546
Vòng tránh thai sử dụng đúng cách Lượt tải: 1 Lượt xem: 1544
Khoái cảm Lượt tải: 6 Lượt xem: 1459
Dậy thì chậm Lượt tải: 1 Lượt xem: 1435