Tài liệu

Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3105     Tải về: 12     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi - tài liệu, sách iDoc.VnNghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi,Bảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm…
background image

1

CHƯƠNG 5
      THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI

NGHIÊN CỨU

MARKETING

TR

NG 

I H C 

ƯỜ

ĐẠ

Ọ CÔNG

 NGHI P TP. H  CHÍ MINH

KHOA QU N TR  KINH DOANH

background image

2

NỘI DUNG CHƯƠNG 5

1.

Khái niệm bảng câu hỏi;

2.

Bốn nhiệm vụ của một bảng câu hỏi;

3.

Thiết kế bảng câu hỏi;

4.

Hướng dẫn viết tiểu luận môn học;

        Câu hỏi ôn tập và Bài tập về nhà.

background image

3

“Bảng  câu  hỏi”  là  công  cụ  để  thu  thập  dữ  liệu  định 
lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn 
bài  thảo  luận  nhóm
 dùng  trong  nghiên  cứu  định  tính 
(Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu 
cần thiết với độ tin cậy cao.

Bảng câu hỏi là một công cụ dùng để thu thập dữ liệu 
sơ cấp. Bảng câu hỏi bao gồm một tập hợp các câu hỏi 
và  các  câu  trả  lời  được  sắp  xếp  theo  logic  nhất  định. 
Bảng  câu  hỏi  là  phương  tiện  dùng  để  giao  tiếp  giữa 
người  nghiên  cứu  và  đối  tượng  nghiên  cứu  trong 
phương  pháp  điều  tra  thăm  dò  và  phương  pháp  phỏng 
vấn.

Bản câu hỏi là công cụ nối liền giữa thông tin 
cần cho dự án và dữ liệu sẽ được thu thập.

1. 

1. KHÁI NIỆM BẢNG CÂU HỎI

KHÁI NIỆM BẢNG CÂU HỎ

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi

Bảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm dùng trong nghiên cứu định tính (Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao. Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm