Tài liệu

Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4203     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 30
Tài liệu Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi - tài liệu, sách iDoc.VnBảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bà
1
CHƯƠNG 5
THIT K BẢNG CÂU HỎI
NGHIÊN CỨU
MARKETING
TR NG I H C ƯỜ ĐẠ CÔNG NGHI P TP. H CHÍ MINH
KHOA QU N TR KINH DOANH
2
NỘI DUNG CHƯƠNG 5
1. Khái niệm bảng câu hỏi;
2. Bốn nhiệm vụ của một bảng câu hỏi;
3. Thiết kế bảng câu hỏi;
4. Hướng dẫn viết tiểu luận môn học;
Câu hỏi ôn tập Bài tập về nhà.
Liên hệ quảng cáo

3
“Bảng u hỏi” là công cụ để thu thập d liệu định
lượng. Về mặt cấu trúc có nhiều kc biệt so với dàn
bài thảo luận nhóm dùng trong nghn cứu định nh
(Chương 3), giúp nhà nghn cứu thu thập được dữ liệu
cần thiết với độ tin cậy cao.
Bảng u hỏi một công cụ dùng để thu thập dữ liệu
cp. Bảng câu hỏi bao gồm một tập hợp các u hỏi
các câu tr lời được sắp xếp theo logic nhất định.
Bảng u hỏi là phương tiện dùng để giao tiếp giữa
người nghn cứu và đối tượng nghn cứu trong
phương pháp điều tra thăm dò và phương pháp phỏng
vấn.
Bản câu hỏi là công cnối liền giữa thông tin
cần cho dự án và dữ liệu sẽ được thu thập.
1.
1.
KHÁI NIỆM BẢNG CÂU HI
KHÁI NIỆM BẢNG CÂU HI
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Nghiên cứu Marketing: Thiết kế bảng câu hỏi
Bảng câu hỏi là công cụ để thu thập dữ liệu định lượng. Về mặt cấu trúc nó có nhiều khác biệt so với dàn bài thảo luận nhóm dùng trong nghiên cứu định tính (Chương 3), giúp nhà nghiên cứu thu thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao. Chương này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Định nghĩa về nghiên cứu marketing Phân loại nghiên cứu marketing Vai trò của nghiên cứu marketing Hệ thống thông tin marketing, hệ thống hỗ trợ ra quyết định và nghiên cứu marketing Tiến trình nghiên cứu marketing Ứng dụng của nghiên cứu marketing Ai thực hiện nghiên cứu marketing Quan hệ giữa người sử dụng thông tin và người cung cấp dịch vụ nghiên cứu Đề xuất và phê chuẩn dự án nghiên cứu
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm