Tài liệu

Nghị luận xã hội - Lao động là đôi cánh của ước mơ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3753     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Nghị luận xã hội - Lao động là đôi cánh của ước mơ - tài liệu, sách iDoc.Vn1. Mở bài: - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (ý nghĩa của lao động). - Dẫn nguyên văn câu nói của Macxim Gorki. 2. Th
Nghị luận xã hội - Lao động
là đôi cánh của ước
1. Mở bài:
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (ý nghĩa của lao động).
- Dẫn nguyên vănu nói của Macxim Gorki.
2. Thân bài:
2.1 Gii tch :
- Lao động : hoạt động khó nhọc có ý thức của con người, nhằm tạo ra
những sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.
- Ước mơ: điều tốt đẹp mà con người mong mỏi.
- Ý nghĩa câu nói: Ca ngợi khẳng định lao động, chỉ có lao động mi giúp
con người thực hin được ước mơ, đem lại nim vui, thúc đẩy con người
sáng tạo. Câu nói trênn động viên con người phn đấu lao động để có
được cuộc sống tốt đẹp, vui tươi, hạnh pc.
2.2 Bình:
Câu nói của Macxim Gorki hn toàn đúng:
- Lao động biến ước mơ của con người thành hiện thực:
+ Điều tốt đẹp trong cuộc sống không tự dưng mà có, không ai đem cho mà
thân con người phải tự làm ra, tlạo động để có.
+ Lao động là cơ sở để con người tồn tại phát triển, đi từ tiến bộ này đến tiến
bộ khác.
+ Lao động tạo ra giá trị vật chất, tinh thần để con người thực hin ước mơ.
- Lao động đem lại nim vui, khơi dậy những sáng tạo, thúc đẩy cuộc sống,
xã hội phát triển.
+ Lao động giúp con người làm chủ bản thân, thực hiện trách nhim, bổn
phận với gia đình, đóng góp xây dựng xã hội.
+ Lao động giúp con người thực sự sống tự do.
+ Lao động là môi tng để con ngưi rèn luyện nhân cách, phẩm chất (cần
cù, tiết kiệm, quý trọng lao động,…).
+ Lao động tạo ra của cải vật chất thỏa mãn nhu cu, ước mơ ca con người.
+ Lao động giúp con người ợt qua khó khăn, hoàn thành công việc.
+ Trong lao động, những sản phẩm mới, niềm vui mới, những sáng tạo mới
nảy sinh, tiếp tc đẩy những ước mới được hình thành, thúc đẩy xã hội
phát trin.
2.3 Luận:
- Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sng, là hạnh pc của con
người.
- Mỗi người không ngừng phn đấu, rèn luyn để trở thành người lao động
chân chính, có ích, người lao động giỏi trong tương lai.
- Cần có quan điểm lao động mi, có thái độ lao động tự giác, có kĩ thuật,
kỉ luật và đạt năng suất cao.
- Chống li thái độ lười biếng lao động, ỷ lại, không sáng tạo,…
3. Kết bài:
- Khẳng định giá tr của lao động.
- Liên hệ bản thân.
Nghị luận xã hội - Lao động là đôi cánh của ước mơ
1. Mở bài: - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (ý nghĩa của lao động). - Dẫn nguyên văn câu nói của Macxim Gorki. 2. Thân bài: 2.1 Giải thích : - Lao động : hoạt động khó nhọc có ý thức của con người, nhằm tạo ra những sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Nghị luận xã hội - Lao động là đôi cánh của ước mơ.doc

Nghị luận xã hội - Lao động

là đôi cánh của ước mơ

1. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận (ý nghĩa của lao động).

- Dẫn nguyên văn câu nói của Macxim Gorki.

2. Thân bài:

2.1 Giải thích :

- Lao động : hoạt động khó nhọc có ý thức của con người, nhằm tạo ra

những sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.

- Ước mơ: điều tốt đẹp mà con người mong mỏi.

- Ý nghĩa câu nói: Ca ngợi khẳng định lao động, chỉ có lao động mới giúp

con người thực hiện được ước mơ, đem lại niềm vui, thúc đẩy con người

sáng tạo. Câu nói trên còn động viên con người phấn đấu lao động để có

được cuộc sống tốt đẹp, vui tươi, hạnh phúc.

2.2 Bình:

Câu nói của Macxim Gorki hoàn toàn đúng:

- Lao động biến ước mơ của con người thành hiện thực:

+ Điều tốt đẹp trong cuộc sống không tự dưng mà có, không ai đem cho mà

thân con người phải tự làm ra, tự lạo động để có.

+ Lao động là cơ sở để con người tồn tại phát triển, đi từ tiến bộ này đến tiến

bộ khác.

+ Lao động tạo ra giá trị vật chất, tinh thần để con người thực hiện ước mơ.

- Lao động đem lại niềm vui, khơi dậy những sáng tạo, thúc đẩy cuộc sống,

xã hội phát triển.

+ Lao động giúp con người làm chủ bản thân, thực hiện trách nhiệm, bổn

phận với gia đình, đóng góp xây dựng xã hội.

+ Lao động giúp con người thực sự sống tự do.

+ Lao động là môi trường để con người rèn luyện nhân cách, phẩm chất (cần

cù, tiết kiệm, quý trọng lao động,…).

+ Lao động tạo ra của cải vật chất thỏa mãn nhu cầu, ước mơ của con người.

+ Lao động giúp con người vượt qua khó khăn, hoàn thành công việc.

+ Trong lao động, những sản phẩm mới, niềm vui mới, những sáng tạo mới

nảy sinh, tiếp tục đẩy những ước mơ mới được hình thành, thúc đẩy xã hội

phát triển.

2.3 Luận:

- Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, là hạnh phúc của con

người.

- Mỗi người không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành người lao động

chân chính, có ích, người lao động giỏi trong tương lai.

- Cần có quan điểm lao động mới, có thái độ lao động tự giác, có kĩ thuật, có

kỉ luật và đạt năng suất cao.

- Chống lại thái độ lười biếng lao động, ỷ lại, không sáng tạo,…

3. Kết bài:

- Khẳng định giá trị của lao động.

- Liên hệ bản thân.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đề bài : Suy nghĩ của em về tình cảm… Lượt tải: 66 Lượt xem: 62558
Đề bài : Suy nghĩ của em về bài thơ… Lượt tải: 78 Lượt xem: 57674
Ôn thi đại học môn văn Lượt tải: 788 Lượt xem: 46859
Có thể bạn quan tâm