Thành viên docx2012

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM , MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống
Thành viên docx2012

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM , MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI

- 12 tháng trước
2,470
Báo lỗi

Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn nghị luận văn học. - Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một trích đoạn văn xuôi .

Nội dung
Microsoft Word - 50.doc

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM ,

MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI

I. MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY:

Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn

nghị luận văn học.

- Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một trích đoạn văn xuôi .

II. CHUẨN BỊ & CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

- Chuẩn bị của gv và hs: sỏch giỏo khoa, sỏch tham khảo, vài hỡnh ảnh phự

hợp với bài;

- Tổ chức giờ dạy theo ph/pháp vấn đáp, diễn giảng, phân tích, tổng hợp.

III. TIẾN TRèNH BÀI DẠY:

- Ổn định lớp; kiểm tra bài cũ đó học ở tiết trước;

- Tạo không khí học tập bằng một câu chuyện liên quan đến bài sẽ học.

Th

gian

Hoạt động của Thầy và trũ

Nội dung kiến thức của bài học cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách viết bài văn nghị

luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi

* HS đọc đề 1. GV tổ chức cho HS thực hiện

các yêu cầu (SGK)

Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục

I. Cách viết bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn

trích văn xuôi:

1. Gợi ý các bước làm đề 1:

a) Tìm hiểu đề, định hướng bài viết:

+ Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn

của Nguyễn Công Hoan.

- GV nêu yêu cầu và gợi ý, hướng dẫn.

- HS thảo luận về nội dung vấn đề nghị luận,

nêu được dàn ý đại cương.

* Qua việc nhận thức đề và lập ý cho đề trên,

GV yêu cầu HS rút ra kết lận về cách làm

nghị luận một tác phẩm văn học.

- HS thảo luận và phát biểu.

* GV tổ chức cho HS nhận xét về nghệ thuật

sử dụng ngôn từ trong Chữ người tử tù của

Nguyễn Tuân (có so sánh với chương Hạnh

phúc một tang gia- Trích Số đỏ của Vũ Trọng

Phụng).

* Qua việc nhận thức đề và lập ý cho đề trên,

GV yêu cầu HS rút ra kết lận về cách làm

nghị luận một tác phẩm văn học.

* Từ hai bài tập trên, GV tổ chức cho HS rút

ra cách làm bài văn nghị luận về một tác

phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

- HS phát biểu. GV nhận xét, nhấn mạnh

những ý cơ bản.

Hoạt động 2: Luyện tập

Đề: Đòn châm biếm, đả kích trong truyện

Công Hoan tức là phân tích nghệ thuật đặc sắc làm nổi bật

nội dung của truyện.

+ Cách dựng truyện đặc biệt: sau tờ trát của quan trên là

các cảnh bắt bớ.

+ Đặc sắc kết cấu của truyện là sự giống nhau và khác

nhau của các sự việc trong truyện.

+ Mâu thuẫn trào phúng cơ bản: tinh thần thể dục và

cuộc sống khốn khổ, đói rách của nhân dân.

b) Cách làm nghị luận một tác phẩm văn học:

+ Đọc, tìm hiểu, khám phá nội dung, nghệ thuật của tác

phẩm.

+ Đánh giá được giá trị của tác phẩm.

2. Gợi ý các bước làm đề 2:

a) Tìm hiểu đề, định hướng bài viết:

+ Đề yêu cầu nghị luận về một kía cạnh của tác phẩm:

nghệ thuật sử dụng ngôn từ.

+ Các ý cần có:

- Giới thiệu truyện ngắn Chữ người tử tù, nội dung và

đặc sắc nghệ thuật, chủ đề tư tưởng của truyện.

- Tài năng nghệ thuật trong việc sử dụng ngôn ngữ để

dựng lại một vẻ đẹp xưa- một con người tài hoa, khí phách,

thiên lương nên ngôn ngữ trang trọng (dẫn chứng ngôn ngữ

Nguyễn Tuân khi khắc họa hình tượng Huấn Cao, đoạn

ngắn Vi hành của Nguyễn ái Quốc.

- GV gợi ý, hướng dẫn.

- HS tham khảo các bài tập trong phần trên

và tiến hàng tuần tự theo các bước.

Luyện tập

1. Nhận thức đề

Yêu cầu nghị luận một khía cạnh của tác

phẩm: đòn châm biếm, đả kích trong truyện

ngắn Vi hành của Nguyễn ái Quốc.

2. Các ý cần có:

- Sáng tạo tình huống: nhầm lẫn.

- Tác dụng của tình huống: miêu tả chân

dung Khải Định không cần y xuất hiện, từ đó

mà làm rõ thực chất những ngày trên đất Pháp

của vị vua An Nam này đồng thời tố cáo cái

gọi là "văn minh", "khai hóa" của tdõn Phỏp .

ông Huấn Cao khuyên quản ngục).

- So sánh với ngôn ngữ trào phúng của Vũ Trọng Phụng

trong Hạnh phúc của một tang gia để làm nổi bật ngôn ngữ

Nguyễn Tuân.

b) Cách làm nghị luận một khía cạnh của tác phẩm văn

học:

+ Cần đọc kĩ và nhận thức được kía cạnh mà đề yêu cầu.

+ Tìm và ph/tích những ch/tiết phù hợp với kh/cạnh mà

đề yâu cầu.

3. Cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, một

đoạn trích văn xuôi:

+ Có đề nêu yêu cầu cụ thể, bài làm cần tập trung đáp

ứng các yêu cầu đó.

+ Có đề để HS tự chọn nội dung viết. Cần phải khảo sát

và nhận xét toàn truyện. Sau đó chọn ra 2, 3 điểm nổi bật

nhất, sắp xếp theo thứ tự hợp lí để trình bày. Các phần

khác nói lướt qua. Như thế bài làm sẽ nổi bật trọng tâm,

không lan man, vụn vặt.

RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang