Tài liệu

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM , MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2415     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM , MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI - tài liệu, sách iDoc.VnCó kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn nghị luận văn học. - Biết cá
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHM ,
MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI
I. MỤC TIấU CỦA BÀI DẠY:
kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn
ngh luận văn học.
- Biết cách làm bài văn nghị luận vmt tác phẩm một trích đoạn văn xi .
II. CHUN BỊ & CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Chuẩn bị của gv và hs: sch giỏo khoa, sỏch tham khảo, vài hnh nh phự
hp với bài;
- Tổ chức giờ dạy theo ph/pháp vấn đáp, diễn giảng, phân tích, tổng hp.
III. TIẾN TRèNH BÀI DY:
- Ổn định lớp; kiểm tra bài cũ đó học ở tiết trước;
- To không khí học tập bằng một câu chuyện liên quan đến bài shọc.
Th
gian
Hoạt động của Thầy và trũ
Nội dung kiến thức của bài học cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách viết i văn ngh
luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi
* HS đọc đề 1. GV tổ chức cho HS thực hiện
các yêu cầu (SGK)
Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục
I. Cách viết bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn
tch văn xuôi:
1. Gợi ý các bước làm đề 1:
a) Tìm hiểu đề, định hướng bài viết:
+ Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn
của Nguyễn Công Hoan.
- GV nêu yêu cầu và gợi ý, hướng dẫn.
- HS thảo luận về nội dung vấn đnghị luận,
u được dàn ý đại cương.
* Qua việc nhận thức đề và lập ý cho đề trên,
GV u cầu HS rút ra kết lận v cách làm
ngh luận mt tác phẩm văn hc.
- HS thảo luận và phát biểu.
* GV t chức cho HS nhận t về ngh
ệ thuật
s dụng ngôn từ trong Ch người t tù của
Nguyễn Tuân (có so sánh với chương Hạnh
phúc mt tang gia- Trích S đỏ của Trọng
Phụng).
* Qua việc nhận thức đề và lập ý cho đề trên,
GV u cầu HS rút ra kết lận v cách làm
ngh luận mt tác phẩm văn học.
* Thai bài tập trên, GV tchức cho HS rút
ra cách làm bài văn nghị luận về một tác
phẩm, một đoạn trích văn xuôi.
- HS phát biểu. GV nhận xét, nhấn mạnh
những ý cơ bản.
Hoạt động 2: Luyện tập
Đề: Đòn châm biếm, đả kích trong truyện
Công Hoan tức là phân tích nghthuật đặc sắc làm ni bật
ni dung của truyện.
+ Cách dng truyện đặc biệt: sau tờ trát của quan trên là
các cảnh bắt bớ.
+ Đặc sắc kết cấu của truyện là sging nhau và khác
nhau ca các sviệc trong truyện.
+ Mâu thuẫn trào phúng cơ bản: tinh thần thể dục và
cuộc sng khốn khổ, đói rách của nhân dân.
b) Cách làm ngh luận một tác phẩmn hc:
+ Đọc, tìm hiểu, khám pnội dung, nghệ thuật của tác
phẩm.
+ Đánh giá được giá trị của tác phẩm.
2. Gợi ý các bước làm đề 2:
a) Tìm hiểu đề, định hướng bài viết:
+ Đề yêu cầu nghị luận về một kía cạnh của tác phẩm:
nghệ thuật sử dụng nn từ.
+ Các ý cần có:
- Giới thiệu truyện ngắn Chữ người ttù, nội dung và
đặc sắc nghệ thuật, chủ đề tư tưởng của truyện.
- i năng nghệ thuật trong việc sdụng ngôn ngữ để
dựng lại một vẻ đẹp xưa- một con người tài hoa, khí phách,
thiên lương nên ngôn ngữ trang trọng (dẫn chứng ngôn ngữ
Nguyễn Tuân khi khắc họa hình tượng Hun Cao, đoạn
Liên hệ quảng cáo

ngắn Vi hành của Nguyễn ái Quốc.
- GV gợi ý, hướng dẫn.
- HS tham khảo các bài tập trong phần trên
tiến hàng tun tự theo các
ớc.
Luyện tập
1. Nhận thức đề
Yêu cầu nghị luận một khía cạnh của tác
phẩm: đòn châm biếm, đả kích trong truyện
ngắn Vi hành của Nguyễn ái Quốc.
2. Các ý cần có:
- Sáng tạo tình huống: nhầm lẫn.
- Tác dng của tình hung: miêu tchân
dung Khi Định không cần y xuất hiện, tđó
mà làm rõ thực chất những ngày trên đất Pháp
của vị vua An Nam y đồng thời t cáo i
gi là "văn minh", "khai hóa" của tdõn Phỏp .
ông Huấn Cao khuyên quản ngục).
- So sánh với ngôn ngữ trào phúng của Trọng Phụng
trong Hạnh phúc của một tang gia để làm nổi bật ngôn ngữ
Nguyễn Tuân.
b) Cách làm nghluận một khía cạnh của tác phẩm văn
học:
+ Cần đọc kĩ và nhận thức được kía cạnh mà đề yêu cầu.
+ Tìm ph/tích những ch/tiết phù hợp với kh/cạnh mà
đề yâu cầu.
3. Cách làm i văn ngh luận về mt tác phẩm, một
đoạn trích văn xuôi:
+ đề nêu yêu cầu cụ thể, bài làm cần tập trung đáp
ứng các yêu cầu đó.
+ đề để HS tchọn nội dung viết. Cần phải khảo sát
nhận xét toàn truyện. Sau đó chọn ra 2, 3 điểm nổi bật
nht, sắp xếp theo thứ t hợp để trình bày. Các phần
khác nói lướt qua. Như thế bài làm snổi bt trọng tâm,
không lan man, vụn vặt.
RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Liên hệ quảng cáo

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM , MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI
Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích, bình luận, chứng minh, so sánh ... để làm văn nghị luận văn học. - Biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm một trích đoạn văn xuôi .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2415     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm
Để học tốt ngữ văn 10 Lượt tải: 237 Lượt xem: 38389
Còn chút gì để nhớ Lượt tải: 1 Lượt xem: 37395
Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu Lượt tải: 69 Lượt xem: 32780