Thành viên ctvdocx001

Nghị định 44 2003 về Hợp đồng lao động

- 07/16/2011
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên ctvdocx001

Nghị định 44 2003 về Hợp đồng lao động

- 07/16/2011
3,328
Báo lỗi

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2003/NĐ-CP
NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ
Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ
Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo
đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang