Tài liệu

ngành chân khớp

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1835     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 33
Tài liệu ngành chân khớp - tài liệu, sách iDoc.Vnngành chân khớp,Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn),…
Ch ng 8. Ngành chân kh p - ươ
Arthropoda
Có s l ng loài đông nh t trong gi i đ ng v t, ượ
kho ng 1,5 tri u loài (80%)
Tnh công nh t v m t sinh h c, cng có m t
t t c c môi tr ng, s d ng đ c nhi u lo i ườ ượ
th c ăn kc nhau
Đ c đi m xác đ nh :
-
C th ph n ph phân đ tơ
-
Có b x ng ngi ươ
-
Nm c n hô h p b ng ng k và bài ti t nh ế
ng malpighi
Liên hệ quảng cáo

I. Đ c đi m c u t o chung
1. Hình d ng và thành c th ơ
-
C th phân đ t đ ng hình (r t, cu n chi u, sâu b m); ơ ế ế ướ
phân đ t d hình, hình thành các ph n khác nhau c a c th : ơ
Đ u, ng c, b ng (ong, nh n, gián..)
-
Có b x ng ngoài = l p cuticun (t ng sáp/t ng c ng/t ng ươ
kitin) là s n ph m c a mô bì. Có vai trò b o v ,ch ng m t
n c, ch bám cho h c , nh ng h n ch sinh tr ng c n ướ ơ ư ế ưở
l t xác m i giai đo n phát tri n. L t xác đ c đi u ti t b i ượ ế
c ch th n kinh-th d chơ ế
-
M i đ t có 1 đôi ph n ph phân đ t, d ng đi n hình th c
hi n ch c năng v n đ ng, d ng bi n đ i th c hi n ch c ế
ph n khác nh thu nh n th c ăn (ph n ph mi ng), tham gia ư
ho t đ ng sinh d c (ph n ph sinh d c).
2. H c và c quan v n chuy n ơ ơ
-
C vân có kh năng v n đ ng cao, phân hóa hình thành các ơ
bó c riêng bi tơ
-
Ph n ph v n chuy n phân đ t kh p đ ng v i nhau giúp cho
ho t đ ng linh ho t. Ph n ph 1 nhánh; 2 nhánh
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

ngành chân khớp

Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài (bộ xương vĩnh viễn), một cơ thể chia đốt và những đốt phụ. Động vật Chân khớp thuộc Ngành Chân khớp (Arthropoda từ tiếng Hy Lạp ἄρθρον arthron, "khớp", và ποδός podos "chân", nghĩa là "chân khớp";). Có hơn 1 triệu loài chân khớp được mô tả, khiến chúng chiếm trên 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy, và là một trong hai nhóm động vật thực sự sinh sống được ở môi trường khô – nhóm khác là động vật có màng ối. Chúng có kích thước từ rất nhỏ như sinh vật phù du cho đến chiều dài vài mét.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1835     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1176 Lượt xem: 57470
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 37000
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34150
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34150
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34077
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29667
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23316