Tài liệu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4698     Tải về: 41     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 43
Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế. - tài liệu, sách iDoc.Vn
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế.

Kinh tế học quốc tế nghiên cứu học thuyết thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán, kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Học thuyết thương mại quốc tế phân tích cơ sở và những thu nhập từ thương mại quốc tế. Chính sách thương mại quốc tế phân tích nguyên nhân ảnh hưởng của các trở ngại thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mới. Nghiên cứu thị trường ngoại hối trên khía cạnh là hệ thống cho sự trao đổi đồng tiền một quốc gia này cho một quốc gia khác. Trong khi đó, cán cân thanh toán đo lường phần nhận được và chi trả của một quốc gia với phần còn lại của thế giới. Cuối cùng, kinh tế vĩ mô trong kinh tế mở phân tích cơ chế điều chỉnh cán cân thanh toán trong sự tác động sự phụ thuộc kinh tế giữa các quốc gia với sự khác nhau của các hệ thống tiền tệ và ảnh hưởng của chúng lên phúc lợi của quốc gia.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 189154
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 53 Lượt xem: 162859
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1917 Lượt xem: 140959
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 801 Lượt xem: 132703
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 801 Lượt xem: 132703
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2457 Lượt xem: 130912
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 324 Lượt xem: 91346
tâm lý học đại cương Lượt tải: 470 Lượt xem: 79640
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 293 Lượt xem: 62560