Tài liệu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4758     Tải về: 42     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 43
Tài liệu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế. - tài liệu, sách iDoc.Vn
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế.
Kinh tế học quốc tế nghiên cứu học thuyết thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán, kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Học thuyết thương mại quốc tế phân tích cơ sở và những thu nhập từ thương mại quốc tế. Chính sách thương mại quốc tế phân tích nguyên nhân ảnh hưởng của các trở ngại thương mại và chủ nghĩa bảo hộ mới. Nghiên cứu thị trường ngoại hối trên khía cạnh là hệ thống cho sự trao đổi đồng tiền một quốc gia này cho một quốc gia khác. Trong khi đó, cán cân thanh toán đo lường phần nhận được và chi trả của một quốc gia với phần còn lại của thế giới. Cuối cùng, kinh tế vĩ mô trong kinh tế mở phân tích cơ chế điều chỉnh cán cân thanh toán trong sự tác động sự phụ thuộc kinh tế giữa các quốc gia với sự khác nhau của các hệ thống tiền tệ và ảnh hưởng của chúng lên phúc lợi của quốc gia.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 190987
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 65 Lượt xem: 163433
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1977 Lượt xem: 143019
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 843 Lượt xem: 134389
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 843 Lượt xem: 134389
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2522 Lượt xem: 132096
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 341 Lượt xem: 92813
tâm lý học đại cương Lượt tải: 490 Lượt xem: 80470
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 310 Lượt xem: 63379