Thành viên ahoo125tp

Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/14 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (14 trang)
Thành viên ahoo125tp

Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng

- 12 tháng trước
2,626
Báo lỗi

I. Lý do chọn đề tài:
Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong
thời kỳ CNH-HĐH đất nước đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo,
chính vì vậy cùng với sự phát triển của các ngành khoa học thì ngành giáo
dục cũng không ngừng phát triển và đổi mới từ mầm non đến đại học và đặc
biệt chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, chất lượng
giáo dục luôn là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục nói chung và giáo dục
mầm non nói riêng.
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của
Đất nước, nhu cầu gởi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất
lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng, mạng lưới
giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ
trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập,

Nội dung
Microsoft Word - 48.doc

Trang: 1

Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục

trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng)

I. Lý do chọn đề tài:

Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong

thời kỳ CNH-HĐH đất nước đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo,

chính vì vậy cùng với sự phát triển của các ngành khoa học thì ngành giáo

dục cũng không ngừng phát triển và đổi mới từ mầm non đến đại học và đặc

biệt chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, chất lượng

giáo dục luôn là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục nói chung và giáo dục

mầm non nói riêng.

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của

Đất nước, nhu cầu gởi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất

lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng, mạng lưới

giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ

trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập, tư

Trang: 2

thục,…quyết định số 161/2002/CĐ-TTG ngày 15/11/2002 của Thủ tướng

Chính phủ “về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non”, được ban

hành và triển khai thực hiện. Sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước

giành cho giáo dục mầm non, chất lượng giáo dục mầm non là một trong

những căn cứ quan trọng cho những chủ trương biện pháp và hoạt động giáo

dục tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục mầm non nằm

trong hệ thống giáo dục quốc dân và thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc,

giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi.

Cùng với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục thì mỗi giáo viên mầm

non phải thực hiện tốt và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục ở từng độ

tuổi. Muốn thực hiện tốt được nhiệm vụ trên thì đòi hỏi mỗi giáo viên cần

phải nổ lực phấn đấu trao đổi thêm về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tạo

nền tảng cho mình và phải đặc biệt tâm huyết với nghề coi mình như là một

người mẹ thứ hai của trẻ thì mới thực hiện tốt việc nâng cao giáo dục trẻ ở

từng độ tuổi được tốt.

Qua việc giảng dạy nhiều năm thì tới năm 2004-2005, tôi được phân

công dạy lớp nhóm 24-36 tháng. Cùng thời điểm đó trường mẫu giáo Ngan

Trang: 3

Dừa thực hiện chương trình dạy mới ở lớp lá. Qua nghiên cứu, học tập được

dự các chuyên đề của phòng và trường tổ chức cùng với sự giúp đỡ của

BGH nhà trường, các chị em đồng nghiệp, tôi nhận thấy rằng muốn thực

hiện tốt việc đổi mới ở các nhóm lớp là việc làm thế nào để nâng cao chất

lượng chăm sóc-giáo dục ở từng nhóm lớp. Do đó tôi đã mạnh dạng chọn đề

tài “nâng cao chăm sóc-giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng” để viết sáng

kiến kinh nghiệm.

II. Cơ sở lý luận:

Giáo dục mầm non là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, Điều

23 mục 1 chương 2 Luật giáo dục có chỉ rõ “nội dung giáo dục mầm non là

phải bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hoà giữa

nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục giúp trẻ em phát triển cân đối, khoẻ

mạnh, nhanh nhẹn biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với người lớn , bạn

bè,…thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi

học Điều 24 có quy định “chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu

giáo dục mầm non, cụ thể hoá các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo

Trang: 4

dục trẻ em ở từng độ tuổi, quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo

điều kiện để trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ hướng dẫn

cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non.

Trong giáo dục hiện nay muốn thực hiện tốt mục tiêu và nội dung trên

đòi hỏi mỗi trường mầm non, mỗi giáo viên mầm non nghiên cứu học tập để

nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục ở từng độ tuổi.

Qua thực tiễn giảng dạy chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở lớp

nhóm từ năm 2004-2005 đến nay cùng với sự đổi mới của giáo dục mầm

non tôi nhận thấy rằng việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở

từng độ tuổi là hết sức cần thiết. Việc nâng cao tạo ra chất lượng chăm sóc

giáo dục trẻ ở từng độ tuổi đòi hỏi người giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ

phải thật sự am hiểu chương trình, phương pháp giáo dục mầm non mang

tính quốc gia. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và sự linh động trong việc tổ

chức các sinh hoạt cho trẻ, bố trí thời gian hợp lý sự nhạy bén yêu nghề, mến

trẻ hiểu được tâm sinh lý của trẻ ở từng độ tuổi của mỗi giáo viên là yếu tố

quan trọng dẫn đến sự thành công của việc nâng cao chất lượng chăm sóc,

giáo dục ở từng độ tuổi.

Trang: 5

III. Cơ sở thực tiễn:

Trường mẫu giáo Ngan Dừa là trường điểm của Huyện. Trường có 16

nhóm lớp (trong đó 2 lớp nhóm) phòng học thoáng mát, trang thiết bị đồ

dùng đồ chơi tương đối đầy đủ, sân chơi thoáng mát, đội ngũ giáo viên trẻ,

nhiệt tình đó chính là điều kiện để phụ huynh gửi con vào trường ngày càng

nhiều.

Năm học 2004-2005 tôi được phân công dạy lớp nhóm, khi đó trường

mới chỉ có một nhóm trẻ 24-36 tháng với 25 cháu, đến năm 2005-2006 có

một nhóm trẻ là 36 cháu. Năm học 2006-2007 trường đã phát triển đến hai

nhóm trẻ với 50 cháu ( 2 nhóm và năm học 2007-2008 này trường cũng có

hai nhóm trẻ với 52 cháu hai nhóm).

Cùng với sự đổi mới ở các khối lớp, tôi nhận thấy rằng muốn có các

cháu phát triển và học tốt ở các lớp tiếp theo thì trước tiên các cháu phải

được phát triển một cách toàn diện ở lớp nhóm vì lớp nhóm là lớp đầu tiên

các cháu được đến trường. Từ nhận thức đó mà trong suốt ba năm dạy lớp

nhóm tôi luôn nhận thức rằng chương trình dạy theo hướng đổi mới là rất

Trang: 6

thiết thực và phù hợp với lứa tuổi trẻ thơ. Vì vậy mà tôi nhận thức rằng

muốn cho cháu phát triển toàn diện thì trước hết cô giáo cần nâng cao chất

lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi đặc biệt là ở lớp nhóm.

Qua dự các lớp bồi dưỡng và thực hiện chương trình đổi mới, dự chuyên

đề, thao giảng,…đặc biệt là sự chỉ đạo xát sao của phòng, của trường và sự

giúp đỡ của các chị em đồng nghiệp mà trong suốt những năm học qua tôi đã

cố gắng và tiến bộ lên rất nhiều trong giảng dạy cũng như thực hiện chương

trình chăm sóc-giáo dục trẻ ở lớp nhóm. Cụ thể là trong những năm học qua

các cháu lớp tôi luôn phát triển một cách toàn diện về tất cả mọi mặt. Đó

cũng chính là động lực thúc đẩy tôi cố gắng và cố gắng vượt bật để ngày

càng nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc giáo dục trẻ.

IV Biện pháp thực hiện:

Bậc học mầm non là nấc thang đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc

dân và lớp nhóm là nấc thang đầu tiên của bậc học giáo dục mầm non,

những người làm công tác giáo dục mầm non lại càng phải thắm nhuần tư

tưởng trên như ông bà ta đã dạy:

Trang: 7

“Uốn cây từ thuở còn non

Dạy con từ thuở con còn ngây thơ”.

Giáo dục mầm non cần đặt những viên gạch đầu tiên trong việc giáo

dục những con người ham học hỏi, luôn có nhu cầu nhận thức, năng động,

mạnh dạn, tự tin và sáng tạo.

Muốn dạy trẻ có tính năng động, sáng tạo, tự tin, mạnh dạn thì bản

thân người giáo viên mầm non phải có những hình thức tổ chức và phương

pháp giáo dục phù hợp, cho phép trẻ tự thể hiện, bọc lộ ý tưởng riêng của

mình. Vì thế giáo dục mầm non phải được phép chủ động trong việc thực

hiện chương trình nâng cao, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Để thực hiện chương trình nâng cao chăm sóc, giáo dục trẻ ở lớp

nhóm đòi hỏi người giáo viên phải biết am hiểu, tâm sinh lý lứa tuổi để có

biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ một cách có hiệu quả.

Lớp nhóm là một lớp đầu tiên trẻ đến trường, ngày đầu tiên đến

trường trẻ phải xa mẹ, xa người thân của mình trẻ rất hay khóc và khóc rất

nhiều, có những cháu không chịu cô, vậy làm thế nào để gần gũi đối với

cháu, đó chính là khó khăn khó lớn nhất đối với tôi khi bắt đầu dạy nhưng

Trang: 8

dần dần nhận được sự giúp đỡ của nhà trường, sự chỉ bảo của chị em đồng

nghiệp tôi đã quen dần và nhận thấy rằng muốn chăm sóc các cháu lớp nhóm

được tốt, trước hết cô giáo phải thật sự là người mẹ thứ hai của trẻ, phải luôn

gần gũi chăm sóc vỗ về trẻ tạo tâm thế an toàn cho trẻ. Đối với các cháu

khóc nhiều cô phải luôn lấy gương các bạn ngoan để vỗ dành trẻ tuyệt đối

không hất hủi trẻ.

Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi này là cháu thường hay chơi một

mình không muốn chơi với bạn, vậy làm thế nào để các cháu chơi cùng nhau

thì cô giáo phải biết tạo không khí đoàn kết trong lớp học phải luôn tạo ra

các trò chơi, tạo những tình huống bất ngờ cho trẻ để trẻ được tham gia vào

các hoạt động tập thể. Muốn vậy thì cô phải chơi cùng trẻ, tạo cho trẻ

khoảng cách gần gũi giữa cô và trẻ, giữa trẻ và bạn để trẻ hoà mình với tập

thể của lớp học.

Việc chăm sóc giáo dục các cháu phải được tiến hành một cách hài

hoà, không nóng vội, cháu phải được chăm sóc một cách nhẹ nhàng không

quát nạc, phải luôn yêu thương vỗ về trẻ.

Trang: 9

Một nội dung rất quan trọng đó là cô giáo cần giáo dục trẻ như thế nào

để trẻ phát triển một cách toàn diện đó là một điều rất khó nhất là đối với trẻ

lớp nhóm, đặt điểm của lứa tuổi này là trẻ thích bắt chước và trẻ chỉ học

được những gì mà trẻ nhìn thấy, nghe thấy. Vì vậy cô giáo phải biết tận dụng

tất cả các khoảng thời gian trong ngày để giáo dục trẻ bằng gương người

thật, việc thật.

Ví dụ: Trong giờ đón trẻ có một trẻ đến lớp không chào cô và khi đó

có một trẻ chào cô, cô liền nói bạn B rất giỏi bạn B chào cô đó, vậy con

chào cô đi, sau đó cô vỗ về trẻ và dắt trẻ vào đúng nơi quy định, hay trong

giờ ăn cô giáo dục trẻ ăn phải rửa tay trước khi ăn. Không dùng tay bóc thức

ăn đó chính là kết hợp hài hoà giữa chăm sóc và giáo dục trẻ.

Việc giáo dục trẻ trong các giờ hoạt động chung cần phải có những đồ

dùng trực quan sinh động hấp dẫn để lôi kéo trẻ vì lứa tuổi này trẻ chưa chú

ý nhiều-chính vì vậy mà cô giáo cần phải giáo dục trẻ một cách nhẹ nhàng

sử dụng các đồ dùng trực quan sinh động có màu sắc, sinh động để lôi cuốn

trẻ đặc biệt cô luôn động viên khuyến khích trẻ để trẻ bắt chước mà làm theo

trả lời các câu hỏi của cô trong các hoạt động chung các câu hỏi của cô cần

Trang: 10

phải được nhiều trẻ nhắc lại để phát triển ngôn ngữ, vốn từ cho trẻ. Muốn

làm được điều đó thì cơ sở vật chất, trang thiết bị phải tương đối đầy đủ, đặc

biệt giáo viên phải biết nghiên cứu và tự làm thêm đồ dùng để phục vụ cho

việc giảng dạy được tốt.

Một phần không kém phần quan trọng dẫn đến sự thành công trong

việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Kết hợp hài hoà giữa chăm

sóc, giáo dục trẻ đó là giáo viên phải biết lập kế hoạch theo đlúng thời gian

biểu của lớp mình và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi cũng như đặc điểm nhận

thức của trẻ.

Đối với trẻ lớp nhóm thì sinh hoạt của các cháu phải luôn có sự hướng

dẫn và bảo ban của người lớn, chính vì vậy mà việc chăm sóc, giáo dục các

cháu phải luôn được tiến hành thường xuyên trong suốt thời gian cháu ở

trường.

Ngoài ra muốn thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo

dục các cháu ở lớp nhóm thành đổi mới hiện nay thì đồi hỏi mỗi giáo viên

phải luôn tự học hỏi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của mình để nâng cao

Trang: 11

chất lượng giáo dục, gắn các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ vào trong

cuộc sống hàng ngày của trẻ, trong từng sinh hoạt của trẻ.

Chính vì vậy trong suốt những năm học qua tôi luôn cố gắng nâng cao

trình độ để thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Đồng

thời thường xuyên phối hợp chặc chẽ với các bật phụ huynh thông qua các

buổi hợp phụ huynh, bảng phụ huynh cần biết, qua các giờ đón và trả trẻ

hàng ngày để hiểu được đặc điểm của từng trẻ, đồng thời cũng giúp cho phụ

huynh hiểu được chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường và dinh dưỡng hợp lý đối

với trẻ để trẻ được phát triển một cách toàn diện cả ở nhà và ở trường từ đó

chất lượng chăm sóc, giáo dục các cháu ở lớp tôi ngày càng nâng lên.

V. Kết quả đạt được:

Qua thực hiện việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở lớp

nhóm theo sự chỉ đạo của phòng và của nhà trường trong suốt những năm

học qua. Tôi đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, chất

lượng các cháu ở lớp tôi phụ trách được nâng lên theo từng năm học, cháu

đến lớp ngày càng nhiều, cháu luôn gần gũi với cô, mạnh dạn, hồn nhiên.

Trang: 12

Qua học tập bồi dưỡng kinh nghiệm cho bản thân và năm học 2006-

2007, tôi đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và năm học 2007-2008 tôi cố

gắng phấn đấu và đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Để có được kết quả trên đó chính là nhờ sự giúp đỡ từ phía nhà

trường, sự giúp đỡ của chị em đồng nghiệp và sự cố gắng của bản thân trong

việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng.

VI. Bài học kinh nghiệm:

Nhờ sự chỉ đạo của phòng và của nhà trường trong việc nâng cao

chăm sóc giáo dục trẻ ở lớp nhóm và sự giúp đỡ của chị em đồng nghiệp,

cùng với sự cố gắng của bản thân trong suốt năm học qua tôi đã rút ra một số

kinh nghiệm sau:

Yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ đó là sự

giúp đỡ của ngành, nhà trường, đoàn thể và từ phía phụ huynh học sinh yên

tâm giảng dạy và gắn bó với nghề.

Trang: 13

Nội dung chương trình giáo dục mầm non (phương pháp chăm sóc giáo

dục trẻ) theo hướng đổi mới là yếu tố hết sức quan trọng tác động trực tiếp

lên chất lượng giáo dục trẻ.

Cơ sở vật chất trường lớp, khang trang, sạch đẹp cũng là một yếu tố

quan trọng dẫn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng lên.

Một yếu tố quan trọng đó là những kinh nghiệm của bản thân, sự nổ

lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân sự nhiệt

tình yêu nghề, mến trẻ của cô giáo. Sự tận tình của cô giáo trong việc chăm

sóc, giáo dục trẻ đã tạo nên chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên.

VII. Kiến nghị đề xuất:

Như chúng ta đã biết muốn thực hiện tốt việc đổi mới giáo dục mầm

non, nâng cao chất lượng chăm sóc ở độ tuổi nói chung và đối với nhóm trẻ

nói riêng. Thì đòi hỏi ngành giáo giáo dục phải đầu tư thêm trang thiết bị, đồ

dùng đầy đủ bộ phận chuyên môn, phòng giáo dục cần cho giáo viên mầm

non nhất là giáo viên nhóm trẻ bồi dưỡng thêm về chương trình chăm sóc,

giáo dục trẻ ở lớp nhóm, đồng thời mở thêm nhiều chuyên đề, thao giảng

Trang: 14

cho giáo viên được tham dự để ngày càng nâng cao chất lượng giảng dạy ở

các trường mầm non trong toàn huyện.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang