Tài liệu

Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2528     Tải về: 23     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng - tài liệu, sách iDoc.VnI. Lý do chọn đề tài: Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước
Trang: 1
Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dc
tr ở lớp nhóm 24-36 tháng)
I. do chọn đề tài:
Sphát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghtrong
thời kỳ CNH-HĐH đất ớc đòi hi con người phải năng động sáng tạo,
chính vậy cùng vi sự phát triển của c ngành khoa hc thì ngành giáo
dục cũng không ngừng phát triển đổi mới từ mầm non đến đại hc và đặc
biệt chất ợng giáo dục luôn là vấn đ được đặt lên hàng đu, chất lượng
giáo dục ln là vấn đbức c của ngành giáo dục nói chung và giáo dục
mm non nói riêng.
Trong những m gần đây cùng với sự pt triển kinh tế xã hi của
Đất ớc, nhu cầu gởi con em o các trường mầm non của nhân dân là rt
lớn. Chính vì vậy mà quy giáo dục mầm non ngày càng ng, mng lưới
giáo dục mầm non được cng c và phát triển rộng trong cả nước với chủ
trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập,
Trang: 2
thục,…quyết định số 161/2002/CĐ-TTG ngày 15/11/2002 của Thủ tướng
Chính ph“về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non”, được ban
hành triển khai thực hiện. Sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nnước
giành cho giáo dục mầm non, chất ợng giáo dục mầm non là mt trong
những căn cứ quan trọng cho những chủ trương biện pháp và hoạt động giáo
dục tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo dục mầm non nằm
trong hthống giáo dục quốc dân và thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi.
ng với sự pt triển của sự nghiệp giáo dục thì mi giáo viên mm
non phải thực hiện tốt và nâng cao chất lượng chăm c giáo dục từng độ
tuổi. Muốn thực hiện tốt được nhiệm vụ trên thì đòi hỏi mỗi giáo viên cần
phải nổ lực phấn đấu trao đi thêm v trình độ chuyên n nghiệp vụ tạo
nền tảng cho mình phi đặc biệt tâm huyết với nghề coi mình như một
người m thứ hai của trẻ thì mới thực hiện tốt việc nâng cao giáo dục tr
từng độ tuổi được tốt.
Qua việc giảng dạy nhiều năm thì tới năm 2004-2005, tôi được phân
ng dạy lớp nhóm 24-36 tháng. Cùng thời điểm đó trường mẫu giáo Ngan
Liên hệ quảng cáo

Trang: 3
Dừa thực hiện chương trình dạy mới lớp. Qua nghiên cu, hc tập được
d các chuyên đề của phòng trường tổ chức cùng với sự giúp đ của
BGH nhà trường, các chị em đồng nghiệp, tôi nhận thấy rằng muốn thực
hiện tốt việc đi mới các nhóm lớp là việc làm thế nào để nâng cao chất
lượng chăm c-giáo dục từng nhóm lớp. Do đó tôi đã mạnh dạng chọn đ
tài “nâng cao chăm sóc-giáo dục trẻ lớp nhóm 24-36 tháng” đviết sáng
kiến kinh nghiệm.
II. Cơ sở lý luận:
Giáo dục mầm non là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, Điều
23 mục 1 chương 2 Luật giáo dục chỉ rõ ni dung giáo dục mầm non là
phải bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh của trẻ em, hài hoà gia
nuôi ng, chăm sóc và giáo dục giúp trẻ em phát triển n đối, khoẻ
mnh, nhanh nhẹn biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với người lớn , bạn
bè,…tht thà, mạnh dạn, hồn nhiên u thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích đi
hc Điều 24 quy định “chương trình giáo dục mầm non thể hiện mục tiêu
giáo dục mầm non, cụ thể hoá c yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm c, giáo
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng
I. Lý do chọn đề tài: Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo, chính vì vậy cùng với sự phát triển của các ngành khoa học thì ngành giáo dục cũng không ngừng phát triển và đổi mới từ mầm non đến đại học và đặc biệt chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, chất lượng giáo dục luôn là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của Đất nước, nhu cầu gởi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non ngày càng tăng, mạng lưới giáo dục mầm non được củng cố và phát triển rộng trong cả nước với chủ trương đa dạng hoá các loại hình công lập, bán công, dân lập,
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2528     Tải về: 23     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68379
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 730 Lượt xem: 66889
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65334
Có thể bạn quan tâm