Tài liệu

Nấm Penicillium

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1341     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 27
Tài liệu Nấm Penicillium - tài liệu, sách iDoc.VnNấm Penicillium,Nấm PenicilliumDo một số loài penicillium gây nên như P.minatum ; P.citrorosum; P.lengues; P.glaucum ; P.album ; P.mucedo ; P.racemosus; P.exitrosus... thường…
TR NG Đ I H C AN GIANGƯỜ
KHOA NÔNG NGHI P – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
SEMINAR
N M PENICILLIUM
Giáo viên h ng d nướ
ThS. VĂN VI N L NG ƯƠ
NHÓM 2
1. Nguy n Hoàng Nh t Lynh
2. Bung San Ny Thanh H ng Anh
3. Tr ng Th Ng c Hânươ
4. Th Đ p
5. Hoàng Nguy n Trung Nghĩa
6. Tr n Văn Ph n
An Giang, tháng 7. 2011
2
Liên hệ quảng cáo

M c l c
M C L C .................................................................................................................................3
DANH SÁCH HÌNH................................................................................................................5
....................................................................................................................................................6
CH NG 1: GI I THI UƯƠ ...................................................................................................7
CH NG 2: N I DUNGƯƠ .......................................................................................................8
HÌNH 1: CHI PENICILLIUM LINK EX FRIES. CÁC THÀNH PH N C A CH I
(B MÁY MANG BÀO T TR N). ..................................................................................10
HÌNH 2: CHI PENICILLIUM LINK EX FRIES. CÁC KI U TH BÌNH. ................10
HÌNH 3: PENICILLIUM CHRYSOGENIUM..................................................................12
HÌNH 4: PENICILLIUM CHRYSOGENIUM THOM...................................................13
HÌNH 5: PENICILLIUM NOTATUM...............................................................................14
HÌNH 6: PENICILLIUM NOTATUM WESTLING........................................................14
HÌNH 7: PENICILLIUM ROQUEFORTI........................................................................15
HÌNH 8: PENICILLIUM ROQUEFORTI THOM..........................................................15
HÌNH 9: PENICILLIUM DIGITATUM............................................................................16
HÌNH 10: PENICILLIUM ITALICUM.............................................................................16
HÌNH 11: N M PENICILLIUM V I C NG BÀO T , ĐÍNH BÀO T , CÁN, TH
BÌNH V , TH BÌNH
(SHARMA, 1998)...................................................................................................................17
HÌNH 12: SINH S N H U TÍNH N M PENICILLIUM VERMICULATUS
(SHARMA, 1998)...................................................................................................................18
HÌNH 13: PHOMAT XANH................................................................................................19
HÌNH 14: PHÔ MAI ROQUEFORT..................................................................................20
HÌNH 15: PENICILLIUM NOTATUM.............................................................................20
HÌNH 16: B NH M C XANH TRÊN CÂY CAM ..........................................................22
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Nấm Penicillium

Nấm PenicilliumDo một số loài penicillium gây nên như P.minatum ; P.citrorosum; P.lengues; P.glaucum ; P.album ; P.mucedo ; P.racemosus; P.exitrosus... thường gây viêm da, móng tay, viêm tai, đường hô hấp,phổi. Đặc biệt gần đây loài nấm penicillium marneffei thường xuất hiện nhiều ở bệnh nhân nhiễm HIV / AIDS và được mang tên bệnh đột xuất bất ngờ (emerging pa sthogens). Đây là một làoi nấm lưỡng dạng (dimorphism), phân lập được lần đầu tiên từ tổn thương gan ở chuột tre (Rhizomys sinensis), một loài động vật rất phổ biến ở Đông Nam Á.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1341     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1142 Lượt xem: 56529
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 315 Lượt xem: 36755
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34079
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34079
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 33989
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29616
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24457
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23219