Tài liệu

mỹ thuật lớp 5 - bài học vẽ an toàn giao thông

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2934     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu mỹ thuật lớp 5 - bài học vẽ an toàn giao thông - tài liệu, sách iDoc.Vn
mỹ thuật lớp 5 - bài học vẽ an toàn giao thông
Tuần 7 Ngày soạn 18/10/2010 Ngày giảng : Bài 7: Vẽ tranh vẽ tranh an toàn giao thông I. Mục tiêu: - HS hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn được hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. - HS vẽ được tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - HS có ý thức chấp hành Luật Giao Thông. * Hs khá giỏi. - Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II.Chuẩn bị GV – Tranh ảnh về an toàn giao thông. - Hình gợi ý cách vẽ. HS – GiÊy vÏ, màu sáp, chì, tẩy - Sưu tầm một số đề tài khác III. Các hoạt động dạy học-chủ yếu: 1. Kiểm tra đồ dùng. 2. Bài mới  Giíi thiÖu bµi: H¸t: Em ®i qua ng· - C¶ líp h¸t Néi dung nãi vÒ ATGT(HS tr¶ lêi t ®êng phè Néi dung bµi h¸t nãi vÒ g×? theo c¶m nghÜ cña
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2934     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 216 Lượt xem: 67993
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 722 Lượt xem: 65783
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64982
Có thể bạn quan tâm