Tài liệu

Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4846     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội - tài liệu, sách iDoc.VnHọc sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cu
Tiết 13 - V tranh
Đề tài bđội
I/ Mc tiêu bài hc:
- Hc sinh nm được ni dung th hin về đềi b di.
- Hc sinh biết cách b cc hình nh tái hiện được cuc sng, chiến đấu,
lao động và hc tp ca bộ đội.
- Bài v có ni dung, b cc hp lí, trang phc phù hp,nh tượng sinh
động, màu sc hài hòa.
II/ Chun b:
1. Đ dùng:
- Tranh minh ha các hoạt đng ca b đội. nh v b đội.
- Tranh sưu tầm ca hc sinh.
2. Phương pháp: Trc quan, ging gii, gi m, luyn tp.
III/ Tiến trình dy - hc:
Hoạt động ca giáo viên
Minh
Hoạt động ca
Th
i
gian
ha hc sinh
Hot
động
1
(9’)
Hướng dn hc sinh tìm và chn ni
dung th hiện đềi:
- Giáo viên cho HS quan sát 1 s bài
v tranh.
- Giáo viên đặt vấn đề n:
- Em hãy cho biết ni dung các tranh?
- Gợi ý để hc sinh nêu ý kiến v các
lc lượng b đội khác nhau.
- Nêu 1 s vấn đề để hc sinh tìm thy
các hoạt động ca b đi như:
+ Giao lưu với h/s qua vic gì?
+ Khi nhân dân gp lũ lụt, thiên tai,
bộ đội làm gì?
- Hình nh nào là chính ?
- Màu sắc được s dụng như thế nào?
B
đội
vi
các
hot
động:
Lao
động,
vui
chơi,
cnh,
hc
tp …
- Quan sát minh ho.
- Nêu đưc ni dung:
+ Chân dung
+ Luyn tp
+ Vui chơi vi thiếu
nhi
+ Giúp dân
+ Lao động, sn xut
- Nắm được đặc
trưng của lực lượng
b binh, đặc công,
hi quân, biên
phòng
- Nêu các ni dung
- Kết lun chung: v hình nh anh b
đội c H; v tình cm gn bó quân -
dân.
bản v: B cc-
Hình v - Màu sc.
- Tham kho thêm
SGK.
Hot
động
2
(5’)
Hướng dn hc sinh cách v:
- Đt vn đề: Nếu v mt tranh vđề
tài hôm nay, em chn ni dung nào?
- em s v ni dung ấy như thế nào?
- Gi ý h/s tr li cách v ã hc
các tiết hc v tranh )
- Chú ý: B cc - bước đầu quan trng
để có tranh đẹp.
- Giáo viên nhn mnh: Tìm hình nh
phù hợp đềi mình th hiện là bước
đầu tiên quan trng.
V
bng
Minh
ho 4
bước
- Nêu tóm tt:
1.Tìm chn ni
dung
2.V phác mng
chính ph.
3.V phác hình.
4.V màu.
- Học sinh đọc bài.
Hot
động
Hướng dn hc sinh thc hành.
- Lưu ý: Thc hiện bước phác hình.
- Làmi thc hành
v tranh đềi B
Mỹ thuật 6 - Vẽ tranh Đề tài bộ đội
Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội. - Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu, lao động và học tập của bộ đội. - Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh động, màu sắc hài hòa.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - My thuat 6 - 13

Tiết 13 - Vẽ tranh

Đề tài bộ đội

I/ Mục tiêu bài học:

- Học sinh nắm được nội dung thể hiện về đề tài bộ dội.

- Học sinh biết cách bố cục hình ảnh tái hiện được cuộc sống, chiến đấu,

lao động và học tập của bộ đội.

- Bài vẽ có nội dung, bố cục hợp lí, trang phục phù hợp, hình tượng sinh

động, màu sắc hài hòa.

II/ Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:

- Tranh minh họa các hoạt động của bộ đội. ảnh về bộ đội.

- Tranh sưu tầm của học sinh.

2. Phương pháp: Trực quan, giảng giải, gợi mở, luyện tập.

III/ Tiến trình dạy - học:

HĐ Hoạt động của giáo viên Minh Hoạt động của

Thờ

i

gian

họa học sinh

Hoạt

động

1

(9’)

Hướng dẫn học sinh tìm và chọn nội

dung thể hiện đề tài:

- Giáo viên cho HS quan sát 1 số bài

vẽ tranh.

- Giáo viên đặt vấn đề như :

- Em hãy cho biết nội dung các tranh?

- Gợi ý để học sinh nêu ý kiến về các

lực lượng bộ đội khác nhau.

- Nêu 1 số vấn đề để học sinh tìm thấy

các hoạt động của bộ đội như:

+ Giao lưu với h/s qua việc gì?

+ Khi nhân dân gặp lũ lụt, thiên tai,

bộ đội làm gì?

- Hình ảnh nào là chính ?

- Màu sắc được sử dụng như thế nào?

Bộ

đội

với

các

hoạt

động:

Lao

động,

vui

chơi,

cảnh,

học

tập …

- Quan sát minh hoạ.

- Nêu được nội dung:

+ Chân dung

+ Luyện tập

+ Vui chơi với thiếu

nhi

+ Giúp dân

+ Lao động, sản xuất

- Nắm được đặc

trưng của lực lượng

bộ binh, đặc công,

hải quân, biên

phòng…

- Nêu các nội dung

- Kết luận chung: về hình ảnh anh bộ

đội cụ Hồ; về tình cảm gắn bó quân -

dân.

cơ bản về: Bố cục-

Hình vẽ - Màu sắc.

- Tham khảo thêm ở

SGK.

Hoạt

động

2

(5’)

Hướng dẫn học sinh cách vẽ:

- Đặt vấn đề: Nếu vẽ một tranh về đề

tài hôm nay, em chọn nội dung nào?

- em sẽ vẽ nội dung ấy như thế nào?

- Gợi ý h/s trả lời cách vẽ (đã học ở

các tiết học vẽ tranh )

- Chú ý: Bố cục - bước đầu quan trọng

để có tranh đẹp.

- Giáo viên nhấn mạnh: Tìm hình ảnh

phù hợp đề tài mình thể hiện là bước

đầu tiên quan trọng.

Vẽ

bảng

Minh

hoạ 4

bước

- Nêu tóm tắt:

1.Tìm và chọn nội

dung

2.Vẽ phác mảng

chính phụ.

3.Vẽ phác hình.

4.Vẽ màu.

- Học sinh đọc bài.

Hoạt

động

Hướng dẫn học sinh thực hành.

- Lưu ý: Thực hiện bước phác hình.

- Làm bài thực hành

vẽ tranh đề tài Bộ

3

(25’)

Phác hình vẽ bằng kỉ hà, tránh vẽ

đậm. Không vẽ các nét thẳng bằng

thước kẻ. Không sao chép.

- Vẽ bố cục hoàn chỉnh.

đội. Giấy A4.

Hoạt

động

4

(5’)

Đánh giá kết quả học tập của học sinh:

- Gợi ý cho học sinh nhận xét về bố

cục, về hình tượng anh bộ đội.

- Nhận xét và kết luận: Chú ý tổng

thể, nội dung. Nhấn mạnh đặc điểm

hình tượng bộ đội. Giáo viên cho

điểm đánh giá bài.

Bài

vẽ

của

học

sinh

- Nêu nhận xét của

mình về: Bố cục.

Hình vẽ. Màu sắc

(nếu có).

- Chỉ ra được 1 số

điểm chưa hợp lí,

cần thay đổi, sắp xếp

lại.

- Đánh giá bài A,B,C

* Dặn dò - BTVN:

- Vẽ mẫu hoàn chỉnh bài vẽ anh bộ đội.

- Xem nội dung bài 14. Sưu tầm tranh vẽ, đồ vật, vật thật có trang trí đường

diềm.

. . . . . . . . . .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm