Tài liệu

Mỹ thuật 5 Thường Thức Mỹ Thuật - XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1701     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Mỹ thuật 5 Thường Thức Mỹ Thuật - XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN - tài liệu, sách iDoc.Vn I/ Mục tiêu : -HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm du kích tập bắn và hiểu vài nét về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. -HS nh
M thut
Thường Thc M Thut
XEM TRANH DU KÍCH TP BN
I/ Mc tiêu : -HS tiếp xúc làm quen vi tác phm du kích tp bn hiu i
nét v ha sĩ Nguyễn Đỗ Cung.
-HS nhận xét sơ lược v hình nh và màu sc trong tranh.
-HS cm nhận được vẽ đẹp ca bc tranh.
II/Chun b : SGK,SGV
-Sưu tầm tranh du kích tp bn ca ha sĩ Nguyễn Đỗ Cung.
-Mt s tác phm ca ha sĩ Nguyễn Đỗ Cung về đề tài khác .
III/ Hoạt động dy và hc:
Hoạt động 1: Gii thiu vài nét vè ha sĩ Nguyễn Đỗ Cung.
-Ha sĩ Nguyễn Đỗ Cung tt nghip khóa V (1929-1934) Trường m
thuật Đông Dương.Ông vừa sáng tác va tìm hiu lch s m thut dân tc. Ông
tham gia hoạt động cách mng sm mt trong nhng ha sĩ đầu tiên v chân
dung Bác H ti Bc B Ph.
-Kháng chiến toàn quc bùng n ha sĩ cùng đoàn quân Nam tiến vào
Nam Trung B.Bc tranh du kích tp bắn ra đời trong hoàn cnh này.
-Ông còn nhiu tác phm ni tiếng như: Cây chuối (1936); Cng thành
Huế (1941); Hc hi lẫn nhau(1960); Công nhân k (1962); Tan ca mời ch
Liên hệ quảng cáo

em đi họp để thi th gii (1976),…Ong còn nhà nghiên cu uyên bác , có
đóng lớn trong vic XD Bo tàng Mĩ Thuật Việt Nam đào tạo đi ngũ họa sĩ,
cán b nghiên cu m thut
-Với đóng góp to ln cho nn m thut Việt Nam, năm 1996, ông được
nhà nước tng Giải thưởng H Chí Minh về văn học- ngh thut.
Hoạt động 2: Xem tranh du kích tp bn.
-GV đặt mt s câu hỏi để HS tìm hiu ni dung bc tranh.
-Hình nh chính ca bc tranh ? (Bc tranh diến t bui tp bn ca
tdu kích .Năm nhân vật ngưi người trườn, người ngồi như đang chuẩn b
ném lựu đạn, người đứng ngắm dưới giao thông hào.).
_Hình nh ph ca bc tranh nhng hình nh nào? (Phía xa là nhà , cây
,núi ,bu tri to cho b cc chc chẽ sinh động.)
+ Có nhng màu nào trong tranh?( màu vàng ca nền đất ,mau xanh thm
ca nn tri, màu trng ca mây din t cái nng chói chang rc r trên bãi tp
và thi tiết nóng nc ca min Nam Trung B
GV kết luận: Đây là tác phm tiêu biu về đề tài chiến tranh cách mng
Hoạt động 3: Nhận xét đanh giá
Liên hệ quảng cáo

Mỹ thuật 5 Thường Thức Mỹ Thuật - XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN
I/ Mục tiêu : -HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm du kích tập bắn và hiểu vài nét về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. -HS nhận xét sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh. -HS cảm nhận được vẽ đẹp của bức tranh. II/Chuẩn bị : SGK,SGV -Sưu tầm tranh du kích tập bắn của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. -Một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung về đề tài khác . Trường mỹ thuật Đông Dương.Ông vừa sáng tác vừa tìm hiểu lịch sử mỹ thuật dân tộc. Ông tham gia hoạt động cách mạng sớm là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ chân dung Bác Hồ tại Bắc Bộ Phủ. -Kháng chiến
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - My thuat 5 - Du kich tap ban

Mỹ thuật

Thường Thức Mỹ Thuật

XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN

I/ Mục tiêu : -HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm du kích tập bắn và hiểu vài

nét về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung.

-HS nhận xét sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh.

-HS cảm nhận được vẽ đẹp của bức tranh.

II/Chuẩn bị : SGK,SGV

-Sưu tầm tranh du kích tập bắn của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung.

-Một số tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung về đề tài khác .

III/ Hoạt động dạy và học:

Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét vè họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung.

-Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung tốt nghiệp khóa V (1929-1934) Trường mỹ

thuật Đông Dương.Ông vừa sáng tác vừa tìm hiểu lịch sử mỹ thuật dân tộc. Ông

tham gia hoạt động cách mạng sớm là một trong những họa sĩ đầu tiên vẽ chân

dung Bác Hồ tại Bắc Bộ Phủ.

-Kháng chiến toàn quốc bùng nổ họa sĩ cùng đoàn quân Nam tiến vào

Nam Trung Bộ.Bức tranh du kích tập bắn ra đời trong hoàn cảnh này.

-Ông còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Cây chuối (1936); Cổng thành

Huế (1941); Học hỏi lẫn nhau(1960); Công nhân cơ khí (1962); Tan ca mời chị

em đi họp để thi thợ giỏi (1976),…Ong còn là nhà nghiên cứu uyên bác , có

đóng lớn trong việc XD Bảo tàng Mĩ Thuật Việt Nam và đào tạo đội ngũ họa sĩ,

cán bộ nghiên cứu mỹ thuật

-Với đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam, năm 1996, ông được

nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học- nghệ thuật.

Hoạt động 2: Xem tranh du kích tập bắn.

-GV đặt một số câu hỏi để HS tìm hiểu nội dung bức tranh.

-Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? (Bức tranh diến tả buổi tập bắn của

tổ du kích .Năm nhân vật người bò người trườn, người ngồi như đang chuẩn bị

ném lựu đạn, người đứng ngắm dưới giao thông hào.).

_Hình ảnh phụ của bức tranh là những hình ảnh nào? (Phía xa là nhà , cây

,núi ,bầu trời tạo cho bố cục chặc chẽ sinh động.)

+ Có những màu nào trong tranh?( màu vàng của nền đất ,mau xanh thẳm

của nền trời, màu trắng của mây diễn tả cái nắng chói chang rực rỡ trên bãi tập

và thời tiết nóng nực của miền Nam Trung Bộ

GV kết luận: Đây là tác phẩm tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng

Hoạt động 3: Nhận xét đanh giá

-GV nhận xét lớp học khen ngợi các nhóm và cá nhân tích cực phát biểu

ý kiến xây dựng bài.

Dặn dò :Quan sát các đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí ( cái khăn

,cái thảm . cái khay,…

-Sưu tầm bài trang trí hình chữ nhật.

*******************************

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68337
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 729 Lượt xem: 66702
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65280
Có thể bạn quan tâm